bractwolider.org
-strona główna

Bractwo Liderów to szlacheckie stowarzyszenie o charakterze patriotycznym i międzynarodowym

 

Uroczystość Patriotyczna

Warszawa 21 lutego 2015 roku

 

 
herb Kalinowa
 
Ślepowron
 
Murat
 
Korczak
 
Past

   
Szczepanik
 
Sobczyński

 Bractwo

 

 

W sobotę

21 lutego 2015 roku
o godz. 12:00

w siedzibie Bractwa

w Warszawie

przy ul. Patriotów 247 

odbyła się kolejna

Uroczystość Patriotyczna.

 Warszawa
 
Pastuszka
 
Past

 

    

   W uroczystości uczestniczyły 42 osoby, wśród nich cztery z tytułami książęcymi, czterech generałów i dwunastu pułkowników.  

    

 

   Jako mistrz ceremonii uroczystość prowadził kpt. Jacek Pastuszka herbu Past, członek Wielkiej Komandorii Bractwa w Warszawie.

 Bractwo  Bractwo

 Bractwo  Bractwo

   Obecne były cztery sztandary:

 1. sztandar Kapituły Polskiej Bractwa Świętego Stanisława,
 2. buńczuk (tatarski symbol władzy) chana Tatarów RP linii muzułmanskiej, Jerzego Dżirdżisa Murzy Kniazia Szahuniewicza z rodu Czyngis-chana i władców imperium Złotej Ordy,
 3. buńczuk (tatarski symbol władzy) emira Ryszarda Murzy Murata z rodu Czyngis-chana i władców imperium Złotej Ordy - dar od Narodowego Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku,
 4. sztandar Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych - Koła w Zwoleniu.

 Bractwo  Bractwo

 Bractwo

 

 

 

 

 

 

  

Ze względu na uczestników

i naszą Szlachecką Tradycję Polsko-Tatarską uroczystość rozpoczęła się dwoma hymnami narodowymi: polskim i tatarskim.

 Bractwo  Bractwo  Bractwo

 Bractwo
Murat

    

Następnie Wielki Mistrz Bractwa
Ryszard Murza Murat otworzył uroczystość
i kolejno przedstawił wszystkich uczestników.

   Jako pierwsze przedstawione zostały damy z rodzin głów naszego państwa - Rzeczypospolitej Polskiej:

 • dr Maria Bożena Mościcka-Wesołowska herbu Ślepowron z rodziny Prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego, o korzeniach tatarskich,
 • dr Antonina Danuta Komorowska herbu Korczak z rodziny Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, także o korzeniach tatarskich.
 Bractwo

ŚlepowronKorczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

W trakcie przedstawienia uczestników obie damy pełniły rolę ceremonialnego gospodarza uroczystości. Zamieszczone dalej fotografie ilustrują powitanie uczestników.

 

 Kalinowski  

 

   

Przedstawienie bohatera wojennego

i jednego z głównych działaczy kombatanckich, wiceadmirała

Henryka Leopolda Jerzego Księcia Kalinowskiego herbu Kalinowa, lat 90.

 

Szczegółowe dane na temat

jego osoby podane są dalej.

 

 

herb Kalinowa

 Kalinowski

 

 

 

 

   

Henryk Kalinowski wręczył Ryszardowi Murat specjalny upowminek.

 Szahuniewicz  Szahuniewicz

Przedstawienie Jego Wysokości gen. bryg. Jerzego Dżirdzisa Murzy Kniazia Szahuniewicza

herbu Akszak, lat 62, z Gdańska, z cesarskiego rodu Czyngis-chana i władców imperium

Złotej Ordy. To tytularny chan tatarski w Polsce, przywódca Tatarów RP linii muzułmańskiej,

dyrektor Narodowego Centrum Kultury Tatarów RP w Gdańsku, przewodniczący

Związku Szlachty Tatarskiej Byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Akszak

 Asanowicz  Asanowicz

Omar Murza Kniaź Asanowicz, lat 77, z Gdańska, emeryt, pochodzący ze znanej arystokratycznej rodziny tatarskiej, aktywny działacz społeczności tatarsko-muzułmańskiej w RP, przywitał się z dostojnymi damami na znak najwyższego szacunku po polsku - całując dłoń i po tatarsku - przykładając dłoń do czoła. Na uroczystość założył tradycyjne

 tatarskie nakrycie głowy, podarowane mu przez Mustafę Dżemilewa, przywódcę Tatarów Krymskich.

