bractwolider.org
-strona główna

Bractwo Liderów to szlacheckie stowarzyszenie o charakterze patriotycznym i międzynarodowym

Uroczystość Patriotyczna

22 listopada 2015 roku

Dom Dziennikarza Kazimierz Dolny

   
   
Pietrasiewicz
 
   
    
Ślepowron
Murat
     
    
Korczak
  
   
Past

 
Bractwo

 

 

    

W niedzielę 22 listopada 2015 roku 2015 roku o godz. 13:00

Domu Dziennikarza w Kazimierzu Dolnym na Lubelszczyźnie

odbyła się kolejna Uroczystość Patriotyczna Bractwa. 

  
 Kazimierz Dolny

   W Uroczystości uczestniczyło 98 osób, wśród nich dwie z tytułami książęcymi, jedna z tytułem barona, pięciu generałów oraz dwudziestu sześciu pułkowników i podpułkowników.  

 Murat  Murat

Uroczystość zorganizował

i przewodniczył jej Wielki

Mistrz Bractwa gen. bryg.

Ryszard Murat herbu Murat.

 

Jako mistrz ceremonii

uroczystość prowadził

ppłk Jacek Pastuszka herbu Past, Komandor Siódmej Komandorii Bractwa

w Warszawie.

 Past  Pastuszka

 Strzępek

Znaczącą rolę w organizacji uroczystości odegrał Komandor Komandorii Bractwa

w Kazimierzu Dolnym Tadeusz Strzępek -

znany architekt, malarz i artysta plastyk.

 

Tadeusz Strzępek jest współwłaścicielem słynnej w Kazimierzu Dolnym Galerii Malarskiej BeS, zlokalizowanej w centrum miasteczka,

przy ul. Lubelskiej 5. Tu zainteresowani

mogą zakupić jego wspaniałe obrazy,

wśród nich panoramy Kazimierza Dolnego

(na ilustracji obok).

 

 

W Galerii BeS zakupić można

także taki udany obraz.

Na ilustracji obok Tadeusz Strzępek

prezentuje Wielkiemu Mistrzowi Bractwa Ryszardowi Murat jeden z obrazów, zaznaczając, że nie jest to

bynajmniej jego przodek.

   Uroczystość w Kazimierzu Dolnym była drugą z dwóch imprez Bractwa, które zaplanowano na niedzielę 22 listopada 2015 roku.
   Wcześniej, w godz. 11:00 - 12:00 odbyła się pierwsza z tych uroczystości, na cmentarzu wojennym w pobliskiej miejscowości Kolonia Zbędowice. Relacja z tej uroczystości przedstawiona jest w odrębnym artykule.
   Uroczystość patriotyczno-religijna na cmentarzu wojennym w Kolonii Zbędowice miała charakter otwarty i dlatego uczestniczyć w niej mogła w zasadzie każda zainteresowana osoba. Łącznie wzięło w niej udział około 150 osób.
   Z kolei uroczystość patriotyczna w Domu Dziennikarza w Kazimierzu Dolnym miała charakter zamknięty, to znaczy uczestniczyć w niej mogły tylko imiennie zaproszone osoby.
   W związku z powyższym, po zakończeniu Uroczystości w Kolonii Zbędowice część uczestników niezwłocznie przemieściła się autami do pobliskiego Kazimierza Dolnego.

 

Miejsce uroczystości:

   Kazimierz Dolny nad Wisłą jest niewielkim miasteczkiem, powszechnie znanym kurortem i perełką turystyczną. Tu urodził się Wielki Mistrz Bractwa Ryszard Murat i w tutejszym kościele był ochrzczony.

 

Kazimierz Dolny

Panorama Kazimierza Dolnego. Przepiękny obraz, który namalował architekt i malarz Tadeusz Strzępek –

Komandor Komandorii Bractwa Kazimierz Dolny. Na pierwszym planie od prawej kościół parafialny,

w którym ponad 50 lat temu ochrzczony został Wielki Mistrz Bractwa Ryszard Murat.

 

   Uroczystość 22 listopada o godz. 13:00 odbyła się w uroczym obiekcie – Domu Dziennikarza (pełna nazwa: Dom Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich).
 

 Dom Dziennikarza  Dom Dziennikarza

Widok Domu Dziennikarza w zimowej i letniej scenerii.

 

Strzępek

W Domu Dziennikarza znajdują się obrazy Tadeusza Strzępka. Na fotografii Ryszard Murat i artysta malarz

na tle dwóch jego obrazów, eksponowanych w recepcji Domu Dziennikarza.

 

   Dom Dziennikarza zlokalizowany jest na tak zwanej Górze Małachowskiego, przy ul. Małachowskiego 17 w Kazimierzu Dolnym. Z centrum miasteczka dojeżdża się do niego ul. Małachowskiego, która biegnie niewielkim wąwozem.

 

 willa Kuncewiczów  willa Kuncewiczów

 Kloss

Obok Domu Dziennikarza znajduje się

willa Kuncewiczów (obecnie muzeum pisarki

Marii Kuncewicz; na fotografiach u góry),

w której w latach wojny mieściła się placówka niemieckiego wywiadu wojskowego – Abwehry.

 

 Dowódca partyzanckiego oddziału

z Kolonii Zbędowice - por. Jan Płatek

ps. „Kmicic” (którego postać była pierwowzorem słynnego filmowego Hansa Klossa) wykonał wiele akcji, przebierając się

w mundur oficera Wehrmachtu - komendanta

tej placówki Abwehry, co było podstawą scenariusza serialu „Stawka większa niż życie”.

 

 

Obok: kadr z serialu "Stawka większa

niż życie". Przedstawia oficera Abwehry Hansa Klossa z komendantem placówki Gestapo Brunnerem w jego gabinecie (pierwowzorem postaci Hermanna Brunnera był komendant placówki Gestapo, mieszczącej się

w budynkach obecnego klasztoru

w Kazimierzu Dolnym).

   Te wyczyny „Kmicica” możliwe były dzięki stałemu podsłuchiwaniu przez polskich partyzantów z Kolonii Zbędowice rozmów telefonicznych, prowadzonych przez komendanta placówki Abwehry z Kazimierza Dolnego z komendantem miejscowej placówki Gestapo (pierwowzorem filmowego Brunnera) i ich przełożonymi z Puław i Lublina.

 

   W miejscowości Parchatka, z której skręca się na Zbędowice, polscy partyzanci podłączyli się bowiem pod biegnącą tam z Kazimierza Dolnego do Puław linię telefoniczną (istniejącą do dziś) i zakopany w ziemi kabel poprowadzili do swej bazy w Kolonii Zbędowice.

 

Dom Dziennikarza

Wnętrza Domu Dziennikarza w Kazimierzu Dolnym.

 

   W Domu Dziennikarza, w którym odbyła się nasza Uroczystość, część uczestników, zwłaszcza z Wybrzeża (Gdyni i Gdańska) oraz Krakowa, spędziła noclegi przed i po imprezie, wypoczywając i dyskutując na interesujące tematy.

 

 Dom Dziennikarza  Dom Dziennikarza

   Dom Dziennikarza jest bowiem także świetnym obiektem hotelowym, oferując 130 miejsc noclegowych w jedno- i dwuosobowych pokojach oraz apartamentach (na fotografiach wyżej).

  

 Dom Dziennikarza  Dom Dziennikarza

Uroczystość odbyła się w sali konferencyjnej Domu Dziennikarza.  

 

Przed rozpoczęciem uroczystości

    

   Po zakończeniu Uroczystości na cmentarzu wojennym w Kolonii Zbędowice zaproszeni uczestnicy przemieścili się do Domu Dziennikarza w Kazimierzu Dolnym i stopniowo zajmowali miejsca w sali konferencyjnej oraz przygotowywali się do następnej uroczystości.

 Kazimierz Dolny  Kazimierz Dolny

 Kazimierz Dolny  Kazimierz Dolny

 Chu  Kazimierz Dolny

 Kazimierz Dolny  Kazimierz Dolny
 Kazimierz Dolny  Kazmierz Dolny

 Kazimierz Dolny  Kazimierz Dolny

 Kazimierz Dolny  Kazimierz Dolny

 Przed godz. 13:00 obecni byli gotowi do rozpoczęcia uroczystości. 

 Czerkas

Przed rozpoczęciem uroczystości Wielki Mistrz Bractwa Ryszard Murat poprosił o zajęcie honorowego miejsca bohatera walk z UPA -

płka Henryka Czerkasa (lat 88, z Lublina), prezesa Zarządu Wojewódzkiego w Lublinie

i członka Prezydium Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych

w Warszawie.   

Poinformował, że w trakcie przedstawiania obecnych płk Czerkas będzie wręczał wyróżnionym uczestnikom dyplomy Komisji Historycznej Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej

i Byłych Więźniów Politycznych - w imieniu przewodniczącego tej Komisji admirała

Henryka Kalinowskiego, który nie może

być obecny na uroczystości.

 Rozpoczęcie Uroczystości

 Kazimierz Dolny  

 

 

 

   

Wielki Mistrz Bractwa

Ryszard Murat poinformował,

że Uroczystość - z uwagi na

jej charakter i uczestników -

rozpocznie się

hymnami narodowymi. 

 Kula  

  

   

 

 

 

 

  

Uroczystość rozpoczęto

polskim hymnem narodowym.

 hymn  hymn

 hymn  hymn

 hymn  hymn

 Przewłoka Kula  Obara   poeci

 hymn  

 

 

 

 

 

 

  

Z powodu obecności 

gości z Wietnamu odegrano

wietnamski hymn narodowy. 

 hymn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ze względu na naszą tradycję

Polsko-Tatarską oraz obecność

osób o korzeniach tatarskich, 

odegrano hymn tatarski,

dokładnie Tatarów Krymskich.

 

 hymn  hymn

 Bractwo  

 

 

 

 

 

 

  

Następnie Wielki Mistrz

Bractwa Ryszard Murat otworzył uroczystość i serdecznie powitał

wszystkich zgromadzonych.

Podkreślił, że wielką radość

sprawia mu przybycie 

tak dostojnych gości.

