bractwolider.org
-strona główna

Bractwo Liderów to szlacheckie stowarzyszenie o charakterze patriotycznym i międzynarodowym

A JA CIĘ KOCHAM  P O L S K O !
   

patriotyczny wiersz polskiego poety narodowego

i działacza naszego Bractwa

Kazimierza Józefa Węgrzyna

  

Ten przepiękny wiersz w poetycki sposób przedstawia

program naszego Bractwa

 

 

Bractwo 

 

       A JA CIĘ KOCHAM  P O L S K O ! 

 

 

a ja Cię kocham Polsko ! wbrew kłamcom i tchórzom

wbrew szydercom i zdrajcom łajdakom i wrogom

Tyś dla mnie Polsko Matką dumą i ostoją

nadzieją oraz wiarą... przyszłością i drogą...

 

a ja Cię kocham Polsko ! Tobie każde słowo

każda myśl gdy w pacierzu zwracam się do Boga

Tyś Matko wśród kapliczek katedr oraz krzyży

ucieczką i marzeniem gdy nas rani trwoga

 

a ja Cię kocham Polsko ! i dziękuję Panu

za każde doświadczenie rano i wieczorem

z Tymi co ze mną idą razem do Ojczyzny

niosąc Twojego Krzyża czułą metaforę

 

a ja Cię kocham Polsko ! za Twój los niełatwy

za to że na mnie czekasz wierna i cierpliwa

bądź Matko pozdrowiona o każdej godzinie

oby nad Tobą Gwiazda Wolności świeciła

 

a ja Cię kocham Polsko ! w imię Sióstr i Braci !

i naszych Przodków co tworzyli niepodległe dzieje

Tyś  dla mnie Polsko pierwsza w modlitwie i czynie

niech Bóg Cię błogosławi i daje nadzieję !

 

a ja Cię Kocham Polsko ! przyjmij moje słowa

w imię Ojca i Syna i świętego Ducha

Bóg Honor i Ojczyzna niechaj będą zawsze

drogowskazem którego każdy Polak słucha !

 

 Piotrawin

 

 

 

 

 

   

Kazimierz Józef Węgrzyn wygłasza wiersz na uroczystości patriotycznej Bractwa Liderów

w Pałacu Piotrawin

16 maja 2015 roku.

 Węgrzyn

   Kazimierz Józef Węgrzyn jest współczesnym polskim poetą narodowym, autorem wierszy o tematyce patriotycznej i religijnej, nazywanym współczesnym Norwidem.

 

   Ma lat 68 i mieszka w pięknej miejscowości Istebna u źródeł królowej polskich rzek Wisły. Autor kilkudziesięciu tomów wierszy patriotycznych i religijnych.

 

   Główny nurt jego poezji nawołuje do mobilizacji i podjęcia walki o Wielką, Wolną i Niepodległą Polskę. Jego wiersze odnoszą się do najżywotniejszych wartości Narodu i Państwa Polskiego.

 

   Swą treścią i dramaturgią są zbliżone do utworów Cypriana Kamila Norwida. W związku z tym w środowiskach patriotycznych Kazimierz Józef Węgrzyn jest nazywany wspołczesnym Norwidem.

 

 

Portret poety Kazimierza J.Węgrzyna,

autor Jacek Laskowski, olej, płotno, 65x45.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
562614