 Siwak
Siwak

Albin Siwak herbu Siwak, lat 80 z Warszawy Rembertowa, przez kilkadziesiąt lat jako murarz i brygadzista budował domy i osiedla mieszkalne w Warszawie, działacz związkowy

i polityczny, w latach 1980-tych był w kierownictwie partyjno-politycznym kraju, pełniąc funkcje członka Biura Politycznego

KC PZPR i przewodniczącego Komisji Skarg

i Interwencji KC PZPR, autor wielu książek,

w których przedstawia kulisy sytuacji w Polsce w ostatnich kilkudziesięciu latach. Komandor Komandorii Rembertów Warszawa.

 Budzyński

 

 

 

 

   

Zdzisław Budzyński, lat 82, z Warszawy,

mistrz kuśnierz, prowadzi własny Zakład Kuśnierski, członek Komitetu Osiedlowego, starszy, czyli kierownik Cechu Kuśnierzy.

 Choroś

 

 

 

 

 

 

 

   

Leszek Choroś, ze Zwolenia, funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu.

 Cybulski

 

 

   

Ppłk Mieczysław Cybulski, lat 81 z Warszawy,

od 1946 roku w Narodowych Siłach Zbrojnych, w 1948 roku skazany na 10 lat więzienia. Później oficer Polskiej Organizacji Podziemnej „W” i po raz kolejny więziony przez dwa lata. Zwolniony na mocy amnestii. Następnie operator filmowy i artysta fotografik.

Prezes Fundacji „Fotografia dla Przyszłości”

i prezes Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej, autor wystaw

o latach wojny.

 Deluga

 

 

Deluga
 

  

St. chor. WP Henryk Deluga

herbu Metalowe Serce, lat 82,

z Radomia, żołnierz zawodowy, emeryt.

 Draniewicz

 

 

 

 

 

   

Por. Mariusz Draniewicz, lat 52,

z Gdańska, były żołnierz zawodowy, emeryt, kwatermistrz Szwadronu Tatarskiego 4 Pułku Ułanów Straży Przedniej.

 Dziuba

 

 

 

 

   

Ppor. Henryk Dziuba, lat 86, z Warszawy,

z wykształcenia aktor, zasłużony fotografik

i filmowiec. W wieku 15 lat pod ps. „Śmiga” członek oddziału partyzanckiego AK

w Górach Świętokorzyskich.

 Golonko

 

 

 

 

 

 

   

Barbara Feliksa Golonko, z Warszawy,

z wykształcenia dyplomowana księgowa,

pracuje jako księgowa.

 Hałasa

 

 

 

 

 

   

Płk Czesław Hałasa, lat 74, z Warszawy,

z wykształcenia muzyk, były koncertmistrz Centralnej Orkiestry Wojska Polskiego,

skarbnik Komendy Głównej WiN - Zrzeszenia Oficerów i Żołnierzy Oddziałów Partyzanckich

"Wolność i Niezawisłość".

 Kaczmarek

 

 

 

 

 

Zdzisław Jan Kaczmarek herbu Kaczmarek,

lat 62, z Krakowa, inicjator i budowniczy monumentalnego pomnika Żołnierzy Podziemnych Organizacji Niepodległościowych

w latach 1946-1956 w miejscowości Regny

koło Koluszek, obok rodzinnego domu spokrewnionego z nim Premiera RP

Stanisława Mikołajczyka. Organizator

Pierwszej Komandorii Bractwa w Krakowie. 

