bractwolider.org
-strona główna

Bractwo Liderów to szlacheckie stowarzyszenie o charakterze patriotycznym i międzynarodowym

Najbliższa

Uroczystość Bractwa

7 sierpnia 2021 roku w Warszawie

 

 
Bractwo 

  

   

W sobotę 7 sierpnia 2021 roku

o godz. 12:00

w siedzibie Bractwa

w Warszawie, ul. Patriotów 247 

odbędzie się kolejna

  Uroczystość Patriotyczna Bractwa. 

 
Warszawa


   W związku z tym, że nasz umiłowany rząd właśnie zniósł wielkodusznie ograniczenia związane z pandemią COVID, a dotyczące między innymi zgromadzeń, a nawet noszenia maseczek, zapraszamy Ciebie i ewentualnie towarzyszące Ci osoby na najbliższą uroczystość patriotyczną Bractwa Liderów:

w sobotę 7 sierpnia 2021 roku w Warszawie.

 

   Miejsce: Warszawa Radość, ul. Patriotów 247.

   Charakter: typowa uroczystość patriotyczna Bractwa.

   Termin: 12:00-14:00.

   Opłata: 50 zł (wnoszone na miejscu do Skarbnika Bractwa).


   Program imprezy: 

  • tradycyjne przedstawienie uczestników;
  • wręczenie odznaczeń i innych wyróżnień, wśród nich Wieluńskiego Krzyża Pamięci (o którym mowa w odrębnym artykule - o uroczystości koło Wielunia 19 czerwca br.). 

 

  Można zgłaszać kandydatury do odznaczeń, nominacji na stopnie i innych wyróżnień, które będą wręczane w trakcie uroczystości.

 

 

 

 Obara  

 

 

   

Zgodnie ze zwyczajem

każdy uczestnik oficjalnie przedstawiany jest damom

(zwykle z rodzin głów naszego

państwa - Rzeczypospolitej Polskiej),

które pełnią rolę ceremonialnego

gospodarza uroczystości.

 

  

Scena z uroczystości 23 lipca 2016 roku. Przedstawienie gen. dyw. BL Władysława Janusza Barona Obary herbu Obara-Krymski (Starachowice). 

 

 Sobczyński    Popiołek  Tomżyński Truszczyński 

Przykłady przedstawienia uczestników uroczystości - od lewej: kontradmirał BL Grzegorz Krystian Sobczyński herbu Kozerski (komandor Drugiej Komandorii Gdynia), ppor. BL Ewa Popiołek herbu Sowa (Warszawa - prezes firm handlu zagranicznego, komandor Komandorii Warszawskie Sowy), ppłk BL Waldemar Tomżyński (Katowice -

b. prezes Zarządu Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, komandor Pierwszej Komandorii Katowice), red. Stefan Truszczyński (Warszawa - sekretarz generalny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich).

 Bractwo

Po wręczeniu

prestiżowych odznaczeń.

Od lewej: Adam Jurczakowski (komandor Pierwszej Komandorii Piastów), gen. bryg. BL Marek Osiejewski herbu Ostoja (Warszawa - wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Policjantów przy Komendzie Głównej Policji, komandor Komandorii Osa), gen. bryg. BL Dariusz Wichniewicz herbu Gozdawa (Warszawa - wiceprzewodniczący Zarządu Terenowego Związku Zawodowego Policjantów przy Komendzie Stołecznej Policji, komandor Pierwszej Komandorii Warszawa Radość) oraz wręczający odznaczenia wiceadmirał BL Henryk Leopold Jerzy Książę Kalinowski herbu Kalinowa (Warszawa).

 Bractwo

 

 

 

 

 

W trakcie uroczystości Bractwa wręczane są nominacje na stopnie podoficerskie, chorążych,

oficerskie i generalskie.

 


Komandor Pierwszej Komandorii Ostróda Zdzisław Wójcik herbu Wójcik (w środku) po otrzymaniu nominacji

na oficerski stopień pułkownika BL.

