bractwolider.org
-strona główna

Bractwo Liderów to szlacheckie stowarzyszenie o charakterze patriotycznym i międzynarodowym

 

Bractwo Liderów 
   

PODSTAWOWE DANE

 

     Nazwa: Bractwo Liderów


     Nazwa pełna: Bractwo Liderów

 

     Nazwa rozszerzona: Bractwo Liderów Szlachty Polsko-Tatarskiej 


     Charakter Bractwa: stowarzyszenie posiadające osobowość prawną.     

 Warszawa

   Bractwo jest stowarzyszeniem rycerskim - szlacheckim, zajmującym się podtrzymywaniem i krzewieniem wartości i tradycji rycerskich i szlacheckich oraz patriotyzmu i użytecznego zaangażowania na rzecz społeczeństwa (według art. 1. pkt 1. Statutu).

 

     Symbol Bractwa: wizerunek białego orła z koroną w kolorze złotym nad głową na czerwonym tle (art. 7. Statutu).

 

    Członkowie Bractwa: Członkami Bractwa są osoby legitymujące się Patentem szlacheckim, szlacheckim herbem, szlachecką dewizą rodową i szlacheckim zawołaniem rodowym.

 

    W przypadku, jeśli członek nie może udowodnić szlachectwa stosownym dokumentem, w okresie roku od przyjęcia do Bractwa ma przywilej otrzymania Patentu Szlacheckiego (art. 11. pkt 5, art. 22. pkt 5. ppkt b, art. 30. i art. 31. Statutu).

Bractwo 

 

    

     KRS: 0000145420

 

     REGON: 711645206


     NIP: 821-21-07-095    

 

     Siedziba i adres Bractwa:

     04-852 Warszawa, ul. Patriotów 247

 

 

 

 

 

   Widok na centrum Warszawy

od strony siedziby Bractwa,

z Mostu Siekierkowskiego.

Warszawa

 

    Reprezentacja Bractwa (art. 21. pkt 5. ppkt a Statutu):

    Wielki Mistrz Bractwa - Ryszard Murza Murat herbu Murat (od prawej).


    Adres korespondencyjny Wielkiego Mistrza Bractwa:

    Ryszard Murat, 04-852 Warszawa, ul. Patriotów 247

 

    Kontakt z Wielkim Mistrzem Bractwa:

    tel. 795 143 378, e-mail: ryszard.murat@gmail.com 

 

        Serdecznie zapraszamy.

Murat
    Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
562617