 Kaliszan

 

 

 

 

   

 

Płk dr Zbigniew Kaliszan, lat 85,

z Warszawy, emerytowany oficer Wojska Polskiego, były pracownik Akademii Obrony Narodowej i dyrektor Biblioteki Naukowej Akademii Obrony Narodowej.

 Karbowiak

 

 

 

 

 

 

  

Kpt. Jerzy Adam Karbowiak, lat 66,

z Gdyni, prawnik, adwokat, działacz

Związku Piłsudczyków RP.

 Klimek

 

 

 

 

 

  

 

Ppor. Marek Tadeusz Klimek, lat 61,

z Zamościa, rencista, działacz społeczny,

prezes Zarządu Powiatowego Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Zamościu.

 Kloczkowski

   

Kloczkowski

  

Płk WP Jan Kloczkowski

herbu Koniczynka, lat 84 z Radomia, żołnierz zawodowy, emeryt, Komandor Drugiej Komandorii naszego Bractwa w Radomiu.

 Kowalczyk

 

 

 

 

 

 

 

Zygmunt Kowalczyk, lat 83, z Warszawy,

w przeszłości ogrodnik, obecnie emeryt.

 Kuźnicki

 

 

 

 

 

 

 

Bogdan Wiesław Kuźnicki, lat 59,

z Warszawy, mistrz kuśnierz i handlowiec. 

 Kwiatkowski

 

 

 

 

 

   

Mjr inż. pil. Andrzej Kwiatkowski, lat 65,

z Radomia, emerytowany oficer WP,

wykonawca publikacji Bractwa - fotoalbumów

z uroczystości patriotycznych.

 Madej

    

Madej

  

Płk Tomasz Stanisław Madej herbu Bałtyk,

lat 64, z Gdyni, emerytowany oficer WP,

służył w lotnictwie marynarki wojennej,

a później w dowództwie 9 Flotylli Obrony Wybrzeża. Kmdr por. WP, płk Związku Piłsudczyków RP. Komandor Komandorii

Bractwa w Gdyni.

 Michalec

 

 

 

 

 

 

   

Ppor. Zbigniew Michalec, z Łomianek, przedsiębiorca budowlany, działacz

społeczny i kombatancki.

 Morek

  

 

Morek

  

Ppłk Jan Morek herbu Morek, lat 87,

 z Warszawy, emerytowany oficer pilot WP,

lider ruchu społecznego Ruch Odbudowy

Polski, Komandor Drugiej Komandorii

naszego Bractwa w Warszawie.

 Ogiński

    

 

 

Ogiński

 

Kpt. Janusz Ogiński herbu Ogiński, lat 44, 

z Warszawy, chemik, przedsiębiorca, Wielki Skarbnik Kapituły Polskiej naszego Bractwa.

 Pachowski

 

Pachowski

   

Andrzej Pachowski herbu Półkozic,

lat 61, z Warszawy, przedsiębiorca budowlany, autor trzech patentów,

działacz polityczny, Komandor Elitarnej

 Komandorii Bractwa w Warszawie.

 Pastuszka

   

   

Pastuszka

   

Kpt. Jacek Pastuszka herbu Past, lat 41,

z Warszawy, prawnik, dyrektor jednej

z korporacji w branży energetycznej.

 Prus-Mroczkowski

 

 

 

 

 

Płk Leszek Prus-Mroczkowski, lat 83,

z Warszawy, kombatant i więzień polityczny, p.o. generalnego sekretarza Komendy Głównej WiN - Zrzeszenia Oficerów i Żołnierzy Oddziałów Partyzanckich "Wolność

i Niezawisłość", były prezes Grupy

Armii Krajowej „Kampinos”. 

 Radziwiłko

 

 

 

 

   

Ppor. Waldemar Radziwiłko, lat 55,

z Lublina, nauczyciel, miłośnik polskiej kawalerii, od 25 lat działacz kawaleryjski –

w siodle, dowódca Lubelskiego Plutonu

1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Jak twierdzi,

najlepiej czuje się na koniu i przy szabli,

prowadząc oddział kawalerii.

