bractwolider.org
-strona główna

Bractwo Liderów to szlacheckie stowarzyszenie o charakterze patriotycznym i międzynarodowym

 Nominacja na wiceadmirała 

kontradmirała Ryszarda Wolińskiego

 

   Z przyjemnością informujemy, że kontradmirał BL Ryszard Woliński z Gdyni spełnił warunki (założył własną komandorię, a z niej wyłoniły się co najmniej trzy kolejne komandorie) i w związku z tym w dniu 6 maja 2020 roku został nominowany na wyższy stopień WICEADMIRAŁA BL (z prawem do noszenia na uroczystościach stosownego munduru wiceadmirała).

 

   Nominacje na stopnie w naszym Bractwie Liderów są zgodne z polskim prawem, ponieważ prawo do nadawania stopni, wśród nich oficerskich i generalskich/admiralskich BL zostało przyznane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wielkiemu Mistrzowi naszego Bractwa.

   Z nominacją przyznawane jest prawo do oficjalnego i legalnego noszenia mundurów Wojska Polskiego (obowiązujących w latach 1918-39), które jest unikalnym przywilejem naszego Bractwa, wyróżniającym go spośród innych organizacji. 

   Osoba nominowana otrzymuje uroczyście dwa dokumenty: Akt Nominacyjny i Legitymację (np. Oficerską lub Generalską). Potwierdzają one prawo do legitymowania się nadanym stopniem oraz prawo do noszenia w trakcie uroczystości (państwowych, kościelnych, organizacyjnych i prywatnych, np. ślubów) mundurów z oznaczeniem posiadanego stopnia według wzorów obowiązujących w Wojsku Polskim w latach 1918-1939. Współcześnie mundury te (według tego wzoru) obowiązują w Marynarce Wojennej oraz w wojskach lotniczych, a także jako ubiór reprezentacyjny funkcjonariuszy najbardziej elitarnej jednostki chroniącej najważniejsze osoby w państwie: Służby Ochrony Państwa (poprzednia nazwa: BOR, czyli Biuro Ochrony Rządu).

   Dokumenty nominacyjne, zwłaszcza Legitymacja (np. Generalska), służą do ewentualnego wylegitymowania się przed uprawnionymi do sprawdzania takich kwestii organami, np. Żandarmerią czy Policją.   

 

   Dla porządku stwierdzamy, że stopień wiceadmirała jest w Marynarce Wojennej odpowiednikiem stopnia generała dywizji.

 

   Spełnienie wymienionych warunków świadczy o posiadaniu wielu sprawdzonych znajomych oraz o uzdolnieniach przywódczych, które wiążą się ze stopniami BL.

 

   Z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 i zaleceniem władz państwowych, aby wszelkie możliwe sprawy załatwiać zdalnie, dokumenty nominacyjne (Akt Nominacyjny i Legitymacja Admiralska) zostały Ryszardowi Wolińskiemu wysłane pocztą, aby mógł się już nimi posługiwać.

 

   Jednak niezależnie od tego, zgodnie z naszymi zasadami, oficjalne, osobiste i publiczne wręczenie tych dokumentów Ryszardowi Wolińskiemu nastąpi na najbliższej uroczystości patriotycznej Bractwa Liderów w Warszawie. 

 

    Uroczystość ta odbędzie się wówczas, kiedy pandemia "uspokoi się" i władze państwowe zniosą zakaz zgromadzeń publicznych.

 

   O terminie tej uroczystości członkowie Bractwa poinformowani zostaną komunikatem na niniejszej stronie internetowej, a ponadto osoby zapraszane otrzymają pisemne zaproszenia wysłane listami.

 

   Z powodu nominacji na wyższy stopień admiralski na ręce wiceadmirała Ryszarda Wolińskiego składamy serdeczne gratulacje.

 

   Równocześnie zachęcamy innych członków Bractwa, aby poszli w ślady Ryszarda Wolińskiego i starali się spełnić warunki do własnych nominacji.

 

   Kilka słów na temat nominowanego:

   

   Wiceadmirał BL Ryszard Woliński ma lat 86 (ur. 1934) i mieszka w Gdyni. Pełni funkcję Komandora Piątej Komandorii Gdynia Bractwa Liderów. Równocześnie pełni szereg innych funkcji, między innymi jest członkiem Zarządu Krajowego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu.

    
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
562631