bractwolider.org
-strona główna

Bractwo Liderów to szlacheckie stowarzyszenie o charakterze patriotycznym i międzynarodowym

Wykaz Generałów

 

   Bractwo Liderów jest organizacją o charakterze patriotycznym, a jego ambicją jest zrzeszanie liderów i kandydatów na liderów, czyli osoby wyróżniające się uzdolnieniami przywódczymi i mające wpływ na swoje otoczenie. 

 

   W związku z tym Bractwo zrzesza dużą liczbę oficerów, a także niemało generałów. Korpus oficerski, a zwłaszcza generalski od zawsze wyróżniał się patriotyzmem i tradycyjnie pełnił wzorcową pod tym względem rolę w społeczeństwie. 

 

   Nasze Bractwo Liderów może poszczycić się największą spośród wszelkich organizacji liczbą generałów. Niżej podajemy wykaz tych generałów w kolejności alfabetycznej nazwisk, aby nie wywoływać niepotrzebnych myśli na temat ich ważności.

 

_______________________________________________________________ 

 

Wykaz Generałów Bractwa: 

 1. gen. bryg. BL Jacek Bogdan Chmielewski herbu Chmielewski (Warszawa) - właściciel Oficyny Drukarskiej; komandor Dziesiątej Komandorii Warszawa Bractwa Liderów           
 2. gen. bryg. BL Chu Van Truong herbu Chu (Hanoi, Wietnam - Warszawa) - główny mistrz Szkoły Walki Van Truong Vo Quan; wiceprezes Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki; komandor Pierwszej Wietnamsko-Polskiej Komandorii w Warszawie Bractwa Liderów  
 3. gen. bryg. BL Marek Drapała (Magnuszew, woj. mazowieckie) - pilot wojskowy; Wójt Gminy Magnuszew; organizator uroczystości upamiętniających walki o Przyczółek Magnuszewski 1944
 4. gen. dyw. BL Zygmunt Dzięgiel (Puławy, woj. lubelskie) - żołnierz BCh (Batalionów Chłopskich); bohater bitwy pancernej o Puławy 1944; budowniczy elektrowni w Polsce, Czechach i Indiach; wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Ochrony Pamięci Bitwy Partyzanckiej i Zagłady Kolonii Zbędowice 1942             
 5. gen. broni BL Jan Falecki (Lublin) - prezes Ligii Obrony Kraju w Lublinie; sekretarz Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych; komandor Pierwszej Lubelskiej Komandorii Bractwa Liderów; wiceprzewodniczący Głównego Sądu Honorowego Bractwa Liderów
 6. kontradmirał BL mec. Julian Gogacz (Sopot, woj. pomorskie) - prawnik; b. prokurator Marynarki Wojennej RP
 7. gen. bryg. BL Wiesław Grzyb (Sułkowice, woj. mazowieckie) - weteran Policji i Biura Ochrony Rządu; komandor Komandorii Sułkowice Bractwa Liderów
 8. gen. bryg. BL Marian Kalinowski (Lublin - Toronto, Kanada) - prawnik; oficer różnych jednostek resortu spraw wewnętrznych; komandor Trzeciej Lubelskiej Komandorii Bractwa Liderów 
 9. gen. bryg. BL Zbigniew Klatka (Radom, woj. mazowieckie) - b. prezes Towarzystwa Wiedzy Wojskowej w Radomiu i członek Zarządu Głownego tego Towarzystwa przy Ministerstwie Obrony Narodowej; autor siedmiu książek o tematyce historycznej
 10. gen. bryg. BL dr n. prawnych Marta Bolesława Kościelecka herbu Ogończyk (Konstancin, woj. mazowieckie) - prawnik, komandor Pierwszej Komandorii Konstancin Bractwa
 11. gen. płk wojsk kozackich mgr Henryk Czesław Kościelny (Łuck, Wołyń, Ukraina) - dziennikarz, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy "Czwarta Władza"; komandor Pierwszej Komandorii Łuck Bractwa 
 12. gen. dyw. BL Zygmunt Kowalczyk herbu Pegaz (Warszawa) - łącznik partyzancki w latach okupacji niemieckiej; komandor Pierwszej Komandorii Warszawa Wilanów Bractwa Liderów
 13. gen. bryg. BL Edward Kazimierz Kublik (Warszawa) - bohater wojenny - syn pułku; weteran walk o wyzwolenie Warszawy 1944-45 i szturmu Berlina 1945; członek Rady Krajowej Środowiska Kombatanckiego Synów Pułku; zastępca komendanta naczelnego PDS (Polskich Drużyn Strzeleckich); komandor Dwunastej Komandorii Warszawa Bractwa Liderów
 14. gen. bryg. BL Lidia Kusz herbu Rekowski-Miąc (Malbork) - prezes Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Gdańsku, komandor Pierwszej Komandorii Bractwa w Malborku 