Potem przedstawione zostały sztandary i buńczuki.

 Bractwo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Przedstawienie sztandaru Kapituły Polskiej Bractwa Świętego Stanisława.

 

Podczas Uroczystości

rolę chorążego pełnił

ppłk Andrzej Robert Baron Janczak

herbu Pająk z Warszawy, komandor Komandorii Lwowskie Puhacze.

 buńczuk

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Przedstawienie buńczuka (tatarskiego symbolu władzy) emira Ryszarda Murzy Murata z cesarskiego rodu Czyngis-chana i władców imperium Złotej Ordy, specjalnego daru od Narodowego Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku.


Podczas Uroczystości

rolę chorążego pełnił

ppor. Krzysztof Sebastian

Pietrasiewicz herbu Leliwa

z Gdyni.

 Mulawa

 

 

 

 

  

Przedstawienie sztandaru

Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Puławach, który reprezentował jego prezes

ppłk Stanisław Maciąga herbu

Maciąga (inwalida wojenny -

'dziecko Zamojszczyzny').
  

Podczas Uroczystości

rolę chorążego pełnił

ppor. Marian Mulawa.

 Rybak

 

 

 

 

 

  

Przedstawienie sztandaru Komendy Obwodu Batalionów Chłopskich Puławy, której liczni przedstawiciele uczestniczyli w uroczystości.
  

Podczas Uroczystości

rolę chorążego pełnił

płk Jan Rybak z Żyrzyna.

 Myczka

 

 

 

   

 

Przedstawienie sztandaru

Armii Krajowej - Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej "WARTA" Obwód Wolsztyn,

którą reprezentował

ppłk Maciej Myczka herbu

Kossuth (Koziorożec).
  

On także podczas Uroczystości

pełnił rolę chorążego.
 

 Wietnam

 

 

   

Przedstawienie sztandaru Wietnamskiej Szkoły Walki Van

Truong Vo Quan, a także osobistego sztandaru mistrza tej szkoły gen.

bryg. Chu Van Truong herbu Chu, Komandora Pierwszej Wietnamsko-Polskiej Komandorii w Warszawie.
  
Podczas Uroczystości role

chorążych tych sztandarów pełnili: ppłk Nguyen Anh Tuan - Komandor Czwartej Wietnamsko-Polskiej Komandorii w Warszawie

  oraz Hoang Viet Phuong. 

 BCh

 

 

 

 

   

   

Przedstawienie sztandaru Batalionów Chłopskich w Opolu Lubelskim,

które reprezentował gen. bryg.

Edward Szwed herbu Szwed.
  
Podczas Uroczystości

rolę chorążego pełnił

st. chor. szt. Jacenty Adamczyk. 

   Wielki Mistrz Bractwa Ryszard Murat przekazał pozdrowienia dla uczestników imprezy od Jego Wysokości admirała Henryka Leopolda Jerzego Księcia Kalinowskiego herbu Kalinowa, członka władz naszego Bractwa, bohatera wojennego i wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.


   Poinformował, że z uwagi na sprawy zdrowotne, które wynikły nagle, nie może być obecny na uroczystości, ale sercem jest z jej uczestnikami, zaś wyrazem jego pamięci są wręczane im dyplomy i odznaczenia, na których widnieje jego podpis.

                                                       Wiceadmirał Henryk Leopold Jerzy Książę Kalinowski   
 Kalinowski

   Ma lat 90, a pochodzi z magnackiego rodu kresowego herbu Kalinowa, którego kilku przedstawicieli w XVI i XVII w. pełniło funkcje hetmanów, czyli wodzów wojsk polskich (jeden z nich, hetman Marcin Kalinowski poległ w krwawej bitwie pod Botohem w 1652 roku).
 

  Jest polskim bohaterem wojennym, wymienionym w „Encyklopedii II Wojny Światowej”, kawalerem orderu Virtuti Militari. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim, wyzwoleniu Warszawy i szturmie Berlina. Przede wszystkim zasłynął z wbicia pierwszego słupa granicznego nad Odrą jeszcze w trakcie działań wojennych.


   Później między innymi był w kierownictwie wielkiej akcji rozminowania kraju, dowodził flotyllą w Świnoujściu (w stopniu komandora) i był wykładowcą w Akademii Sztabu Generalnego w Rembertowie.

 
herb Kalinowa

    

   Obecnie pełni odpowiedzialne funkcje w ruchu kombatanckim, między innymi: wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz prezesa Zarządów Krajowych Stowarzyszeń Kawalerów Orderów Wojennych VIRTUTI MILITARI i KRZYŻA GRUNWALDU Kombatantów Wojska Polskiego.

    

   Jest również Pierwszym Wielkim Przeorem Odrodzonego w Polsce Orderu Św. Stanisława, Wielkim Ambasadorem Światowej Kapituły Orderu Św. Stanisława, Komandorem Komandorii Morskiej i Wielkim Admirałem naszego Bractwa.

 Morska Komandoria
 Pylak

    

   Ponadto Wielki Mistrz Bractwa Ryszard Murat przekazał pozdrowienia i wyrazy błogosławieństwa od dwóch Metropolitów Seniorów Kościoła Katolickiego, których listy odczytane zostały na cmentarzu w Kolonii Zbędowice:

 • Metropolity Seniora Lubelskiego, Arcybiskupa prof. dra hab. Bolesława Pylaka (od lewej),
 • Metropolity Seniora Warszawskiego, Arcybiskupa prof. dra hab. Stanisława Wielgusa (od prawej).
 Wielgus
 Bractwo

    

   

   Rolę ceremonialnego gospodarza uroczystości - na prośbę Wielkiego Mistrza Bractwa Ryszarda Murata - pełniły damy z rodzin głów naszego państwa - Rzeczypospolitej Polskiej: 

 • dr Maria Bożena Mościcka-Wesołowska herbu Ślepowron z rodziny Prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego i Komandor Piątej Komandorii naszego Bractwa w Warszawie;
 • dr Antonina Danuta Komorowska herbu Korczak z rodziny Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i Komandor Czwartej Komandorii naszego Bractwa w Warszawie.

   Dla wyjaśnienia, dlaczego odtworzony został hymn tatarski, poinformował, że obaj wymienieni Prezydenci RP: Ignacy Mościcki i Bronisław Komorowski pochodzą z rodzin o korzeniach tatarskich.

 Czerkas

 

 

 

 

   

W trakcie przedstawiania przedstawianej osobie wręczany

był pamiątkowy dyplom Komisji Historycznej Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej

i Byłych Więźniów Politycznych, upamiętniający udział

w uroczystości patriotycznej, zwłaszcza na cmentarzu wojennym w Kolonii Zbędowice.

  

Dyplom w imieniu przewodniczącego tej Komisji, wspomnianego wiceadmirała Henryka Leopolda Jerzego Kalinowskiego, wręczał płk Henryk Czerkas, prezes Zarządu Wojewódzkiego w Lublinie i członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej

Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

 Mościcka  Mościcka

 Mościcka

 

   

Dr Maria Bożena Mościcka-Wesołowska herbu Ślepowron,

lekarz weterynarii, wieloletni pracownik naukowy (specjalizacja:

transfuzjologia, immunologia, chirurgia transplantacyjna, mikrochirurgia)

w instytutach naukowo-badawczych i w Polskiej Akademii Nauk,

komandor Piątej Komandorii Bractwa w Warszawie.

 

Pochodzi z rodziny Prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego,

światowej sławy uczonego (chemika) i wynalazcy.  

 Komorowska  Komorowska

 Komorowska

 

 

   

Dr Antonina Danuta Komorowska herbu Korczak,

doktor nauk przyrodniczych, wieloletni pracownik naukowy (specjalizacja:

immunologia, biologia molekularna, chemia doznań smakowych) w placówkach

naukowo-badawczych w Warszawie, działaczka opozycji w latach 1981-90

 i więzień polityczny, komandor Czwartej Komandorii Bractwa w Warszawie. 

 

Pochodzi z rodziny Prezydenta RP w latach 2010-2015

Bronisława Komorowskiego.   

 Obara  Obara

Gen. bryg. Władysław Janusz Obara herbu Obara-Krymski, lat 74, ze Starachowic, emerytowany oficer Wojska

Polskiego, były starszy wykładowca Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, były dyrektor Zawodowej Estrady Wojskowej „Radar”, poeta i publicysta, redaktor naczelny wydawnictwa „Ars Pro Memoria” i wydawca czasopisma kulturalno-literackiego o tej samej nazwie, zastępca Naczelnego Komendanta Polskich Drużyn Strzeleckich.

 

 Szwed  Szwed

 Gen. bryg. Edward Szwed herbu Szwed, lat 63, z Opola Lubelskiego, urzędnik Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim, Komandor Komandorii Bractwa w Opolu Lubelskim i Wielki Komandor Kapituły Polskiej Bractwa.

 

 Madej  Madej

Kontradmirał (gen. bryg.) Tomasz Stanisław Madej herbu Bałtyk, lat 65, z Gdyni, emerytowany oficer

Wojska Polskiego, służył w lotnictwie Marynarki Wojennej, a później w dowództwie 9 Flotylli Obrony Wybrzeża, 

działacz Związku Piłsudczyków RP, Komandor Pierwszej Komandorii w Gdyni.

 

 Chu Chu 

 Gen. bryg. Chu Van Truong herbu Chu, lat 39, z Hanoi w Wietnamie, syn także generała (Policji) w Wietnamie, przedsiębiorca, główny mistrz szkoły walki Van Truong Vo Quan, Komandor Pierwszej Wietnamsko-Polskiej

Komandorii Bractwa w Warszawie, skupiającej przedsiębiorców wietnamskich. Jego żona Dinh Thi Quyen.

 

 Siwak  Siwak

 Albin Siwak herbu Siwak, lat 82 z Warszawy Rembertowa, w latach 1980-tych był w kierownictwie partyjno-politycznym kraju, pełniąc najwyższe ówczesne funkcje polityczne - członka Biura Politycznego KC PZPR i przewodniczącego Komisji Skarg i Interwencji KC PZPR, później pracował w dyplomacji RP, wcześniej przez kilkadziesiąt lat jako murarz

i brygadzista największej w Polsce brygady budowlanej budował domy i osiedla mieszkalne w Warszawie,

działacz związkowy i polityczny, autor wielu książek, w których przedstawia kulisy sytuacji w Polsce

w ostatnich kilkudziesięciu latach. Komandor Komandorii Warszawa Rembertów.