 Rudziński

 

 

 

 

 

 

   

Por. Jan Rudziński, lat 64, z Warszawy, inżynier elektryk, prowadzi własny Zakład

Robót Elektrycznych, prezes Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Obozu KL Warschau, wiceprezes Stowarzyszenia Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich.

 Sobczyński

 

 

 

Sobczyński

   

Mjr Grzegorz Sobczyński herbu Kozerski,

lat 63, z Gdyni, emeryt, działacz Związku Piłsudczyków RP.

 Stępień

 

 

 

 

 

 

 

   

Ppłk Mieczysław Stępień, lat 87,

ze Zwolenia, kombatant partyzancki AL i BCh, uczestnik szeregu bojów partyzanckich.

 Sulik

  

 

Sulik

  

Ppłk Tomasz Sulik herbu Asztom, lat 60,

z Warszawy, pracownik Instytutu Badawczego Opakowań, Komandor Szóstej Komandorii naszego Bractwa w Warszawie.

 Szczepanik

 

 

 

Szczepanik

  

Mjr Paweł Szczepanik herbu Żagiel, lat 56,

z Gdyni, emeryt wojskowy, działacz

Związku Piłsudczyków RP.

 Wierzchucki
Wierzchucki

 

Ppłk Henryk Hrabia Wierzchucki

herbu Wierzchucki, lat 66, z Łosic, wiceprzewodniczący Głównego Sądu Honorowego Bractwa, Komandor Komandorii naszego Bractwa  w Łosicach.

 Wierzchucki

   

 

Wierzchucki

  

Ppor. Mariusz Wierzchucki

herbu Wierzchucki, lat 42, z miejscowości Pustelnik, syn przedstawionego wcześniej Henryka, nauczyciel, Marszałek Komandorii Bractwa w Łosicach.

 Wiśniewski

 

 

 

 

Płk Marian Leszek Wiśniewski, lat 73,

z Władysławowa, kapitan żeglugi wielkiej.

Urodził się w Kowlu na Wołyniu w okresie

tzw. rzezi wołyńskich. W czasie wojny jego rodzina uratowała się przed mordem z rąk ukraińskich banderowców, emigrując w rejon Tarnobrzega. Właściciel z synem Grzegorzem pensjonatu „Kapitan Pirat” we Władysławowie

i firmy transportu morskiego jako armator

4 statków. Działacz Związku Piłsudczyków RP.

 Żurowski

 

   

Płk Zbigniew Żurowski, lat 63, z Warszawy,

b. żołnierz zawodowy, ponad 20 lat pracy

i doświadczenia w kierowaniu zespołami ludzkimi w ramach struktur MON, od 1992

roku pracuje na stanowiskach kierowniczych

w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, Członek Komendy Głównej WiN - Zrzeszenia Oficerów i Żołnierzy Oddziałów Partyzanckich „Wolność i Niezawisłość”, członek Prezydium Związku Weteranów

i Rezerwistów Wojska Polskiego, przedstawiciel Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego, które szyje mundury wojskowe dla członków naszego Bractwa.

 Murat

   Po przedstawieniu obecnych prowadzący uroczystość kpt. Jacek Pastuszka herbu Past powiedział: 
   Pozwólcie, Szanowni zebrani, że przedstawię jeszcze gospodarzy naszego spotkania.

   Jego Wysokość Ryszard Murza Murat, o korzeniach tatarskich, przywódca Tatarów polskich linii chrześcijańskiej, Wielki Mistrz Bractwa Świętego Stanisława, prezes Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, posiadacz najwyższego stopnia mistrzowskiego w sztukach walki 10 dan.

   Dodam, że jest jedyną osobą w Polsce, która ma sądownie przyznane prawo do używania tytułu Wielkiego Księcia.
   Jego Małżonka Renata Murat, także o korzeniach tatarskich. 