 15. gen. bryg. BL prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Lechowski herbu Szczęście (Warszawa) - kombatant BCh (Batalionów Chłopskich); syn pułku; profesor Międzynarodowej Akademii Nauk w San Marino; komandor Pierwszej Komandorii Warszawa Bractwa Liderów; Wielki Rektor Kapituły Głównej Bractwa Liderów 
 16. gen. broni BL prof. Kazimierz Liszcz (Lublin) - poeta i kompozytor; światowej sławy wirtuoz gry na skrzypcach i basetli; dyrektor artystyczny Polskiego Kwartetu Muzycznego "Serenita"; kierownik Zespołu "Kapela Wnucków"
 17. gen. bryg. BL Stanisław Jan Maciąga herbu Maciąga (Puławy, woj. lubelskie) - "dziecko Zamojszczyzny" (wywieziony w latach wojny do Niemiec w celu zgermanizowania); b. dyrektor dużych przedsiębiorstw; prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Puławach; prezes Zarządu Powiatowego Związku Inwalidów Wojennych RP w Puławach; komandor Pierwszej Komandorii Puławy Bractwa Liderów
 18. gen. bryg. BL Andrzej Józef Malinowski herbu Klamry z Motylem (Warszawa) - b. funkcjonariusz Inspekcji Celnej w stopniu młodszego inspektora; fundator i komendant główny Fundacji Polski Korpus Pokoju, zajmującej się działalnością charytatywną w Polsce i innych krajach; komandor Komandorii Pokoju w Warszawie Bractwa Liderów
 19. gen. bryg. BL Marek Wawrzyniec Marciniak (Warszawa) - b. żołnierz zawodowy; posiadacz stopni mistrzowskich 9 dan ju-jutsu i 3 dan judo; prezes Polskiego Towarzystwa Ju-jutsu "Sakura"; członek Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki    
 20. gen. bryg. PDS Wiesław Maś herbu Koniczyna (Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie) - b. oficer Państwowej Straży Pożarnej
 21. gen. dyw. BL Tadeusz Stefan Miroszczuk herbu Miroszczuk (Zamość, woj. lubelskie) - b. pomocnik dowódcy brygady w Zamościu; weteran działań poza granicami państwa, uczestnik Misji Pokojowej ONZ UNDOF w Syrii w latach 1998-99 i 2002-3; komandor Pierwszej Komandorii Zamość Bractwa Liderów
 22. gen. dyw. BL Ryszard Murza Wielki Książę Murat herbu Murat (Warszawa) - prezes Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki; przewodniczący Społecznego Komitetu Ochrony Pamięci Bitwy Partyzanckiej i Zagłady Kolonii Zbędowice 1942; przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej WiN Zrzeszenia Oficerów i Żołnierzy Oddziałów Partyzanckich RP Wolność i Niezawisłość; komandor Wielkiej Komandorii w Warszawie Bractwa Liderów; Wielki Mistrz Bractwa Liderów 
 23. gen. bryg. PDS Andrzej Oklesiński (Żyrardów, woj. mazowieckie) - b. dyrektor ds. logistyki Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 
 24. gen. bryg. BL Marek Roman Osiejewski herbu Ostoja (Warszawa) - wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przy Komendzie Głównej Policji; komandor Komandorii Osa w Warszawie Bractwa Liderów  
 25. gen. dyw. BL Mikołaj Pawłow (Warszawa) - b. oficer Wojska Polskiego z Centrum Dowodzenia w Pyrach; wiceprezes Stowarzyszenia Pamięci Generała Zygmunta Berlinga i Jego Żołnierzy 
 26. wiceadmirał BL Aleksander Podolski herbu Grzymała (Wrocław) - Regent i Wielki Książę Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych
 27. gen. dyw. BL Bogdan Tadeusz Pokrowski (Biel koło Siedlec, woj. mazowieckie) - b. dowódca jednostki wojskowej w Siedlcach; b. przewodniczący Zarządu Głownego Związku Emerytów i Rencistów; sekretarz generalny Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga; komandor Pierwszej Siedleckiej Komandorii Bractwa Liderów; Wielki Mincerz Kapituły Głownej Bractwa Liderów  
 28. gen. bryg. i kontradmirał BL Bogdan Puczyński herbu Puc (Warszawa) - służył na stanowiskach dowódczych w Państwowej Straży Pożarnej; zastępca komendanta naczelnego PDS (Polskich Drużyn Strzeleckich); posiadacz mistrzowskiego stopnia 10 dan w sztuce walki jiu-jitsu; komandor Pierwszej Komandorii Skierniewice Bractwa Liderów