 

 Lemieszek  Lemieszek

 Lemieszek

 

 

 

 

  

Jego Ekscelencja Ksiądz Kanonik ppłk Adam Lemieszek herbu Lemieszek, lat 56,

z Piotrawina, Proboszcz parafii

i kustosz Sanktuarium

Św. Stanisława w Piotrawinie, zasłużony kapłan i działacz społeczny, Komandor Komandorii Bractwa

w Piotrawinie. 

 Adamczyk Adamczyk 

 St. chor. szt. Jacenty Adamczyk, lat 62, z Opola Lubelskiego, emerytowany żołnierz zawodowy,

służył w lotnictwie Marynarki Wojennej.  

 Brankiewicz  Brankiewicz

Kpt. Henryk Brankiewicz, lat 52, z miejscowości Zadole, sadownik, działacz społeczny,

członek Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich i Polskich Drużyn Strzeleckich.  

 Brud Brud 

Ppor. Jan Brud, lat 65, z Krakowa, z zawodu projektant, były pracownik Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,

działacz WiN – Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego,

organizator Drugiej Komandorii Bractwa w Krakowie.

 Brzozowski  Brzozowski

Stanisław Brzozowski, lat 82, z Warszawy, inżynier metalurg, budowniczy i przez kilkadziesiąt lat pracownik Zakładów Mechanicznych „Ursus” w Warszawie, spokrewniony z Wielkim Mistrzem Bractwa – jego żona Helena jest córką siostry matki Ryszarda Murata, urodził się w miejscowości Las Stocki koło Zbędowic i tu 24 maja 1945 roku był świadkiem słynnej bitwy pod Lasem Stockim, niedaleko od cmentarza w Kolonii Zbędowice, gdzie byliśmy. Była to największa w latach powojennych bitwa stoczona przez polskie podziemie niepodległościowe, w której zgrupowanie partyzanckie WiN pod dowództwem mjra Mariana Bernaciaka ps. „Orlik” rozbiło 780-osobową brygadę NKWD i 150-osobową polską grupę pościgową KBW, MO i UB. Epicentrum bitwy znajdowało się w rodzinnym gospodarstwie Stanisława Brzozowskiego,

a na jego oczach, obok niego zginęła wtedy jego młodsza siostra, której seria z karabinu maszynowego

ucięła nogi w udach. Pochowana jest na tutejszym cmentarzu w Kazimierzu Dolnym.

 Brzozowski

 

 

 

 

 

 

 

   

Stanisław Brzozowski i jeden

z jego synów, Leszek Brzozowski,

lat 54, z wykształcenia ekonomista, przedsiębiorca.

 Chandrała  Chandrała

 Mirosław Chandrała, z Łodzi, filmowiec.

 Chmielewski  Chmielewski

 Ppor. Jacek Bogdan Chmielewski herbu Chmielewski, lat 66, z Warszawy, poligraf, właściciel Oficyny Drukarskiej,

myśliwy i fotograf, Komandor Dziesiątej Komandorii Bractwa w Warszawie. 

 Czerkas  Czerkas

 Płk Henryk Czerkas, lat 88, z Lublina, kombatant, zasłużony w walkach z UPA w latach 1947-48,

prezes Zarządu Wojewódzkiego w Lublinie i członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Kombatantów

Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

 Deluga  Deluga

St. chor. szt. Henryk Deluga herbu Metalowe Serce, lat 83, z Radomia, emerytowany żołnierz zawodowy. 

 Dobrowolski  Dobnrowolski

Por. Stanisław Dobrowolski, lat 72, z Wrocławia, budowniczy elektrowni w Polsce, aktualnie przez drugą kadencję

pełni funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka na Dolnym Śląsku, zasłużony między innymi w renowacji

zabytkowego kościoła na szczycie Góry Ślęża. 

 Drab  Drab

Mjr Stanisław Drab, lat 84, z Wilczego Ługu w Powiecie Zwoleńskim, kombatant BCh ze słynnego zgrupowania „Ośka”, prezes Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Gminie Kazanów

w Powiecie Zwoleńskim.

 Dulewicz  Dulewicz

Mecenas ppor. Edward Dulewicz, lat 68, z Łodzi, prawnik - adwokat, prowadził Kancelarię Prawną „Edex” w Łodzi,

 obecnie na emeryturze, działacz społeczny i polityczny. 

 Dzięgiel  Dzięgiel

Ppłk Zygmunt Dzięgiel, lat 82, z Puław, kombatant BCh, uczestnik bitwy o wyzwolenie Puław w 1944 roku,

budowniczy kilku elektrowni w Polsce, Czechach i w Indiach. Jego żona Helena pochodzi z rodziny

Wielkiego Mistrza Bractwa Ryszarda Murata. 

 Huebner  Huebner

 Halina Huebner, z domu Kowalik, córka słynnego kombatanta AK Regionu Puławskiego ppłka Jana Kowalika

ps. „Zawisza” (który zmarł przed kilkoma miesiącami w wieku 90 lat), z wykształcenia architekt,

aktualnie na emeryturze, od kilkudziesięciu lat mieszka w Wiedniu.
Johannes Dubkowitsch, z Wiednia, z wykształcenia projektant i architekt, prowadzi usługi w branży budowlanej

budując obiekty i organizując pracę ekip budowlanych. Choć mieszka w Wiedniu, jest pochodzenia chorwackiego,

a jego nazwisko można przetłumaczyć na polski jako Dąbrowicz. Jego przodkowie przeprowadzili się z Chorwacji

do Austrii w XVI wieku, uciekając przed wojskami tureckimi, którymi dowodzili przodkowie

naszego działacza Ardy Księcia Yurdatapan.

 Filipek  Filipek

Krystian Filipek, lat 22, z Ryk, z wykształcenia informatyk, instruktor Karate Tsunami w Rykach, Dęblinie i kilku innych miejscowościach, posiadacz mistrzowskiego stopnia 1 dan i tytułu sensei (jap. „mistrz nauczyciel”) Karate Tsunami.

 Filipek  Filipek

 Mateusz Filipek, lat 20, z Dęblina, instruktor sztuk walki.

 Gradowski Gradowski 

 Grzegorz Gradowski herbu Gradowski, lat 47, funkcjonariusz Policji, podinspektor Policji (odpowiednik

majora w Wojsku Polskim), komendant Komisariatu Policji w Ślesinie w Wielkopolsce. Przez jego komisariat

 chronione jest między innymi słynne Sanktuarium w Licheniu. Mistrz i instruktor Karate Tsunami,

posiadacz mistrzowskiego stopnia 1 dan i zaszczytnego tytułu sensei (jap. "mistrz nauczyciel").
   Jego brat Marcin Gradowski, lat 40, z Goliny w woj. wielkopolskim,

z wykształcenia historyk, wykonuje zawód nauczyciela historii.  

 Grzebielucha  Grzebielucha

 Chorąży Jan Grzebielucha, lat 49, z Gdyni, emerytowany żołnierz, służył na okrętach podwodnych Marynarki Wojennej. 

 Herncisz  Herncisz

 Ppor. Krystian Herncisz herbu Herncisz, lat 37, z Otwocka, reżyser filmowy, Komandor Komandorii w Otwocku, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Bractwa. Jego żona Monika Herncisz, pracownik Służby Zdrowia. 

 Hinz  Hinz

Teresa Hinz, z Gdyni, księgowa.

 Hoang  Hoang

 Hoang Viet Phuong, lat 35, z Vinh w środkowym Wietnamie, przedsiębiorca – właściciel firmy handlowej

w branży obuwia w Warszawie.Jego żona Hoang Thi Thuy. 

 Janczak  Janczak

   Ppłk Andrzej Robert Baron Janczak herbu Pająk, lat 67, z Warszawy, lotnik 26 Eskadry Lotnictwa Łącznikowego, historyk, publicysta i pisarz, autor ponad 200 artykułów i 12 książek na temat lotnictwa, wydanych w łącznym

nakładzie ponad milion egzemplarzy, Komandor Komandorii Lwowskie Puhacze w Warszawie.

 Juszczyk  Juszczyk

Kazimierz Mieczysław Juszczyk, lat 68, z Krakowa, z wykształcenia inżynier meliorant. 

 Kaczmar  Kaczmar

Andrzej Kaczmar, lat 47, z Bytomia, instruktor Karate Tsunami, wielokrotny Mistrz Polski z Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami, posiadacz bardzo wysokiego stopnia mistrzowskiego 8 dan i tytułu hanshi (jap. „mistrz mistrzów”), prezes Śląskiego Centrum Karate Tsunami w Bytomiu.

 Kaczmarek  Kaczmarek

 Ppłk Zdzisław Jan Kaczmarek herbu Kaczmarek, lat 62, z Krakowa, inicjator i budowniczy monumentalnego pomnika Żołnierzy Podziemnych Organizacji Niepodległościowych w latach 1946-1956 w miejscowości Regny koło Koluszek,

obok rodzinnego domu spokrewnionego z nim Premiera RP Stanisława Mikołajczyka.

Komandor Pierwszej Komandorii Bractwa w Krakowie.

 Kazanowski  Kazanowski

  Ppor. Tadeusz Kazanowski, lat 85, z miejscowości Stanisławka, rolnik emeryt, w wieku 13 lat był świadkiem

śmierci komendanta oddziału partyzanckiego Jana Płatka ps. „Kmicic”, zastrzelonego niedaleko domu rodzinnego

 Tadeusza Kazanowskiego skrytobójczo dwoma strzałami w plecy przez agenta Gestapo z Kazimierza Dolnego.

 Kloczkowski Kloczkowski 

 Płk Jan Kloczkowski herbu Koniczynka, lat 85, z Radomia, emerytowany oficer Wojska Polskiego,

Komandor Drugiej Komandorii Bractwa w Radomiu. 