 Szahuniewicz  Szahuniewicz

Następnie tytularny chan tatarski w Polsce, Jego Wysokość Jerzy Dżirdżis Murza Kniaź Szahuniewicz uroczyście

wręczył tradycyjne tatarskie nakrycia głowy oraz pamiątkowe albumy płk Zbigniewowi Żurowskiemu (na fotografiach wyżej) i Ryszardowi Murzy Murat (na fotografiach niżej). Takie nakrycia głowy w tradycji tatarskiej noszą osoby

z kręgów arystokratycznych, a wykonali je tatarscy artyści z Kazania - stolicy Tatarstanu.

 Szahuniewicz  Szahuniewicz

 Kalinowski

 

 

 

 

                   Pamiątkowy album

od Jerzego Dżirdżisa Murzy Kniazia Szahuniewicza otrzymał także

Jego Wysokość wiceadmirał Henryk Leopold Jerzy Książę Kalinowski herbu Kalinowa, pochodzący z kresowego

polskiego rodu magnackiego.

Wręczenie odznaczeń kombatanckich:

    

 

   Na uroczystości wręczone zostały wyróżnionym osobom prestiżowe odznaczenia kombatanckie:

 • Za Zasługi dla SKOW VIRTUTI MILITARI,
 • Za Zasługi dla SKOW KRZYŻ GRUNWALDU,
 • Kombatancki Krzyż Pamiątkowy ZWYCIĘZCOM 1945.
 VM  KG  OZ
   Odznaczenia te wręczał wiceadmirał BSS Henryk Leopold Jerzy Książę Kalinowski
 Kalinowski

   Ma lat 90, a pochodzi z magnackiego rodu kresowego herbu Kalinowa (jeden z przedstawicieli tego rodu, hetman Marcin Kalinowski poległ w krwawej bitwie pod Botohem w 1652 roku).
 

  Jest polskim bohaterem wojennym, wymienionym w „Encyklopedii II Wojny Światowej”, kawalerem orderu Virtuti Militari. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim, wyzwoleniu Warszawy i szturmie Berlina. Przede wszystkim zasłynął z wbicia pierwszego słupa granicznego nad Odrą jeszcze w trakcie działań wojennych.


   Później między innymi był w kierownictwie wielkiej akcji rozminowania kraju, dowodził flotyllą w Świnoujściu (w stopniu komandora) i był wykładowcą w Akademii Sztabu Generalnego w Rembertowie.

 
herb Kalinowa

   Obecnie pełni odpowiedzialne funkcje w ruchu kombatanckim, między innymi: wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz prezesa Zarządów Krajowych Stowarzyszeń Kawalerów Orderów Wojennych VIRTUTI MILITARI i KRZYŻA GRUNWALDU Kombatantów Wojska Polskiego.

    

   Jest również Pierwszym Wielkim Przeorem Odrodzonego w Polsce Orderu Św. Stanisława, Wielkim Ambasadorem Światowej Kapituły Orderu Św. Stanisława, Komandorem Komandorii Morskiej i Wielkim Admirałem naszego Bractwa.

 Morska Komandoria

   Odznaczenia te otrzymali (tu kolejność alfabetyczna wg nazwisk):

 1. Zdzisław Budzyński - Warszawa
 2. ppor. Henryk Dziuba - Warszawa
 3. Barbara Feliksa Golonko - Warszawa
 4. kpt. Jerzy Adam Karbowiak - Gdynia
 5. płk Tomasz Stanisław Madej herbu Bałtyk - Gdynia
 6. kpt. Jacek Pastuszka herbu Past - Warszawa
 7. por. Jan Rudziński - Warszawa
 8. mjr Grzegorz Krystian Sobczyński herbu Kozerski - Gdynia
 9. mjr Paweł Szczepanik herbu Żagiel - Gdynia
 10. płk Marian Leszek Wiśniewski - Władysławowo
 Bractwo

 

 

 

 

   

Prestiżowe kombatanckie odznaczenie
Za Zasługi dla SKOW VIRTUTI MILITARI

otrzymali (na fotografii po ich wręczeniu -
od lewej): Zdzisław Budzyński (Warszawa),
ppor. Henryk Dziuba (Warszawa)
Barbara Feliksa Golonko (Warszawa).