 29. gen. dyw. BL Elżbieta Sadzyńska herbu Junosza (Warszawa) - przewodnicząca Mazowieckiego Środowiska Kombatanckiego Synów Pułku; sekretarz Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 
 30. gen. bryg. BL Sławomir Andrzej Schab herbu Schab (Nowy Olszowiec) - komendant główny Związku Rezerwistów Wojska Polskiego; wiceprzewodniczący Powiatowej Komisji Rewizyjnej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Tomaszowie Mazowieckim; komandor Pierwszej Komandorii Tomaszów Mazowiecki Bractwa Liderów
 31. gen. bryg i kontradmirał BL Grzegorz Krystian Sobczyński herbu Kozerski (Gdynia) - komandor Drugiej Komandorii Gdynia Bractwa Liderów
 32. gen. bryg. BL Jan Jachija Kniaź Sobolewski herbu Jastrzębiec i Miesiąc (Białystok) - blisko 100-letni weteran walk z Niemcami; przywódca Tatarów RP linii muzułmańskiej; b. Prezydent Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego RP; b. prezes Zarządu Wojewódzkiego w Białymstoku Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych    
 33. gen. bryg. BL Michał Sumisławski (Jelenia Góra, woj. dolnośląskie) - blisko 100-letni weteran walk z UPA i operacji berlińskiej w 1 AWP; kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari; b. uczestnik akcji rozminowania kraju; b. wykładowca na uczelniach wojskowych; b. dowódca różnych jednostek wojskowych 
 34. gen. bryg. BL Jerzy Dżirdżis Murza Kniaź Szahuniewicz herbu Akszak (Gdańsk) - przywódca Tatarów RP linii muzułmańskiej; Prezydent Związku Szlachty Tatarskiej byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego w Gdańsku; prezes Narodowego Centrum Kultury Tatarów RP w Gdańsku; b. przewodniczący Gminy Muzułmańskiej Al-Kitab w Gdańsku; komandor Tatarsko-Polskiej Komandorii Gdańsk Bractwa Liderów
 35. gen. bryg. BL Edward Szwed herbu Szwed (Opole Lubelskie) - urzędnik samorządowy; komandor Komandorii Opole Lubelskie Bractwa Liderów; członek władz naczelnych (Kapituły Głównej) Bractwa Liderów
 36. gen. bryg. BL Czesław Walczak (Lublin) - b. partyzant BCh i AL; b. prezes Spółdzielni Ludowej Ludart w Lublinie; b. członek Prezydium Rady CZSP w Warszawie; członek Prezydium Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RPiBWP w Lublinie
 37. gen. bryg. BL Dariusz Krzysztof Wichniewicz herbu Gozdawa (Warszawa) - b. wiceprzewodniczący Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przy Komandzie Stołecznej Policji w Warszawie; komandor Pierwszej Komandorii Warszawa Radość Bractwa Liderów 
 38. gen. bryg. BL Łukasz Adam Wojtasiewicz herbu Ślepowron-Radwan-Akszak (Raszyn, woj. mazowieckie) - absolwent m.in. Akademii Sztabu Generalnego WP; zajmujący różne stanowiska w Kwatermistrzostwie WP, Warszawskim Okręgu Wojskowym i Dowództwie Wojsk Lądowych
 39. gen. bryg. BL Wiesław Wojtowicz (Horyniec Zdrój, woj. podkarpackie) - b. oficer różnych jednostek resortu spraw wewnętrznych  
 40. gen. bryg. BL Bolesław Józef Wolanin herbu Wolanin (Sanok, woj. podkarpackie) - właściciel firmy turystyczno-transportowej "Avanti"; prezes Okręgu w Sanoku Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego; komandor Pierwszej Komandorii Sanok Bractwa Liderów
 41. wiceadmirał BL Ryszard Woliński (Gdynia) - członek Zarządu Krajowego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Piłsudskiego w Poznaniu; komandor Pierwszej Komandorii Gdynia Bractwa Liderów; Wielki Admirał Kapituły Głównej Bractwa Liderów
 42. gen. bryg. BL Arda Książę Yurdatapan herbu Yurdatapan (Warszawa, Polska - Ankara, Turcja) - potomek królów Bośni oraz głównych dostojników (zarządców prowincji i dowódców wojsk) Imperium Tureckiego i Republiki Turcji
 43. gen. bryg. BL dr n. prawnych Stanisław Zduńczyk herbu Kościesza (Józefów, woj. mazowieckie) - prawnik, urzędnik centralnej administracji państowej, komandor Drugiej Komandorii Józefów Bractwa

