bractwolider.org
-strona główna

Bractwo Liderów to szlacheckie stowarzyszenie o charakterze patriotycznym i międzynarodowym

                                    WRÓCĄ ZNAKI ZWYCIĘSTWA!

 

patriotyczny wiersz polskiego poety narodowego

i działacza naszego Bractwa 

Kazimierza Józefa Węgrzyna

 

Ten przepiękny wiersz w poetycki sposób przedstawia

program naszego Bractwa.  

Flaga
   
Węgrzyn
   
Bractwo 

       WRÓCĄ ZNAKI ZWYCIĘSTWA!

 

wrócą znaki zwycięstwa - zaszumią chorągwie          

i Biały Orzeł wzniesie królewską koronę          

staniemy wszyscy wokół królewskiego tronu          

i będziemy się cieszyć naszym polskim domem          

            

z Dekalogu zbudujemy mocne ściany domu          

zdrajcy z lękiem odwrócą jak łotr swoją głowę          

bądź Jezu miłosierny jak kiedyś na krzyżu          

gdy niebo otwierałeś miłosiernym słowem          

            

wrócą znaki zwycięstwa naszego narodu          

tylu szło za Twym krzyżem poprzez nasze dzieje          

pójdziemy jak Stanisław Jadwiga i Kinga          

jak ziarno z głębi ziemi wskrzesimy nadzieję          

            

Ty nam się przyglądałeś Wszechmogący Boże          

z krzyży cośmy stawiali wzdłuż ojczystej drogi          

z zakłamania i pychy głupoty i grzechu          

z ruin naszej nadziei w chwilach łez i trwogi          

            

wrócą znaki zwycięstwa Honor i Ojczyzna          

Ty! Chryste! będziesz wiecznym znakiem i pokojem          

dlatego pełni wiary że Ty jesteś królem          

codziennie powtarzamy przyjdź Królestwo Twoje          

            

niech będzie Twoja wola na ziemi i niebie          

by zawsze było Twoje to co i ojczyste          

i choć szatan w niejednym dzwoni dziś kościele          

wołamy pełni wiary - Ty! nam króluj Chryste!    
    

 Węgrzyn

 

 

 

 

 

 

Wielki Mistrz Bractwa Ryszard Murat przedstawia Kazimierza Józefa Węgrzyna

na uroczystości patriotycznej

Bractwa Liderów

w Pałacu Piotrawin

16 maja 2015 roku.

 Węgrzyn

   Kazimierz Józef Węgrzyn jest współczesnym polskim poetą narodowym, autorem wierszy o tematyce patriotycznej i religijnej, nazywanym współczesnym Norwidem.

 

   Urodził się w 1947 roku w Miejscu Piastowym i mieszka w pięknej miejscowości Istebna u źródeł królowej polskich rzek Wisły. Autor kilkudziesięciu tomów wierszy patriotycznych i religijnych.

  

   Główny nurt jego poezji nawołuje do mobilizacji i podjęcia walki o Wielką, Wolną i Niepodległą Polskę. Jego wiersze odnoszą się do najżywotniejszych wartości Narodu i Państwa Polskiego.

  

   Swą treścią i dramaturgią są zbliżone do utworów Cypriana Kamila Norwida. W związku z tym w środowiskach patriotycznych Kazimierz Józef Węgrzyn jest nazywany wspołczesnym Norwidem.

 

 

Portret poety Kazimierza J.Węgrzyna,

autor Jacek Laskowski, olej, płotno, 65x45.

 Węgrzyn  VM

Kazimierz Józef Węgrzyn (piąty od lewej) wśród odznaczonych najbardziej prestiżowym odznaczeniem kombatanckim

Za Zasługi dla Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI Kombatantów Wojska Polskiego

na uroczystości patriotycznej Bractwa w Pałacu Piotrawin 16 maja 2015 roku. W centrum wręczający odznaczenia 

polski bohater wojenny wiceadmirał BL Henryk Leopold Jerzy Książę Kalinowski herbu Kalinowa - prezes Zarządu 

Krajowego Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI Kombatantów Wojska Polskiego

oraz prezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
562588