 Bractwo

 

 

 

 

Prestiżowe kombatanckie odznaczenie
Za Zasługi dla SKOW VIRTUTI MILITARI

otrzymali (na fotografii po ich wręczeniu -
od lewej): kpt. Jacek Pastuszka herbu Past (Warszawa), por. Jan Rudziński (Warszawa),
mjr Grzegorz Krystian Sobczyński herbu

Kozerski (Gdynia), mjr Paweł Szczepanik

herbu Żagiel (Gdynia). 

 Bractwo

 

 

 

   

Legitymacje członków Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI otrzymali (na fotografii

po ich wręczeniu - od lewej):

płk Czesław Hałasa (Warszawa),

mjr pil. Andrzej Kwiatkowski (Radom)

i płk Leszek Mroczkowski (Warszawa).

 Bractwo

 

 

   

Legitymacje członków Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI otrzymali (na fotografii

po ich wręczeniu - od lewej):

Andrzej Pachowski herbu Półkozic (Warszawa), ppłk Tomasz Sulik herbu Sulik (Warszawa)

i Sebastian Jan Kwika (zastępujący swą matkę prof. Jagnę Sokorską-Kwika, Warszawa).

 Wiśniewski

 

 

 

 

 

  

   

Prestiżowe kombatanckie odznaczenie
Za Zasługi dla SKOW KRZYŻ GRUNWALDU otrzymał płk Marian Leszek Wiśniewski (Władysławowo).

 Bractwo

 

 

 

 

   

Prestiżowe odznaczenie Kombatancki Krzyż Pamiątkowy  ZWYCIĘZCOM otrzymali

(na fotografii po ich wręczeniu - od lewej):

kpt. Jerzy Adam Karbowiak (Gdynia)

i płk Tomasz Stanisław Madej

herbu Bałtyk (Gdynia).

Wręczenie Patentów szlacheckich:

 

   Na uroczystości wyróżnione osoby otrzymały Patenty szlacheckie – dokumenty potwierdzające dziedziczne szlachectwo.

 Murat

   Odbyło się to zgodnie z prawem, ponieważ prawo do potwierdzania – nadawania szlachectwa przyznane zostało przez Sąd Bractwu Św. Stanisława; i zgodnie z odwieczną międzynarodową tradycją, według której potwierdzenia szlachectwa dokonują zawsze osoby z rodów władców.

 

   Patenty szlacheckie wręczył Wielki Mistrz Bractwa Ryszard Murza Murat z rodu Czyngis-chana i władców imperium Złotej Ordy, a uroczystego pasowania dokonał Jego Wysokość tytularny chan tatarski Jerzy Dżirdżis Murza Kniaź Szahuniewicz, także z cesarskiego rodu Czyngis-chana, z użyciem szabli oficerskiej wzór 1921/22, którą poświęcił jeden z najwyższych dostojników kościelnych w Polsce w dniu 30 stycznia 2015 roku w intencji, aby nie musiała być używana do walki, lecz tylko do celów paradnych i ceremonialnych.

 
Akszak
 Ślepowron

     

Płaszcze rycerskie z herbami właścicieli na plecach

nakładały damy z rodzin głów państwa polskiego:

 • dr Maria Bożena Mościcka-Wesołowska
 • dr Antonina Danuta Komorowska.
 Korczak

   Patenty szlacheckie, herby, dewizy herbowe i zawołania rodowe otrzymali:

 1. mjr Grzegorz Krystian Sobczyński herbu Kozerski (Gdynia)
 2. mjr Paweł Szczepanik herbu Żagiel (Gdynia).
Sobczyński 

   

mjr Grzegorz Krystian Sobczyński (Gdynia)
 
herb: Kozerski;
dewiza rodowa:

Przyszłość dla młodzieży;
 zawołanie rodowe: Kawaleria!  