________________________________________________________________________   

 

Wykaz zmarłych Generałów Bractwa:

 

   Na wieczną wartę odprowadziliśmy już szereg Generałów, którzy byli działaczami naszego Bractwa. 

   Upływ czasu i jego naturalne następstwa w postaci śmierci dotykają również naszych Generałów.

   Pozostają oni jednak w naszej pamięci.

 

Wykaz ś.p. Generałów Bractwa:

 1. gen. bryg. BL Zdzisław Władysław Wielki Książę Andrysewicz herbu Radwan (Siedlce) - żołnierz AK i WiN z odziału "Łupaszki" (jego adiutant); b. przywódca Tatarów polskich linii chrześcijańskiej; b. Wielki Mistrz Bractwa Świętego Stanisława (wcześniejsza nazwa Bractwa Liderów) 
 2. gen. broni BL Henryk Czerkas (Lublin) - weteran walk z UPA; b. dowódca jednostek wojskowych w Lublinie, Olsztynie i Jawidzu; prezes Zarządu Wojewódzkiego w Lublinie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych; członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Warszawie  
 3. gen. dyw. BL Henryk Dziudek herbu Dziudek (Konopnica, Lubelszczyzna) - weteran WiN; b. komendant Okręgu IV Lublin WiN; b. komendant główny WiN Zrzeszenia Oficerów i Żołnierzy Oddziałów Partyzanckich RP Wolność i Niezawisłość; b. komandor Pierwszej Lubelskiej Komandorii Bractwa Liderów  
 4. gen. bryg. BL Jan Henryk Baron Janczak herbu Pająk (Warszawa) - 100-letni weteran walk lotniczych z udziałem Polaków na Froncie Zachodnim 
 5. gen. bryg. BL Zdzisław Jan Kaczmarek herbu Kaczmarek (Kraków) - urodził się w dniu wykonania przez żydo-komunistyczne władze kary śmierci na jego ojcu płk. Janie Kaczmarku ps. "Tygrys"; inwestor budowy Pomnika Żołnierzom Niezłomnym - Wyklętym w Regnach koło Koluszek, b. komandor Pierwszej Komandorii Kraków Bractwa Liderów
 6. admirał BL Henryk Leopold Jerzy Murza Książę Kalinowski herbu Kalinowa (Warszawa) - bohater walk polskiej Samoobrony na Kresach 1943-44, walk o Przyczółek Magnuszewski 1944 i o przyczółki w Powstaniu Warszawskim 1944; wyzwolenia Warszawy 1945; walk nad Odrą i szturmu Berlina 1945; postawienia pierwszego słupa granicznego Polski nad Odrą; członek kierownictwa akcji rozminowania kraju; b. dowódca różnych jednostek i wykładowca uczelni wojskowych (Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie); przewodniczący Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI Kombatantów Wojska Polskiego; prezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych; członek władz naczelnych (Kapituły Głównej) Bractwa Liderów 
 7. gen. bryg. BL Bolesław Kowalski (Olbięcin, Lubelszczyzna) - 100-letni bohater bitwy pod Kockiem 1939  
 8. kontradmirał BL Tomasz Stanisław Madej herbu Bałtyk (Gdynia) - b. działacz Związku Piłsudczyków; b. komandor Pierwszej Komandorii Gdynia Bractwa Liderów