 Korkosz Korkosz 

 Płk Józef Korkosz, lat 87, z Lublina, członek Zarządu Okręgu w Lublinie

Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej.

 Kościński  Kościński

Płk Henryk Jerzy Kościński herbu Rogala, lat 71, z Gdyni, emerytowany żołnierz zawodowy, między innymi

dowodził kompanią radiotechniczną na Helu, sekretarz Zarządu Pomorskiego Związku Oficerów Rezerwy RP

 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Komandor Trzeciej Komandorii Gdynia.

 Kościński

 

 

 

Następnie płk Henryk Jerzy Kościński

wręczył Wielkiemu Mistrzowi Bractwa okolicznościową pamiątkę Okręgu Pomorskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

Dziadek Wielkiego Mistrza Jan Murat

(rozstrzelany przez Niemców w Kolonii Zbędowice

w wieku 43 lat) był zagorzałym piłsudczykiem,

a za zasługi wojenne otrzymał w nagrodę

z inicjatywy Marszałka Piłsudskiego

posiadłość właśnie w Kolonii Zbędowice.

 Kościński

 

 

 

 

 

   

Później, korzystając z zaskoczenia

(ponieważ nie było to ujęte w programie)

płk Henryk Jerzy Kościński wręczył kwiaty

także żonie Wielkiego Mistrza Renacie Murat

i prawnuczce komendanta oddziału partyzanckiego

z Kolonii Zbędowice Jana Płatka ps. "Kmicic" -

Annie Przewłoka (na fotografii obok).

 Kowal  Kowal

 Ppor. Stanisław Kowal, lat 65, z Gdyni, emerytowany żołnierz zawodowy, weteran Wojska Polskiego,

brał trzykrotnie udział (w latach 1983, 1989 i 1990) w misjach pokojowych ONZ w Syrii, obecnie

pracownik lotniska wojskowego w Babich Dołach, działacz społeczny i patriotyczny.

 Kowalczyk  Kowalczyk

 Ppłk Zygmunt Wacław Kowalczyk herbu Pegaz, lat 83, z Warszawy, w przeszłości instruktor jazdy

oraz właściciel szklarniowej plantacji kwiatów i warzyw, obecnie emeryt.

 Kowalczyk  Kowalczyk

 Płk dr inż. Tadeusz Kowalczyk, lat 69, z Warszawy, emerytowany oficer Wojska Polskiego, przewodniczący

Komisji Zagranicznej Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II wojny światowej.

 Kowalski  Kowalski

 Mariusz Kowalski, lat 33, z Colchester w Anglii, z wykształcenia nauczyciel wf, od 2011 roku mieszka w Anglii,

kierownik zmiany w firmie The Makery Family, kilkakrotny Mistrz Polski z Otwartych Mistrzostw Polski Karate

Tsunami, posiadacz wysokiego stopnia mistrzowskiego 5 dan i tytułu kyoshi (jap. „wybitny mistrzów”),

instruktor w Ośrodkach Karate Tsunami w miastach Braintree i Colchester w Anglii.

 Kula  Kula

  Kmdr dr Adam Szczepan Kula herbu Pilcza, lat 61, z Gdańska, doktor nauk o kulturze fizycznej, emerytowany oficer Wojska Polskiego, b. pracownik Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej (dzisiejszej Akademii Marynarki Wojennej) w Gdyni, Komandor Pierwszej Komandorii Bractwa w Gdańsku, kandydat na stopień kontradmirała (generała brygady).

 Kwiatkowski Kwiatkowski 

 Mjr pil. inż. Andrzej Kwiatkowski, lat 66, z Radomia, emerytowany oficer Wojska Polskiego, znakomity fotograf, wykonawca publikacji Bractwa - fotoalbumów z uroczystości patriotycznych.  

 Łazarska  Łazarska

 Ppłk Alicja Łazarska, z Gdyni, emerytka, działaczka Związku Piłsudczyków RP.

 Maciąga Maciąga 

 Ppłk Stanisław Maciąga herbu Maciąga, lat 75, z Puław, prezes Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej

i Byłych Więźniów Politycznych w Puławach i prezes Zarządu Związku Inwalidów Wojennych RP w Puławach.

Jako tzw. Dziecko Zamojszczyzny wywieziony w wieku kilku lat przez hitlerowców do Rzeszy Niemieckiej

w celu zgermanizowania. Komandor Komandorii Bractwa w Puławach.

 Matuszewski  Matuszewski

 Ppłk Antoni Franciszek Matuszewski, lat 85, z Wąwolnicy, w przeszłości mistrz – nauczyciel hydrauliki, obecnie emeryt, działacz społeczny i patriotyczny, w tym Narodowych Sił Zbrojnych, prezes Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Wąwolnicy, przechowuje sztandar – relikwię po II Armii Wojska Polskiego,

 który "brał udział" w ciężkich walkach z Niemcami pod Budziszynem i Dreznem w 1945 roku.

 Miszewski  Miszewski

 Chorąży Andrzej Edmund Miszewski, lat 54, z Gdyni, emerytowany funkcjonariusz Policji.

 Miś  Miś

 St. sierżant Adam Miś herbu Miś, lat 73, z Radomia, emerytowany nauczyciel, działacz społeczny,

przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radomskiego Oddziału Powiatowego i członek Komisji Rewizyjnej

Wojewódzkiego Oddziału Mazowieckiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Warszawie.

 Morek  Morek

 Ppłk pil. Jan Morek herbu Morek, lat 88, z Warszawy, emerytowany oficer pilot Wojska Polskiego,

lider ruchu społecznego Ruch Odbudowy Polski, Komandor Drugiej Komandorii Bractwa w Warszawie,

kandydat na stopień generała brygady.

 Mulawa  Mulawa

 Ppor. Marian Mulawa, lat 77, z Puław, w latach II wojny światowej mieszkając w Tarnogrodzie był wraz z rodziną poddany zbrodniczym represjom niemieckim jako tzw. dziecko Zamojszczyzny, inwalida wojenny, działacz społeczny

i patriotyczny, w przeszłości członek władz NSZZ „Solidarność” w macierzystym zakładzie pracy „Transbud”, Oddziale Ziemia Puławska i Regionie Środkowo-Wschodnim, członek Zarządu Puławskiego Towarzystwa Tradycji Narodowych.

 Myczka  Myczka

 Ppłk Maciej Myczka herbu Kossuth (Koziorożec), lat 62, z Wolsztyna, działacz społeczny i polityczny, znany z inicjatyw podtrzymujących polskie tradycje narodowe. W przeszłości przewodniczący Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Ziemi Wolsztyńskiej i przewodniczący Rady Miejskiej w Wolsztynie, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Komandor Komandorii Wolsztyn.

 Nguyen  Nguyen

  Ppłk Nguyen Anh Tuan, lat 50, z Hanoi, matematyk, przedsiębiorca – właściciel firmy handlowej w branży

odzieżowej w Warszawie, komandor Czwartej Wietnamsko-Polskiej Komandorii Bractwa w Warszawie.

 Niezabitowski Niezabitowski 

 Ppor. Michał Niezabitowski, lat 82, z miejscowości Zarzeka, rolnik emeryt, saper Wojska Polskiego, zasłużony

w zdejmowaniu pól minowych, pamięta z lat młodości komendanta oddziału partyzanckiego Jana Płatka ps. „Kmicic”,

 który był przyjacielem jego ojca i wielokrotnie stacjonował w jego rodzinnym domu, w 1926 roku „Kmicic”

i ojciec Michała Niezabitowskiego zostali wspólnie uznani za najlepszych żołnierzy 1 Pułku Strzelców Konnych

w Garwolinie i w nagrodę skierowani do Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie.

 Nowak Nowak 

  Ppłk Aleksander Nowak herbu Reduta, lat 72, z Wrocławia, przedsiębiorca, budowniczy kilku wielkich obiektów,

między innymi Cementowni Górażdże oraz mostu przez Odrę w Opolu, aktywny działacz polityczny,

Komandor Pierwszej Komandorii Bractwa we Wrocławiu.

 Nowakowski  Nowakowski

 Jan Nowakowski, lat 64, ze Zwolenia, pracownik administracji samorządowej, Sekretarz Urzędu Miasta w Zwoleniu.

 Opalski  Opalski

  Tadeusz Opalski, lat 60, ze Zwolenia, pracownik administracji samorządowej - Urzędu Miasta w Zwoleniu.

 Osiejewski Osiejewski 

  Ppłk Marek Roman Osiejewski herbu Ostoja, lat 60, z Warszawy, emerytowany starszy oficer Policji,

obecnie wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

 Pastuszka  Pastuszka

  Ppłk Jacek Pastuszka herbu Past, lat 41, z Warszawy, prawnik, dyrektor jednej z korporacji w branży energetycznej, Komandor Siódmej Komandorii Bractwa w Warszawie.

 Pietrasiewicz  Pietrasiewicz

 Chorąży Marynarki Wojennej Kazimierz Jerzy Pietrasiewicz herbu Leliwa, lat 63, z Gdyni, emerytowany żołnierz zawodowy, służył na okrętach Marynarki Wojennej, obecnie także pływa, ale na statkach handlowych.
  Jego syn ppor. Krzysztof Sebastian Pietrasiewicz herbu Leliwa, lat 40, z Gdyni, uzyskał specjalistyczne wykształcenie

w zakresie eksploatacji okrętów, obecnie oficer Straży Granicznej, służy na jednostkach pływających Straży Granicznej.

 Pisarek Pisarek 

 Paulina Pisarek, z miasta Colchester w Anglii, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji

Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

 Przewłoka  Przewłoka

 Kpt. Aleksander Przewłoka, lat 93, z Witowic, ale pochodzący ze Zbędowic, rolnik emeryt, zasłużony działacz społeczny, przez wiele kadencji był sołtysem miejscowości Witowice i działaczem Ochotniczej Straży Pożarnej, w latach okupacji służył w wywiadzie oddziału partyzanckiego „Kmicica” i między innymi przenosił meldunki wywiadowcze po całym terenie Regionu Puławskiego, jako pierwszy – kilkanaście minut po odjeździe Niemców - pojawił się na miejscu zagłady

w Kolonii Zbędowice i odnalazł 8-letnią Mariannę Murat pod ciałem jej rozstrzelanej matki Balbiny Murat.

