bractwolider.org
-strona główna

Bractwo Liderów to szlacheckie stowarzyszenie o charakterze patriotycznym i międzynarodowym

HYMNY BRACTWA LIDERÓW

 

   Bractwo Liderów posiada dwa hymny: bojowy i pokojowy.

 

   Wyrażają one patriotyczny charakter Bractwa oraz łączą jego członków.

 

   W trakcie tych hymnów, na znak najwyższego szacunku obecni stoją, a sztandary, chorągwie i buńczuki są pochylone

 

Bojowy hymn

 Bractwa Liderów 

 

   Pierwszy z nich: bojowy, rozpoczynający się słowami: "Serca nam biją jak tarabany", ma charakter wiersza zapewniającego o niezłomniej walce za Ojczyznę.

   Ułożył go współczesny polski wieszcz narodowy Kazimierz Józef Węgrzyn herbu Węgrzyn w dniu 1 lutego 2016 roku na prośbę Wielkiego Mistrza Bractwa Ryszarda Murata.

 

   Kazimierz Józef Węgrzyn herbu Węgrzyn urodził się w 1947 roku w Miejscu Piastowym (woj. podkarpackie). Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Mieszka w górskiej miejscowości Istebna, w pobliżu źródeł królowej polskich rzek Wisły. Zasłynął z opublikowania wielu wierszy oraz tomików wierszy o tematyce patriotycznej i narodowej. W swoich wierszach głosi dumę z polskości, rozbudza i podtrzymuje polską świadomość narodową, a także odważnie wskazuje zagrożenia dla bytu i zdrowia narodu polskiego.

   Jest aktywnym działaczem Bractwa Liderów i uczestnikiem jego uroczystości. Formalnie członek Pierwszej Komandorii Wrocław Bractwa, której komandorem jest ppłk BL Aleksander Nowak herbu Reduta. 

 

   Hymn ten śpiewany jest na melodię Pokojowego hymnu Bractwa "Polsce dochowaj wierności" (przedstawionego dalej). 

 

Bojowy hymn Bractwa Liderów

"Serca nam biją jak tarabany" 

autor: Kazimierz Józef Węgrzyn

 

                                                    serca nam biją jak tarabany

                                                    gdy nas Ojczyzna na pomoc woła

                                           gdy trzeba będzie staniemy mężnie

                                           podnosząc z dumą i z męstwem czoła

 

                                           tylko zwycięstwo jest naszym celem

                                           i nie przestraszy nas żaden wróg

                                           a gdy nadejdzie kolejna bitwa

                                           wróg będzie żebrał u naszych nóg

 

                                                    germański żołdak nas nie zatrwoży

                                           gdy przyjdzie aby zburzyć nasz dom

                                                    tysiąc lat szliśmy w kurzu historii

                                           nasza odpowiedź będzie jak grom

 

                                           i dziś idziemy w imię wolności

                                           niosąc wśród Bractwa symbole męstwa

                                           niech skrzydła orłów znakiem Liderów

                                           szumią nad nami wolą zwycięstwa

 

                                           każdy podstępny lichwiarz i zdrajca

                                           czy to ze wschodu czy z zachodu

                                           kiedy podniesie na Polskę rękę

                                           to go dosięgnie ramię Narodu

 

                                           więc razem Bracia w imię wolności

                                           łączmy się razem orężem męstwa

                                           tylko odwaga duma i honor

                                           zawsze prowadzi nas do zwycięstwa 

    

Pokojowy hymn

Bractwa Liderów

 

   Drugi z nich: pokojowy, nazywany od słów refrenu: "Polsce dochowaj wierności", ma charakter pieśni i odtwarzany jest na uroczystościach patriotycznych Bractwa.  

 

   Ułożył go poeta i publicysta gen. dyw. BL Władysław Janusz Baron Obara herbu Obara Krymski w dniu 24 stycznia 2016 roku na prośbę Wielkiego Mistrza Bractwa Ryszarda Murata.

 

   Władysław Janusz Baron Obara herbu Obara Krymski urodził się w 1941 roku w Brodach (woj. świętokrzyskie). Ukończył Techniczną Szkołę Oficerską Wojsk Lotniczych i Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Łodzkiego. Mieszkał w Starachowicach w woj. świetokrzyskim. Były starszy wykładowca WAT (Wojskowej Akademii Technicznej) w Warszawie. Dyrektor Zawodowego Zespołu Estradowego Wojsk Obrony Powietrznej Kraju "Radar". Poeta, publicysta i wydawca. Redaktor naczelny wydawnictwa i czasopisma kulturalno-literackiego "Ars Pro Memoria". Zastępca Naczelnego Komendanta Polskich Drużyn Strzeleckich (nadbrygadier PDS). Członek Komandorii Warszawa Rembertów Bractwa, której komandorem był śp. Albin Siwak herbu Siwak. Generał dywizji BL. W uznaniu wielkich zasług dla polskiej kultury i świadomości patriotycznej nagrodzony został arystokratycznym tytułem Barona (ang. Lord; tatars. Ułan). Zmarł w lutym 2017 roku.   

 

Pokojowy hymn Bractwa Liderów

"Polsce dochowaj wierności" 

słowa: Władysław Janusz Baron Obara

muzyka i wykonanie wokalne: Maciej Bidziński 

 

 

                                           W echu gongu ordy tatarskiej

                                           Co w warszawskiej dźwięczy Radości

                                                    Jak w ataku braci ułańskiej

                                           Przybywamy - Bracia i Siostry

 

                                                Zastęp nasz - to Bractwo Liderów

                                                Wielkich czynów myśmy dziedzice

                                                A na piersi - oprócz orderów

                                                Mamy dumne Polaka oblicze. 

 

                                                     Refren:

                                           Bractwem Liderów jesteśmy

                                           Szlachectwem - nasz symbol i znak

                                           Siostry i Bracia - w tej pieśni

                                           Wszyscy śpiewajmy tak:

 

                                                Polsce dochowaj wierności

                                                Jak my, jak my

                                                Jawnie i w sercu skrytości

                                                Do naszych ostatnich dni. 

 

 

                                           Kapituła nam wszystkie splendory

                                           Admiralskim głosem obwieszcza

                                           Patriotyczno-wojskowe honory

                                           Wielki Mistrz głosi z dumą wieszcza 

 

                                                Prezydenckie Damy z godnością

                                                Obdarzają nas dumą tradycji:

                                                Zawsze Polak się żywił wolnością

                                                Długo nie trwał w obronnej pozycji.  

 

                                                          Refren:

                                                Bractwem Liderów jesteśmy ... 

 

 

                                           Zawołania, herby, fanfary

                                           Wśród Braci jest oficer, generał

                                           W pełnej gali, buńczuki, sztandary

                                           To jest to - duma serca rozpiera 

 

                                                Moderator nad wszystkim czuwa

                                                Wielki Mistrz z precyzją prawniczą

                                                Skutecznie słowa w magię przekuwa

                                                Tu marzenia z jawą graniczą.

 

                                                          Refren:

                                                 Bractwem Liderów jesteśmy ...  

 

 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
562611