 9. gen. dyw. BL Jan Edward Marczak (Warszawa) - b. wiceprzewodniczący Zarządu Związku Zawodowego "Solidarność" Huty Warszawa; b. prezes Zarządu Środowiska AK Grupa Kampinos; organizator i dowódca ogólnopolskiej Kościelnej Służby Porządkowej Totus Tuus z siedzibą przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie
 10. gen. bryg. BL Antoni Franciszek Matuszewski (Wąwolnica, Lubelszczyzna) - weteran NSZ (Narodowych Sił Zbrojnych) 
 11. gen. dyw. BL Romuald Hrabia Mirosławski herbu Mirosławski (Kraśnik, Lubelszczyzna) - b. komendant Okręgu Lubelskiego Związku Piłsudczyków; b. komandor Komandorii Kraśnik Bractwa Liderów
 12. gen. dyw. BL Antoni Robert Miśta herbu Miśta (Warszawa) - ekonomista; b. właściciel przedsiębiorstwa "Roel" (projektującego i budującego stacje benzynowe); b. wicekról Warszawy i Mazowsza Bractwa Kurkowego; b. komandor Trzynastej Komandorii Warszawa Bractwa Liderów 
 13. gen. dyw. BL pil. Jan Morek herbu Morek (Warszawa) - pilot wojskowy; b. członek kierownictwa obrony powietrznej kraju; jedyny oficer w PRL, który podał się do dymisji protestując przeciwko interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w 1968 roku; komandor Drugiej Komandorii Warszawa Bractwa Liderów
 14. gen. dyw. BL Władysław Janusz Obara herbu Obara-Krymski (Starachowice, woj. świętokrzyskie) - publicysta, poeta, kompozytor, b. dyrektor Zawodowej Estrady Wojskowej "Kadr", b. zastępca komendanta naczelnego PDS (Polskich Drużyn Strzeleckich), twórca hymnu Bractwa Liderów
 15. gen. bryg. BL dr inż. mech. Tadeusz Onichimowski herbu Krzywiec (Bydgoszcz) - Sybirak, dobosz w orkiestrze wojskowej 1 AWP; b. wiceprezes Ogólnopolskiej Federacji Autonomicznych Związków Kombatantów oraz Stowarzyszeń Martyrologicznych  
 16. gen. dyw. BL Jan Rybak (Żyrzyn, Lubelszczyzna) - absolwent m.in. Akademii Sztabu Generalnego WP; b. dowódca jednostek wojskowych; wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Ochrony Pamięci Bitwy Partyzanckiej i Zagłady Kolonii Zbędowice 1942  
 17. gen. bryg. BL Edward Stachyra (Zagrody, Lubelszczyzna) - 93-letni partyzancki weteran Batalionów Chłopskich
 18. gen. dyw. BL Marian Wojtas (Lublin) - weteran BCh (Batalionów Chłopskich); autor monumentalnej, 7-tomowej publikacji "Słownik Biograficzny BCh Lubelszczyzny"; członek Zarządu Krajowego Związku Żołnierzy BCh w Warszawie; wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego w Lublinie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 
 19. gen. broni BL Zdzisław Wójcik (Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie) - 93-letni weteran walk z UPA 

          Cześć ich pamięci !
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
552919