 Przewłoka  Przewłoka

 Anna Przewłoka, z Puław, prawnuczka komendanta oddziału partyzanckiego Jana Płatka ps. „Kmicic”.

 Rybak  Rybak

 Płk Jan Rybak, lat 77, z miejscowości Żyrzyn na Lubelszczyźnie, ukończył dwa fakultety, ekonomię i Akademię Sztabu Generalnego w Rembertowie, pełnił odpowiedzialne funkcje w WP, między innymi dowódcy jednostek wojskowych.

 Skocz  Skocz

 Leszek Skocz, lat 53, z miejscowości Okale, ogrodnik, radny Miasta i Gminy Kazimierz Dolny, działacz społeczny,

przez szereg lat pełnił funkcję sołtysa, jego dziadek wielokrotnie przeprawiał łodzią przez Wisłę

partyzantów z oddziału „Kmicica”.

 Stachera  Stachera

 Ppłk Marian Stachera, lat 88, ze Zgierza, kombatant partyzancki ps. „Mściciel”, najpierw AK, a później WiN

w rejonie świętokrzyskim pod dowództwem Antoniego Hedy ps. „Szary”, w 1947 roku skazany

na karę 3 lat więzienia, działacz kilku organizacji patriotycznych.

 Stachyra  Stachyra

 Kpt. Edward Stachyra, lat 87, z miejscowości Zagrody w Powiecie Puławskim, emeryt, były partyzant BCh.
  Jego syn, por. Tadeusz Stachyra, lat 62, pracownik Powiatowej Komendy Policji w Puławach, radny Gminy Żyrzyn.

 Stępień  Stępień

 Ppłk Mieczysław Stępień, lat 88, ze Zwolenia, kombatant partyzancki AL i BCh, uczestnik szeregu bojów

partyzanckich, między innymi bitwy pod Ciepielowem we wrześniu 1943 roku, słynnego przejścia przez front

pod Chotczą w 1944 roku, oraz jedynego w czasie okupacji zestrzelenia przez partyzantów

niemieckiego samolotu i wzięcia do niewoli zestrzelonych lotników.

 Strzępek  Strzępek

 Tadeusz Strzępek, lat 62, z Męćmierza koło Kazimierza Dolnego, architekt, artysta plastyk i malarz, współwłaściciel  Galerii Malarskiej BeS w Kazimierzu Dolnym, wiele lat spędził na emigracji w Niemczech i Stanach Zjednoczonych,

 aktywny działacz społeczny i patriotyczny, Komandor Komandorii Bractwa w Kazimierzu Dolnym.

 Sulik  Sulik

 Ppłk Tomasz Sulik herbu Asztom, lat 60, z Warszawy, pracownik Instytutu Badawczego Opakowań,

Komandor Szóstej Komandorii Bractwa w Warszawie.

 Surdacki  Surdacki

Płk Roman Marian Surdacki herbu Gordon, lat 64, z Urzędowa, działacz Związku Piłsudczyków RP, przedsiębiorca – właściciel zakładu kamieniarskiego, Komandor Komandorii Bractwa w Urzędowie. Jego żona Irena Surdacka.

 Szewc  Szewc

Bronisława Szewc, z Puław, kombatantka, działaczka harcerska Szarych Szeregów,

była nauczycielka języka polskiego i historii w Liceach Puławskich.

 Węgrzyn  Węgrzyn

 Kazimierz Józef Węgrzyn, lat 68, z miejscowości Istebna u źródeł Wisły, polski poeta narodowy.

Autor kilkudziesięciu tomów wierszy patriotycznych i religijnych. Ze względu na treść i dramaturgię

jego wierszy w środowiskach patriotycznych nazywany jest współczesnym Norwidem.

 Wiącek  Wiącek

 Ppor. Maria Teresa Wiącek-Wielebnowska, z Krakowa, pochodzi z patriotycznej rodziny partyzantów AK i WiN, kontynuuje te tradycje jako działaczka Zrzeszenia WIN Wolność i Niezawisłość.

 Wichniewicz Wichniewicz 

 Ppor. Dariusz Wichniewicz herbu Gozdawa, lat 55, z Warszawy, emerytowany funkcjonariusz Policji, wiceprzewodniczący Zarządu Terenowego w Warszawie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

 Wielopolski  Wielopolski

 Kpt. Józef Wielopolski, lat 87, z Radomia, emeryt, kombatant, w 1999 roku Sąd Okręgowy przyznał mu odszkodowanie

i zadośćuczynienie ze Skarbu Państwa za aresztowanie i represje w związku z działalnością na rzecz niepodległego

bytu Państwa Polskiego, działacz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Związku Weteranów i Rezerwistów

Wojska Polskiego.

 Wiewiórowski  Wiewiórowski

Arkadiusz Wiewiórowski, lat 49, z Warszawy, z wykształcenia dziennikarz, przedsiębiorca, wielokrotny Mistrz Polski

z Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami, posiadacz bardzo wysokiego stopnia mistrzowskiego 8 dan

i tytułu hanshi (jap. „mistrz mistrzów”), w przeszłości dowódca głównej jednostki antyterrorystycznej. 

 Wojtas  Wojtas

 Płk Marian Wojtas, lat 90, z Lublina, kombatant BCh, z wykształcenia historyk, autor monumentalnej,

wielotomowej pracy historycznej o partyzantach BCh pt. „Słownik Biograficzny BCh Lubelszczyzny”,

w której przedstawił biografie między innymi kilkunastu partyzantów z oddziału „Kmicica”.

 Zimecka  Zimecka

  Mec. Elżbieta Zimecka, z Lublina, z wykształcenia prawnik, radca prawny, ceniona poetka,

opublikowała szereg tomów wierszy o tematyce patriotycznej.

 

      Oprócz wymienionych w Uroczystości wzięło udział jeszcze szereg osób, które nie były przedstawiane.

 Pastuszka

 

 

 

   

   Następnie prowadzenie Uroczystości przejął ppłk Jacek Pastuszka herbu Past i powiedział:

 

   Witam serdecznie zgromadzonych i dziękuję za powierzenie mi zaszczytu prowadzenia dzisiejszej uroczystości.

 

   Pozwólcie, Szanowni zebrani, że przedstawię jeszcze gospodarzy naszego spotkania.

 Murat

 

 

 

   

Jego Wysokość Ryszard Murza Murat

i jego małżonka Renata Murat.


Emir Ryszard Murza Murat, o korzeniach tatarskich,

z cesarskiego rodu Czyngis-chana i władców

Złotej Ordy, przywódca Tatarów polskich linii chrześcijańskiej, Wielki Mistrz Bractwa Świętego Stanisława, prezes Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki,

posiadacz najwyższego stopnia

mistrzowskiego w sztukach walki 10 dan. 

Jest jedyną osobą w Polsce,

która ma sądownie przyznane prawo

do używania tytułu Wielkiego Księcia.

   
Renata Murat,
także o korzeniach tatarskich, posiadaczka mistrzowskiego stopnia 2 dan.
 

 Murat Murat 

 

Order Świętego Stanisława - Krzyż Komandorski z Gwiazdą

 Myczka

   Potem odbyło się wręczenie Orderu Św. Stanisława Klasy Drugiej – Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą. Order ten, mający rangę Królewską, zawsze wręczany jest jako pierwszy, przed innymi odznaczeniami.

 

   Order wręczył Wielki Mistrz Bractwa, Jego Wysokość Ryszard Murza Wielki Książę Murat, który na podstawie sądowego przywileju nadaje wymieniony order.

  

   Najpierw uroczyście założył na szyję odznaczonego Krzyż Komandorski, następnie przypiął Gwiazdę, a potem wręczył Akt Nadania Orderu jako dokument potwierdzający otrzymanie tego prestiżowego odznaczenia.

 

   Uwaga: prawo do nadawania tego Królewskiego Orderu zostało przyznane przez Sąd Wielkiemu Mistrzowi naszego Bractwa, a nadawany może być tylko osobom legitymującym się Patentem Szlacheckim.

 

 

Ppłk Maciej Myczka herbu Kossuth (Koziorożec) z Wolsztyna

prezentuje Akt Nadania Orderu oraz Order Świętego Stanisława - Krzyż Komandorski (na szyi) i Gwiazdę (niewidoczną na ilustracji). Gwiazda Orderu Świętego Stanisława jest noszona na lewym boku, pod innymi odznaczeniami.

 Myczka

 

 

 

Order ten, Klasy II – Krzyż Komandorski

z Gwiazdą otrzymał

ppłk Maciej Myczka herbu Kossuth (Koziorożec), Komandor

 Komandorii Bractwa

w Wolsztynie.  

 Myczka

   W trakcie wręczenia tego Królewskiego Orderu następuje symboliczne pasowanie szablą jako znak przyjęcia do korpusu szlachty posiadającej ten zaszczytny Order.  

 

 Myczka  Myczka
   Do pasowania użyto szabli oficerskiej wzór 1921/22, należącej do ppłka Tomasza Sulika herbu Asztom, Komandora Szóstej Komandorii Bractwa w Warszawie, wręczonej mu przez Wielkiego Mistrza Bractwa Ryszarda Murata w trakcie jednej z wcześniejszych uroczystości.

 Myczka

 

 

 

 

 

 

 

 

Po pasowaniu na szyję wyróżnionego uroczyście 

zakładany jest Krzyż 

  Komandorski Orderu. 

 Myczka Myczka   Myczka
 Myczka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następnie do lewego boku wyróżnionego przypinana jest Gwiazda Orderu.

 Myczka

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Potem wyróżnionemu

wręczony zostaje Akt Nadania Orderu jako dokument potwierdzający otrzymanie prestiżowego odznaczenia.

 Myczka  Myczka  Myczka
   

Prestiżowe odznaczenie kombatanckie
Za Zasługi dla SKOW VIRTUTI MILITARI

 VM

Na uroczystości cztery osoby otrzymały najbardziej prestiżowe odznaczenie kombatanckie: Za Zasługi dla Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI Kombatantów Wojska Polskiego.

