bractwolider.org
-strona główna

Bractwo Liderów to szlacheckie stowarzyszenie o charakterze patriotycznym i międzynarodowym

Pomagaj także zwierzętom 

   

 Pies

 

Wstrząsająca fotografia,

przedstawiająca psa umierającego

ze skrajnego wycieńczenia.


Ten zagłodzony, wyczerpany, wyziębiony

i konający młody pies znaleziony został

w styczniu 2015 roku w zamarzającym błocie, przy Obwodnicy Trójmiasta w Gdańsku.

Był tak wyczerpany, że nie miał siły

utrzymać się na nogach.  

Fotografię wykonali funkcjonariusze Straży Miejskiej w Gdańsku, którzy znaleźli to nieszczęśliwe zwierzę, pomogli mu

i umieścili w schronisku dla zwierząt. 

 Gdańsk

   Dzięki tej pomocy i swej ogromnej chęci do życia, to śliczne stworzenie zostało uratowane.

 

   Na szyi psa wisiał łańcuch z pozostałością sznurka. Świadczy to, że do tak strasznego i agonalnego stanu doprowadzony został przez swego właściciela, który trzymał go na łańcuchu i prawie zagłodził na śmierć. W ostatnim odruchu psu udało się zerwać z łańcucha i uciec, ale z wyczerpania, głodu i zimna konał na oczach tysięcy ludzi przy jednej z najbardziej ruchliwych tras w Gdańsku.

   Jak wielką bestią musi być człowiek, który doprowadził tego psa do takiego stanu ?


   Czy ten stwór – oceniając go przez pryzmat jego czynów – w ogóle może zasługiwać na miano człowieka ?


   To prawdziwy zwyrodnialec, dla którego znęcanie się i wyrządzanie krzywdy innym jest prawdopodobnie sprawą codzienną i normalną.

 

   Niestety, takich zwyrodnialców w naszym społeczeństwie jest niemało.

 

   W związku z tym apelujemy do członków naszego Bractwa, również do Ciebie:


POMAGAJ TAKŻE ZWIERZĘTOM.


   One przecież szczególnie narażone są na nieszczęścia i krzywdę, przede wszystkim ze strony zwyrodniałych ludzi.

 Bractwo

     

 

   Podstawowym celem naszego Bractwa jest podnoszenie w społeczeństwie poziomu świadomości (pod każdym względem, nie tylko w zakresie patriotyzmu) i krzewienie użytecznego zaangażowania na rzecz społeczeństwa (społeczeństwo należy tu rozumieć nie wąsko jako tylko zbiorowisko ludzi, lecz także środowisko naturalne, zwierzęta i przyrodę). 

 

 

 

 

 

Herb Bractwa.

Nawet w herbie Bractwa widnieje

wizerunek zwierzęcia (orła),

co ma przecież wymowne znaczenie.

 Statut

 

     

   Już pierwszy punkt Statutu, art. 1 stanowi, że nasze Bractwo Liderów jest stowarzyszeniem rycerskim - szlacheckim, zajmującym się podtrzymywaniem i krzewieniem wartości i tradycji rycerskich i szlacheckich oraz patriotyzmu i użytecznego zaangażowania na rzecz społeczeństwa.


   Uzupełnia tę treść art. 8. Statutu, który stanowi, że celem Bractwa jest między innymi podtrzymywanie i krzewienie wartości i tradycji rycerstwa i szlachty na świecie, a przede wszystkim rycerskich – szlachetnych zachowań w kontaktach międzyludzkich i potwierdzanie szlachectwa Tradycji Polsko-Tatarskiej i tytułów szlacheckich (pkt 1.), a także afirmowanie humanizmu, szlachetności, miłości i innych uniwersalnych wartości ogólnoludzkich (pkt 5.).

 

   Wielka uwaga w Bractwie przywiązywana jest do prawości charakteru członków.

 

   Kwestię tę podkreśla nawet zapis w art. 11. Statutu, który nieprzypadkowo stanowi, że członkiem zwyczajnym Bractwa może być osoba cechująca się właśnie prawością charakteru, legitymująca się Patentem Szlacheckim Tradycji Polsko-Tatarskiej lub która udowodni szlachectwo innym dokumentem.

   Jak widać, ta prawość charakteru i rycerskie - szlachetne zachowanie (godne zachowanie) ma bezpośredni związek ze szlachectwem i potwierdzeniem szlachectwa. Dlatego członek Bractwa, który otrzymuje Patent szlachecki ma – według oczekiwań wydających ten dokument – być swoistym wzorem w postępowaniu dla innych ludzi.


   Zresztą jest to zjawisko naturalne, ponieważ to właśnie od szlachectwa wywodzą się określenia o wymownym znaczeniu: szlachetność, szlachetnie, szlachetny. Oznaczają one przejawianie w postępowaniu takich cech, jak: prawość, uczciwość, dobroć, godność, piękno, harmonia, doskonałość, wielkoduszność, wspaniałomyślność, ofiarność.


   Stąd wywodzi się wiele jednoznacznych sformułowań, np. szlachetny cel, szlachetny umysł, szlachetne serce, szlachetny charakter, szlachetny zamiar, szlachetny czyn, szlachetne słowa, szlachetne postępowanie, a nawet szlachetny głos, szlachetny kruszec, szlachetne kamienie itd.


   Właśnie takimi pobudkami powinna kierować się osoba, która otrzymuje Patent szlachecki: postępować w sposób zacny i szlachetny, również w stosunku do zwierząt.