 Bractwo

 

 

 

 

 

 

 

Po uroczystości, która ma charakter oficjalny i ceremonialny, odbywa się catering, przeznaczony na dyskusje

i integrowanie się uczestników.

 Bractwo

Później uczestnicy integrują się

w luźniejszej atmosferze. Od lewej:

płk BL Zygmunt Kowalczyk herbu Pegaz (Warszawa), płk Henryk Kościński herbu Rogala (komandor Trzeciej Komandorii Gdynia), ppłk BL dr Antonina Danuta Komorowska herbu Korczak (krewna Prezydenta B. Komorowskiego), ppłk BL Jan Marek Teliga (Bieliny koło Świętego Krzyża), dr Maria Bożena Mościcka-Wesołowska (z rodziny Prezydenta RP Ignacego Mościckiego),

dr Marek Walkiewicz herbu Walkiewicz (wiceprezes Pracodawców Ochrony Zdrowia Wielkopolska, komandor Pierwszej Komandorii Poznań).

 

   W uroczystości udział wezmą działacze Bractwa Liderów i inne osoby zaproszone.

 

   Uroczystość ma charakter zamknięty, to znaczy uczestniczyć w niej mogą tylko zaproszone osoby. 

  

   W związku z tym zapraszamy zainteresowanych do zgłaszania Wielkiemu Mistrzowi Bractwa:

  • kandydatur do Patentów szlacheckich,
  • kandydatur do odznaczeń,
  • kandydatur do nominacji na stopnie oficerskie,
  • kandydatur do innych wyróżnień.

   Kandydatury te zgłaszać mogą wszyscy członkowie Bractwa, ale zwłaszcza komandorzy Komandorii. Po zaakceptowaniu osoba upoważniona otrzyma pisemne zaproszenie na uroczystość. 

 

   Przed i po uroczystości można nabyć różne publikacje, między innymi przepiękne, kolorowe fotoalbumy ppłka pil. Andrzeja Kwiatkowskiego z poprzednich imprez Bractwa. Zamawiać je można dzwoniąc bezpośrednio do niego pod numer 606 977 490 i podając datę interesującej uroczystości.

  

 20 XII  album Fotoalbum   Bractwo

Okładki niektórych fotoalbumów, opracowanych przez ppłka pil. Andrzeja Kwiatkowskiego.

 

  Serdecznie zapraszamy zainteresowanych udziałem do zgłaszania się do Wielkiego Mistrza Bractwa.  

 

   Kolejna uroczystość Bractwa Liderów odbędzie się:

w sobotę 25 września 2021 roku

 

  • w godz. 12-13 - na cmentarzu wojennym w Kolonii Zbędowice koło Kazimierza Dolnego,
  • w godz. 14-16 - w "Bochotnickiej Grocie" w pobliskiej miejscowości Bochotnica.  

 

 

   Informacje na ten temat podane są w odrębnym artykule. 

_________________________________________________________________ 

 

 

Walne Zgromadzenie Bractwa Liderów

 

   Po jednej uroczystości w 2021 roku w tym samym miejscu odbędzie się Walne Zgromadzenie Bractwa Liderów, mające charakter sprawozdawczo-wyborczy.

 

   Zgodnie z postanowieniami Statutu (art. 19 pkt 10) i uchwałą Kapituły Głównej Bractwa z 22 lutego 2020 roku delegatami (z prawem do głosowania) na to Walne Zgromadzenie będą tylko Komandorzy Komandorii, którzy reprezentować będą pozostałych członków, skupionych w ich komandoriach, a także z urzędu wszyscy aktualni członkowie władz naczelnych Bractwa (o ile nie są Komandorami).

 

   Charakter Walnego Zgromadzenia: sprawozdawczo-wyborcze, z przeprowadzeniem wyborów naczelnych władz Bractwa (Kapituły Głównej, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Honorowego) na kolejną 6-letnią kadencję. 

 

   Serdecznie zapraszamy upoważnionych delegatów do udziału w tym Walnym Zgromadzeniu. 

 

_____________________________________________________________________

 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
383382