 

Na prośbę Wielkiego Mistrza Bractwa Ryszarda Murata, odznaczenie to wręczył gen. bryg. Edward Szwed herbu Szwed na podstawie upoważnienia prezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego

VIRTUTI MILITARI

admirała Henryka Kalinowskiego.

Szwed 

 VM

 

 

 

 

 

  

  Odznaczenie to otrzymały następujące osoby:

 1. ppor. Jan Piotr Brud z Krakowa
 2. inż. Stanisław Brzozowski z Warszawy
 3. ppłk Marian Stachera ze Zgierza
 4. ppor. Maria Teresa Wiącek-Wielebnowska z Krakowa.
 Brud  Brzozowski  Stachera
 Wiącek

 

 

 

 

 

 

 

  

Odznaczenie Za Zasługi dla SKOW VIRTUTI MILITARI otrzymuje:
ppor. Maria Teresa Wiącek-Wielebnowska z Krakowa.

 Wiącek  Wiącek

Wiącek
VM

    

Prestiżowe odznaczenie kombatanckie
Za Zasługi dla SKOW KRZYŻ GRUNWALDU

KG 

Na uroczystości pięć osób otrzymało

prestiżowe odznaczenie kombatanckie:

Za Zasługi dla Stowarzyszenia Kawalerów

Orderu Wojennego KRZYŻ GRUNWALDU Kombatantów Wojska Polskiego.

 

Na prośbę Wielkiego Mistrza Bractwa Ryszarda Murata, odznaczenie to także wręczył gen. bryg. Edward Szwed herbu Szwed na podstawie upoważnienia prezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego KRZYŻ GRUNWALDU admirała Henryka Kalinowskiego.

Grzebielucha

 Grzebielucha  Grzebielucha  Grzebielucha

Odznaczenie Za Zasługi dla SKOW KRZYŻ GRUNWALDU otrzymuje: chor. Jan Grzebielucha z Gdyni.

    

 Kaczmarek  Kaczmarek

 Odznaczenie Za Zasługi dla SKOW KRZYŻ GRUNWALDU otrzymuje:

ppłk Jan Zdzisław Kaczmarek herbu Kaczmarek z Krakowa.

 

 Korkosz Korkosz 

 Odznaczenie Za Zasługi dla SKOW KRZYŻ GRUNWALDU otrzymuje: płk Józef Korkosz z Lublina.

 

 KG  KG

 Mulawa  Mulawa Mulawa 

Odznaczenie Za Zasługi dla SKOW KRZYŻ GRUNWALDU otrzymuje: ppor. Marian Mulawa z Puław. 

 Pietrasiewicz  Pietrasiewicz  Pierasiewicz

 Odznaczenie Za Zasługi dla SKOW KRZYŻ GRUNWALDU otrzymuje:

ppor. Krzysztof Sebastian Pietrasiewicz herbu Leliwa z Gdyni.

 

 KG KG 

   

Prestiżowe odznaczenie kombatanckie
Kombatancki Krzyż Pamiątkowy ZWYCIĘZCOM 1939-1945

OZ 

Na uroczystości pięć osób otrzymało

prestiżowe odznaczenie kombatanckie:

Kombatancki Krzyż Pamiątkowy

ZWYCIĘZCOM 1939-1945.

 

Na prośbę Wielkiego Mistrza Bractwa Ryszarda Murata, odznaczenie to wręczył gen. bryg. Władysław Janusz Obara herbu Obara-Krymski na podstawie upoważnienia Wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej

i Byłych Więźniów Politycznych

admirała Henryka Kalinowskiego.

Z

 Kowalczyk  Kowalczyk  Kowalczyk

 Odznaczenie Kombatancki Krzyż Pamiątkowy Zwycięzcom 1939-1945 otrzymuje:

płk Zygmunt Kowalczyk herbu Pegaz z Warszawy.

 Dobrowolski  Dobrowolski

 Odznaczenie Kombatancki Krzyż Pamiątkowy Zwycięzcom 1939-1945 otrzymuje:

por. Stanisław Dobrowolski z Wrocławia, Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka.

 Z  Z

 

Prestiżowe odznaczenie kombatanckie

Krzyż Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony

na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej

Kresy 

Na uroczystości pięć osób otrzymało

prestiżowe odznaczenie kombatanckie:

 Krzyż Czynu Zbrojnego

Polskiej Samoobrony na Kresach

Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej.

Na prośbę Wielkiego Mistrza Bractwa Ryszarda Murata, odznaczenie to wręczył kontradmirał (czyli generał brygady) Tomasz Stanisław Madej herbu Bałtyk na podstawie upoważnienia Wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej

i Byłych Więźniów Politycznych

admirała Henryka Kalinowskiego.

Kresy

 Janczak Janczak 

 Odznaczenie Krzyż Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej

 otrzymuje: ppłk Andrzej Robert Baron Janczak herbu Pająk z Warszawy.

 

 Janczak Janczak 

  

                                         Prestiżowe odznaczenie kombatanckie 

Za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej

i Byłych Więźniów Politycznych

ZKRPiBWP 

Na uroczystości pięć osób otrzymało

                prestiżowe odznaczenie kombatanckie:  

Za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej

i Byłych Więźniów Politycznych.

Na prośbę Wielkiego Mistrza Bractwa Ryszarda Murata, odznaczenie to wręczył bohater walk z UPA płk Henryk Czerkas, prezes Zarządu Wojewódzkiego w Lublinie

i członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych na podstawie upoważnienia Wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych

admirała Henryka Kalinowskiego.

Czerkas

 Brankiewicz  Brankiewicz

Prestiżowe odznaczenie kombatanckie Za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej

i Byłych Więźniów Politycznych otrzymuje: kpt. Henryk Brankiewicz z Zadola. 

   

 Kościński  Kościński

 Prestiżowe odznaczenie kombatanckie Za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej

i Byłych Więźniów Politycznych otrzymuje: płk Henryk Jan Kościński herbu Rogala z Gdyni.

 

 Kowal Kowal 

 Prestiżowe odznaczenie kombatanckie Za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej

i Byłych Więźniów Politycznych otrzymuje: ppor. Stanisław Kowal z Gdyni.

 

 ZKRPiBWP ZKRPiBWP 

 Miszewski Miszewski 

   Prestiżowe odznaczenie kombatanckie Za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej

i Byłych Więźniów Politycznych otrzymuje: chorąży Andrzej Edmund Miszewski z Gdyni.

   

 Pietrasiewicz  Pietrasiewicz

 Prestiżowe odznaczenie kombatanckie Za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej

i Byłych Więźniów Politycznych otrzymuje: chorąży Kazimierz Jerzy Pietrasiewicz herbu Leliwa z Gdyni.

 

 Pietrasiewicz  Pietrasiewicz

Prestiżowe odznaczenie kombatanckie Za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej

i Byłych Więźniów Politycznych otrzymuje: ppor. Krzysztof Sebastian Pietrasiewicz herbu Leliwa z Gdyni.

 

 ZKRPiBWP  ZKRPiBWP

 

Prestiżowe odznaczenie MISJA POJEDNANIA

 

 Pastuszka  Janczak

   Następnie wręczone zostało prestiżowe odznaczenie MISJA POJEDNANIA.


   Odznaczenie to w sensie historycznym nawiązuje do tradycji Westerplatczyków i Hubalczyków, a także do pojednania tych kombatantów z ich przeciwnikami niemieckimi.


   Wręczył je płk Henryk Czerkas, prezes  Zarządu Wojewódzkiego w Lublinie i członek Prezydium Zarządu Głównego  Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, na prośbę Wielkiego Mistrza Ryszarda Murata i z upoważnienia Kanclerza Kapituły Orderu Misja Pojednania admirała Henryka Kalinowskiego.


   Odznaczenie MISJA POJEDNIANIA otrzymali:

 • ppłk Jacek Pastuszka herbu Past z Warszawy – otrzymał Komandorię Misji Pojednania
 • ppłk Andrzej Robert Baron Janczak herbu Pająk z Warszawy – otrzymał Złoty Krzyż Zasługi Misji Pojednania.

 MP  MP

    

Wręczenie statuetek pomnika

Bitwy Partyzanckiej i Zagłady Kolonii Zbędowice 1942 

 

   Następnie wręczone zostały szczególne wyróżniania – najbardziej odpowiednie dla obchodzonych w dniu 22 listopada 2015 roku rocznicowych uroczystości upamiętniających walkę i męczeństwo narodu polskiego w Kolonii Zbędowice.


   Były to miniaturowe statuetki pomnika Bitwy Partyzanckiej i Zagłady Kolonii Zbędowice 1942.

 

 Kolonia Zbędowice  Kolonia Zbędowice

Od lewej: miniaturowa statuetka pomnika Bitwy Partyzanckiej i Zagłady Kolonii Zbędowice 1942, wręczana

na uroczystości. Od prawej: ten sam pomnik w oryginale - przed cmentarzem wojennym w Kolonii Zbędowice.

W tym miejscu Niemcy rozstrzelali 84 polskich bohaterów, w tym przodków Wielkiego Mistrza Bractwa Ryszarda

Murata - przedstawionych na tym pomniku (jego dziadka Jana Murata lat 43, jego babkę Balbinę Murat lat 42,

ich córkę Janinę Murat lat 16 i ich syna Stanisława Murata lat 10). Przy tym niecodzinnym pomniku wyjątkowej

walki i męczeństwa narodu polskiego z inicjatwy władz państwowych zawsze, przez cały rok wiszą flagi narodowe.

 Strzyżyński

Pomnik ten zaprojektował i wykonał

słynny rzeźbiarz Stanisław Strzyżyński (Nałęczów), który nie mógł być obecny

na uroczystości w tym roku z uwagi

na sędziwy wiek (92 lata) i stan zdrowia. 

Twórca tego monumentalnego pomnika Stanisław Strzyżyński także otrzymał statuetkę swego słynnego dzieła na uroczystości w Kolonii Zbędowice z rąk Wielkiego Mistrza Bractwa Ryszarda Murata (którego rodzinę przedstawił na tym pomniku)

i znanego bohatera wojennego, admirała Henryka Kalinowskiego (na fotografii obok).