 Mościcka  

 

 

 

 

 

 

 

Przykład Patentu szlacheckiego,

który otrzymała dr Maria Bożena Mościcka-Wesołowska,

z rodziny głowy Państwa Polskiego,

Prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego.

 

Patent ten potwierdza szlachectwo

oraz herb Ślepowron, które ród Mościckich

(o korzeniach tatarskich) posiada od średniowiecza,

kiedy osiedlił się na Mazowszu.

 Mościcka

   

Aktywna działaczka naszego Bractwa i Komandor Piątej Komandorii w Warszawie

dr Maria Bożena Mościcka-Wesołowska jest przykładem właściwego stosunku do zwierząt.

 

Z wykształcenia lekarz weterynarii, całe życie poświęciła leczeniu i pomaganiu zwierzętom.

Ma wielkie zasługi na polu naukowym, przez kilkadziesiąt lat pracując na rzecz zwierząt

(ale również ludzi) jako pracownik naukowy (specjalizacje: transfuzjologia, immunologia,

chirurgia transplantacyjna i mikrochirurgia) w instytutach naukowo-badawczych

i w PAN (Polskiej Akademii Nauk) w Warszawie.

 Mościcki

 

 

   

Jego Ekscelencja prof. Ignacy Mościcki herbu Ślepowron (1867-1946).

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926-39.

Światowej sławy uczony i wynalazca.

Pochodził z rodziny o korzeniach tatarskich.

 tamga

   Warto nadmienić, że to właśnie Prezydent Ignacy Mościcki 22 marca 1928 roku podpisał pierwsze w Europie Rozporządzenie o ochronie zwierząt. Rozporządzenie to, z różnymi zmianami obowiązywało aż 69 lat, do roku 1997 i wówczas zostało zastąpione przez uchwaloną przez Sejm Ustawę o ochronie zwierząt. Tak więc dzięki Prezydentowi Mościckiemu Polska jest pierwszym w Europie państwem, które ujęło w prawie obowiązki ludzi wobec zwierząt.

 

   Tymczasem dopiero w 1977 roku Międzynarodowa Federacja Praw Zwierząt uchwaliła Światową Deklarację Praw Zwierząt i przedłożyła ją do zatwierdzenia UNESCO.

 

   Z kolei dopiero w 1987 roku Rada Europy uchwaliła w Strassbourgu Europejską Konwencję Ochrony Zwierząt Towarzyszących. Konwencję tę podpisało 17 państw spośród 27 należących do Unii Europejskiej (Polska jej nie podpisała).

 

 Półkozic  Ślepowron  Kreps  herb Wened  Maciąga  herb Gordon

 

 

 Elitarna Komandoria  Piąta Komandoria  Komandoria Ciechocinek  Komandoria Nowy Dwór Mazowiecki  Komandoria Puławy  Komandoria Urzędów

 

Wizerunki zwierząt widnieją w herbach wielu członków Bractwa i w herbach Komandorii. Przykłady niektórych z tych

 herbów: powyżej herby Komandorów, a poniżej ich Komandorii. Od lewej herby: Półkozic (Andrzej Pachowski – Warszawa), Ślepowron (Maria Bożena Mościcka-Wesołowska – Warszawa), Kreps (Tadeusz Kreps – Ciechocinek),

Wened (wizerunek żurawia; Paweł Nerć – Nowy Dwór Mazowiecki), Maciąga (Stanisław Maciąga – Puławy),

Gordon (Roman Surdacki – Urzędów).

 

 

 Kruk  Miś  Starykoń  herb Parfieniuk  Past Szwejk 

 

Herby innych członków Bractwa, zawierające wizerunki różnych zwierząt. Od lewej herby: Kruk (Sylweriusz Kruk – Wąwolnica), Miś (Adam Miś – Radom), Starykoń (ksiądz prałat Józef Roman Maj – Warszawa), Parfieniuk (Włodzimierz Parfieniuk – Hajnówka), Past (Jacek Pastuszka – Warszawa), Olewniczak-Szwejk (Genowefa Szwejk – Płośnica).

 

   Wykazuj zatem szlachetność, przyzwoitość i prawość także wobec zwierząt, które są istotami z natury słabszymi od ludzi i od nich w dużym stopniu są uzależnione.

  

   To właśnie taka postawa – prawość i współczucie, zwłaszcza czułość na krzywdę i nieszczęście -  najlepiej świadczy o człowieczeństwie, o godności i szlachetności.


   Pomagaj więc również zwierzętom, w każdej możliwej sytuacji.

 

 Zwierzęta  

 

 

 

 

 

Zwierzęta i ich zachowanie są najlepszym

przykładem przyjaźni, wierności i oddania.

   
Na fotografiach niektóre ze zwierząt

Wielkiego Mistrza Bractwa Ryszarda Murata.
Wraz z żoną Renatą opiekuje się

trzema psami i trzema kotami,

 przygarniętymi i uratowanymi od śmierci.

 

 Zwierzęta  Zwierzęta

 

 Zwierzęta  

 

 

 

 

Pies z dwoma śpiącymi kotami,

pilnuje bacznie, aby nie stała się im krzywda.

I kto może powiedzieć, że pies z kotem

źle żyją ? To tylko źli i zdeprawowani ludzie poprzez wypaczony system wychowania wywołują wrogość między tymi

zwierzętami domowymi.

 Murat

 

 

 

 

 

 

   

Przygarnięte zwierzęta czynnie wspomagają

Wielkiego Mistrza Bractwa Ryszarda Murata

  w różnych sytuacjach, także w trakcie

     opracowywania treści pism i publikacji. 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
562609