Od lewej strony artysty widoczny członek oddziału partyzanckiego "Kmicica" Aleksander Przewłoka, o którym mowa dalej.

   Pomnik przed cmentarzem w Kolonii Zbędowice przedstawia rozstrzeliwaną przez Niemców polską rodzinę: ojca, matkę i dwoje ich dzieci. Wklęsła sylwetka dziecka na tym pomniku symbolizuje 8-letnią Mariannę Murat, która wśród stosu zwłok cudownie ocalała przykryta ciałem przez umierającą matkę Balbinę Murat, 42-letnią babkę Wielkiego Mistrza Ryszarda Murata.

 Zbędowice  

Polski bohater wojenny (uczestnik Powstania Warszawskiego 1944, wyzwolenia Warszawy 1945, wkopywania słupów granicznych nad Odrą i wreszcie szturmu Berlina) - 90-letni Henryk Leopold Jerzy Książę Kalinowski

oraz Marianna Murat (po mężu Próchniak),

która w wieku 8 lat cudownie przeżyła rozstrzelanie w Kolonii Zbędowice, przykryta ciałem przez umierającą matkę Balbinę Murat;

a także 93-letni por. Aleksander Przewłoka, służący w wywiadzie partyzanckiego oddziału "Kmicica", który jako pierwszy pojawił się

na miejscu zagłady i odnalazł Mariannę

pod ciałem jej matki (w miejscu, gdzie stoją).

  

Uroczystość na cmentarzu wojennym

w Kolonii Zbędowice w 2014 roku.

  

 Przewłoka

 

   

Ze względu na ciężki stan zdrowia Marianna Murat nie mogła na tegorocznej uroczystości wręczyć

tych pamiątek, ale na prośbę Wielkiego Mistrza Bractwa Ryszarda Murata zastąpił ją 93-letni kpt. Aleksander Przewłoka, członek wywiadu oddziału partyzanckiego „Kmicica”, który jako pierwszy

pojawił się na miejscu rozstrzelania

i odnalazł 8-letnią Mariannę Murat

pod ciałem jej matki.

 

 

Statuetki te wręczał

wraz z nim Wielki Mistrz Ryszard Murat, jako bezpośredni potomek rodziny, przedstawionej

na tym pomniku.

Kolonia Zbędowice

   

   Tą symboliczną pamiątką wyróżnionych zostało pięć osób, które poproszono o wystąpienie (na fotografii wyżej):

 1. mecenas Elżbieta Zimecka z Lublina, autorka wierszy o tematyce patriotycznej, która swymi wierszami upamiętnia wydarzenia w Kolonii Zbędowice
 2. płk Henryk Czerkas z Lublina, bohater walk z UPA, prezes Zarządu Wojewódzkiego w Lublinie i członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
 3. ppłk Stanisław Jan Maciąga herbu Maciąga z Puław, „dziecko Zamojszczyzny”, prezes Koła w Puławach Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych i Zarządu Związku Inwalidów Wojennych RP w Puławach
 4. Tadeusz Strzępek z Męćmierza, architekt i malarz, zasłużony w organizacji opisywanej uroczystości
 5. Kazimierz Józef Węgrzyn z Istebnej, poeta i wieszcz narodowy, który swymi wierszami upamiętnia wydarzenia w Kolonii Zbędowice.

Kolonia Zbędowice

 

   Ze względu na to, że ta niecodzienna pamiątka symbolizuje osoby rozstrzelane, które zginęły od kul wrogów narodu polskiego tak samo, jak żołnierze w bitwach, wręczenie poprzedzone zostało wojennymi werblami, jakie w polskiej tradycji przysługują osobom poległym w walce o wolność.

  

   Osoby w Kolonii Zbędowice zginęły za wolność Polski i dlatego uważane są za bohaterów wojennych bez względu na ich wiek. Ofiara z życia i męczeństwo osób, które zginęły tu w wieku 8 czy 10 lat, a nawet jednego roku, są przecież nie mniej ważne, a nawet bardziej wstrząsające, jak śmierć w bojach żołnierzy i partyzantów w wieku 20 czy 40 lat.


   Przejmujące dźwięki wojennych werbli i pochylone sztandary wycisnęły łzy z oczu wielu uczestnikom, nawet wiekowym kombatantom, którzy przeżyli wiele okropieństw wojennych i nie raz patrzyli śmierci w oczy.

 

 Wichniewicz  Obara Stępień   Chu  Kula

 Czerkas  Strzępek

 Zimecka

 

   

Statuetkę pomnika Bitwy Partyzanckiej

i Zagłady Kolonii Zbędowice 1942 odbiera mecenas Elżbieta Zimecka

z Lublina, autorka wierszy o tematyce patriotycznej, która swymi wierszami upamiętnia wydarzenia w Kolonii Zbędowice. 

 Zimecka
 Czerkas

Statuetkę pomnika

Bitwy Partyzanckiej

i Zagłady Kolonii Zbędowice 1942 odbiera płk Henryk Czerkas z Lublina, bohater walk z UPA, prezes Zarządu Wojewódzkiego

w Lublinie i członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej

i Byłych Więźniów Politycznych.

Czerkas 
 Maciąga

Statuetkę pomnika

Bitwy Partyzanckiej

i Zagłady Kolonii Zbędowice 1942 odbiera ppłk Stanisław Jan Maciąga herbu Maciąga z Puław, „dziecko Zamojszczyzny”, prezes Koła w Puławach Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych i Zarządu Związku Inwalidów Wojennych RP w Puławach. 

Maciąga 
 Strzępek

 

 

Statuetkę pomnika Bitwy Partyzanckiej

i Zagłady Kolonii Zbędowice 1942 odbiera Tadeusz Strzępek z Męćmierza, architekt i malarz, zasłużony

organizacji

  opisywanej  

  uroczystości. 

 Strzępek
 Węgrzyn

 

 

Statuetkę pomnika Bitwy Partyzanckiej

i Zagłady Kolonii Zbędowice 1942 odbiera Kazimierz Józef Węgrzyn

z Istebnej, poeta

i wieszcz narodowy, który swymi wierszami upamiętnia wydarzenia

w Kolonii Zbędowice. 

 Węgrzyn

Kolonia Zbędowice

Kolonia Zbędowice

  

Wręczenie Patentu Szlacheckiego

 

   Następnie odbyło się uroczyste wręczenie Patentu szlacheckiego – dokumentu potwierdzającego otrzymanie dziedzicznego szlachectwa, wraz z herbem rodowym, dewizą herbową i rodowym zawołaniem rycerskim.

 

   Wręczenie Patentu Szlacheckiego odbyło się:

 • zgodnie z prawem, ponieważ prawo do potwierdzania – nadawania szlachectwa przyznane zostało przez Sąd naszemu Bractwu;
 • zgodnie z odwieczną międzynarodową tradycją, według której potwierdzenia szlachectwa dokonują zawsze osoby z rodów władców.
 Pietrasiewicz

 

    

    Na uroczystości Kazimierz Jerzy Pietrasiewicz z Gdyni (członek Trzeciej Komandorii Gdynia) otrzymał:

 1. Patent Szlachecki,
 2. herb o nazwie: Leliwa,
 3. dewizę herbową: Żyję tak, aby mieć czyste sumienie,
 4. rycerskie zawołanie rodowe: Wszyscy razem!
 Pietrasiewicz
 Pietrasiewicz

 

 

 

 

Patent Szlachecki wręczył
Wielki Mistrz Bractwa,
Jego Wysokość gen. bryg. Ryszard Murza Wielki
Książę Murat, z cesarskiego
rodu Czyngis-chana i władców imperium Złotej Ordy.
 

Pietrasiewicz 

 Jako świadkowie ceremonii wystąpili: ppor. Krzysztof Sebastian Pietrasiewicz - syn wyróżnionego,

płk Henryk Jerzy Kościński herbu Rogala z Gdyni - komandor Trzeciej Komandorii Gdynia (do której należy

wyróżniony), kmdr dr Adam Szczepan Kula herbu Pilcza z Gdańska - komandor Pierwszej Komandorii Gdańsk

i ppłk Maciej Myczka herbu Kossuth (Koziorożec) z Wolsztyna - komandor Komandorii Wolsztyn. 

 Pietrasiewicz

    

  

  

 

 

   

   

Najpierw wręczony został

Patent Szlachecki

w wersji podręcznej.

 Pietrasiewicz

 

 

 

 

 

 

Następnie wręczony został Patent Szlachecki w wersji reprezentacyjnej - wykonany

na specjalnym płótnie,

w celu oprawienia go

i wyeksponowania

w najbardziej honorowym miejscu w domu. 

 Pietrasiewicz

 

 

 

 

 

Potem wręczony został

wyróżnionemu herb w wersji reprezentacyjnej - wykonany

na specjalnym płótnie, także

w celu oprawienia go

i wyeksponowania

w najbardziej honorowym miejscu w domu, obok

Patentu Szlacheckiego

i szabli. 

 Pietrasiewicz

 

 

 

 

 

 

  

Później wręczony został grawerton - wykonane w metalu potwierdzenie herbu, dewizy herbowej i rodowego zawołania rycerskiego. 

 Pietrasiewicz

   

Po wręczeniu Patentu Szlacheckiego Kazimierz Jerzy Pietrasiewicz herbu Leliwa otrzymał płaszcz rycerski

ze swym herbem Leliwa

 na plecach.

   
   Płaszcz rycerski nakładają na ramiona wyróżnionego dostojne damy z rodzin głów państwa polskiego:

 • dr Maria Bożena Mościcka-Wesołowska i
 • dr Antonina Danuta Komorowska
 • zaś guzik zapina Wielki Mistrz Ryszard Murat.
 Pietrasiewicz

 

 

 

 

  

Płaszcz rycerski

z rodowym herbem Leliwa

na plecach uroczyście otrzymał również syn wyróżnionego, ppor. Krzysztof Sebastian Pietrasiewicz,

ale nie był pasowany,

ponieważ szlachectwo nabył drogą dziedziczenia po ojcu.

 Pietrasiewicz  Pietrasiewicz

 Potem odbyło się uroczyste pasowanie Kazimierza Jerzego Pietrasiewicza szablą oficerską.

   Pietrasiewicz

 

Nominacje na stopnie generalskie i oficerskie

 

   Następnie wręczone zostały nominacje na stopnie generalskie i oficerskie Bractwa.

 

   Nominacje te są zgodne z polskim prawem, ponieważ prawo do nadawania stopni oficerskich i generalskich zostało przyznane przez Sąd właśnie naszemu Bractwu.

 

   Prawo do oficjalnego i legalnego noszenia mundurów Wojska Polskiego jest unikalnym przywilejem Bractwa, wyróżniającym go wśród innych organizacji.

 

   Wraz z aktem nominacyjnym wyróżnione osoby otrzymały legitymacje, potwierdzające prawo do noszenia w trakcie uroczystości mundurów według wzorów obowiązujących w Wojsku Polskim w latach 1918-1939, z oznaczeniem posiadanego stopnia za pomocą właściwych naramienników. Legitymacje te służą do ewentualnego wylegitymowania się przed uprawnionymi organami, np. żandarmerią lub Policją.

 

   Na podstawie stosownego porozumienia wymienione mundury dla członków Bractwa wykonuje najwłaściwsza instytucja - centralna instytucja państwowa w zakresie wykonywania mundurów Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe w Warszawie.

 

   Akty nominacyjne i legitymacje wręczył Wielki Mistrz Bractwa generał brygady Ryszard Murat, który na mocy sądowego przywileju nadaje wymienione stopnie.

 

 Madej  Chu

 Kazimierz Dolny

   

 

 

 

 

   Nominacje na stopnie generalskie otrzymały następujące osoby:

 • na stopień kontradmirała (odpowiednika generała brygady w Marynarce) - Tomasz Stanisław Madej herbu Bałtyk z Gdyni
 • na stopień generała brygady - Chu Van Truong herbu Chu z Hanoi w Wietnamie.

 Kaczmarek Matuszewski 

 Kazimierz Dolny

 

 

 

 

 

 

   

   Nominacje na oficerski stopień podpułkownika otrzymali:

 • Zdzisław Jan Kaczmarek herbu Kaczmarek z Krakowa
 • Antoni Franciszek Matuszewski z Wąwolnicy.

 Nguyen Anh Tuan  Stachera

 Kazimierz Dolny

 

 

 

 

 

  

   Nominacje na oficerski stopień podpułkownika otrzymali także:

 • Nguyen Anh Tuan z Hanoi w Wietnamie
 • Marian Stachera ze Zgierza.
 Przewłoka

 

 

 

 

 

 

 

 

   Nominację na oficerski stopień kapitana otrzymał:

 • 93-letni partyzancki bohater Aleksander Przewłoka z Witowic (pochodzący ze Zbędowic).
 Stachyra Stachyra 

Nominację na oficerski stopień porucznika otrzymał: Tadeusz Jan Stachyra z Zagród.

 ppor

 

 

 

 

   

   Nominacje na pierwszy oficerski stopień podporucznika otrzymały następujące osoby:

 • Tadeusz Kazanowski ze Stanisławki
 • Michał Niezabitowski z Zarzeki
 • Maria Teresa Wiącek-Wielebnowska z Krakowa.
 ppor

 

 

 

 

 

  

Zgodnie ze zwyczajem

przy promocji na pierwszy stopień oficerski promowani oficerowie przyklękali na jedno kolano w celu dokonania symbolicznego pasowania.

 ppor  ppor

 Kazanowskii Wiącek  Niezabitowski 

 Kazanowski  Wiącek  Niezabitowski
 Kazanowski Wiącek  Niezabitowski 

ppor 

   

Wręczenie książki

 

 Wojtas  Wojtas

 Wojtas

 

 

   

Następnie głos zabrał

bohater partyzancki BCh i zasłużony historyk 90-letni płk Marian Wojtas

ps. "Karp" z Lublina.


Stwierdził, że jako dowód

uznania zasług Ryszarda Murata

w kultywowaniu tradycji partyzanckich

i organizowaniu uroczystości patriotycznych, które obserwuje

od szeregu lat, wręcza mu

tom VI swej wielotomowej pracy historycznej o partyzantach BCh

pt. „Słownik Biograficzny Żołnierzy Batalionów Chłopskich".

Zakończenie Uroczystości

 Murat  

 

 

 

 

 

 

  

Następnie Wielki Mistrz Bractwa Jego Wysokość Ryszard Murza Wielki Książę Murat zamykając Uroczystość złożył gratulacje

odznaczonym i wyróżnionym osobom

oraz serdecznie podziękował wszystkim,

którzy zaszczycili obecnością imprezę. 

 Warszawa

   

   Poinformował, że w sobotę 19 grudnia 2015 roku w siedzibie Bractwa w Warszawie Radości przy ul. Patriotów 247 odbędzie się kolejna Uroczystość Patriotyczna.

  

   Będzie, jak zwykle, połączona z wręczeniem wyróżnień i odznaczeń.

   W związku z tym zachęcił obecnych do zgłaszania kandydatur do tych wyróżnień.

 Bractwo

 

   

Poinformował także, że w tym samym dniu 19 grudnia 2015 roku

zaraz po zakończeniu wymienionej uroczystości - odbędzie się

Walne Zgromadzenie Bractwa, poświęcone kwestii zmiany

nazwy organizacji: Bractwo Świętego Stanisława na:

Bractwo Liderów.

 Bractwo

 Bractwo  Bractwo

   Uroczystość zakończyła się mocnym patriotycznym akcentem w postaci słynnej pieśni partyzanckiej „Rozszumiały się wierzby płaczące”.

  

   Jest to hymn polskich partyzantów, ponieważ pieśń ta śpiewana była w latach okupacji przez wszystkie oddziały partyzanckie, bez względu na ich poglądy i przynależność polityczną.

 

 Bractwo  Bractwo

 Bractwo  Bractwo

   Ewenementem, ważnym podkreślenia - wskazał Wielki Mistrz Bractwa - jest zgodny udział w naszych uroczystościach, zwłaszcza w Kolonii Zbędowice, kombatantów z konkurencyjnych ugrupowań partyzanckich, od skrajnie prawej do skrajnie lewej strony: NSZ – Narodowych Sił Zbrojnych, WiN – Zrzeszenia Oficerów i Żołnierzy Oddziałów Partyzanckich RP Wolność i Niezawisłość,  AK – Armii Krajowej, BCh – Batalionów Chłopskich, AL – Armii Ludowej.

 

   Różnią się poglądami, ale w tych uroczystościach uczestniczą zgodnie, zjednoczeni patriotyczną myślą o pomyślności Ojczyzny i pamięcią o mających tu miejsce wyjątkowo tragicznych wydarzeniach – walce o wolność i męczeństwie narodu polskiego.

 Bractwo  Bractwo
 Bractwo Bractwo 

   Ten solidaryzm i pojednanie partyzanckich kombatantów na naszych uroczystościach są godne podkreślenia i stanowią wzór do naśladowania przez polskie społeczeństwo, które także dziś jest podzielone poglądami, ale powinno być zjednoczone troską o dobro Ojczyzny.

Bractwo 

 

 

 

 

 

 

To dla tych

kombatantów partyzanckich

i wszystkich, którzy solidaryzują się

z nimi, odtwarzamy tę

partyzancką pieśń.

 Bractwo  Bractwo
 Bractwo  Bractwo

 Bractwo  Bractwo

    

Obiad i część towarzyska 

 

   Bezpośrednio po zakończeniu Uroczystości zgromadzeni zaproszeni zostali na obiad i część towarzyską, w trakcie której dyskutowali, wymieniali poglądy i wykonywali pamiątkowe fotografie.

 

 Bractwo  Bractwo

 Bractwo Bractwo 

 Bractwo

 

   Równocześnie, stworzona została możliwość nabycia różnych cennych publikacji, między innymi:

 • fotoalbumy mjra Andrzeja Kwiatkowskiego z poprzednich imprez Bractwa,
 • książki Albina Siwaka, między innymi najnowszą pt. "Syndrom Gotowanej Żaby",
 • poezje polskiego poety narodowego Kazimierza Józefa Węgrzyna.

   Stoisko z publikacjami prowadził ppłk Stanisław Maciąga herbu Maciąga, komandor Komandorii Bractwa w Puławach.

 Siwak  Siwak

Unikalną okazją była możliwość poproszenia przez zainteresowanych wpisywania

w tych publikacjach osobistych pamiątkowych dedykacji. Na ilustracjach dedykacje wpisuje Albin Siwak.

 

 Adamczyk  Chmielewski Herncisz   Hinz

Zamieszczone w tym artykule fotografie wykonali: Marek Adamczyk (Kozienice), ppor. Jacek Bogdan Chmielewski

herbu Chmielewski (Warszawa), ppor. Krystian Emmanuel Herncisz herbu Herncisz (Otwock), Teresa Hinz (Gdynia),

mjr pil. inż. Andrzej Kwiatkowski (Radom), ppłk Marek Roman Osiejewski herbu Ostoja (Warszawa),

Tadeusz Strzępek (Kazimierz Dolny), płk Roman Marian Surdacki herbu Gordon (Urzędów)

 Kwiatkowski  Osiejewski  Strzępek  Surdacki

 Kwiatkowski  

Publikacja - fotoalbum:

UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE
22 listopada 2015 roku
Kolonia Zbędowice
Kazimierz Dolny

 

Na temat opisanej uroczystości mjr pil. inż. Andrzej Kwiatkowski
przygotował kolejną wewnętrzną publikację Bractwa - fotoalbum pt.
"UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE 22 listopada 2015 roku

Kolonia Zbędowice Kazimierz Dolny".


   Aby nabyć tę publikację należy skontaktować się z jej wykonawcą:

mjr inż. pil. Andrzej Kwiatowski (Radom) – tel. 606-977-490, endriu11@wp.pl 


   Po zamówieniu publikację tę przesyła pocztą na wskazany adres.

 

   Zapraszamy.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
562610