   

   Jego świadkami byli:

 1. płk Tomasz Stanisław Madej herbu Bałtyk (Gdynia)
 2. kpt. Jerzy Adam Karbowiak (Gdynia)
 3. ppłk Jan Morek herbu Morek (Warszawa)
 4. ppor. Waldemar Radziwiłko (Lublin).
 
Sobczyński

 Sobczyński  Sobczyński

Szczepanik 

mjr Paweł Szczepanik (Gdynia)

   
herb: Żagiel;
dewiza rodowa:

Zło dobrem zwyciężaj;
zawołanie rodowe: A-hoj!   

   

   Jego świadkami byli:

 1. płk Tomasz Stanisław Madej herbu Bałtyk (Gdynia)
 2. kpt. Jerzy Adam Karbowiak (Gdynia)
 3. ppor. Waldemar Radziwiłko (Lublin)
 4. ppłk Jan Morek herbu Morek (Warszawa).
 
 Szczepanik

 Szczepanik Szczepanik 

 Szahuniewicz  Szahuniwicz

Następnie odbyła się ceremonia założenia tatarskich płaszczy szlacheckich na ramiona dwóch przedstawicieli

Tatarsko-Polskiej Komandorii Bractwa w Gdańsku. Płaszcze otrzymali: gen. bryg. Jerzy Dżirdżis Murza Kniaź

Szahuniewicz - Komandor tej Komandorii (na fotografiach wyżej) i Omar Murza Kniaź Asanowicz - Skarbnik

Komandorii (na fotografiach niżej). Członkom tej Komandorii wyznającym islam Wielki Mistrz Bractwa Ryszard

Murza Murat przyznał prawo do noszenia szlacheckiego płaszcza Bractwa o kroju tatarskim i w kolorze czarnym.

 Asanowicz  Asanowicz

Nominacje na stopnie oficerskie BSS:

 

   Dokumenty: akt nominacyjny i legitymację (potwierdzające nominację na dany stopień BSS oraz prawo do noszenia w trakcie uroczystości munduru według historycznego wzoru obowiązującego w Wojsku Polskim w okresie 1918-1939) otrzymali między innymi:

 1. Mieczysław Jan Stępień (Zwoleń) – na stopień podpułkownika,
 2. Henryk Hrabia Wierzchucki herbu Wierzchucki (Łosice)  – na stopień podpułkownika,
 3. Jacek Pastuszka herbu Past (Warszawa) – na stopień kapitana,
 4. Marek Tadeusz Klimek (Zamość) – na stopień podporucznika,
 5. Waldemar Radziwiłko (Lublin) – na stopień podporucznika.

   Akt nominacyjny i legitymację wręczyli: najstarszy stopniem uczestnik uroczystości wiceadmirał Henryk Leopold Jerzy Książę Kalinowski i Wielki Mistrz Bractwa Ryszard Murza Murat.

 

 Stępień  Wierzchucki
 Bractwo

 

 

 

  

Mieczysław Jan Stępień (Zwoleń)

i Henryk Hrabia Wierzchucki herbu Wierzchucki (Łosice) otrzymali nominację na stopień podpułkownika BSS.

 Pastuszka  Pastuszka

Jacek Pastuszka herbu Past (Warszawa) otrzymał nominację na stopień kapitana BSS.

  

 Klimek  Klimek

 Bractwo

 

   

 

Marek Tadeusz Klimek - Zamość

(na fotografiach wyżej) i Waldemar

 Radziwiłko - Lublin (na fotografiach niżej) otrzymali nominację na stopień

podporucznika BSS.

 

Zgodnie ze zwyczajem przy promocji

na pierwszy stopień oficerski promowani oficerowie przyklękają na jedno kolano

w celu dokonania symbolicznego pasowania.

 Radziwiłko  Radziwiłko

 Sulik Sulik 

Następnie wiceadmirał Henryk Leopold Jerzy Książę Kalinowski uroczyście wręczył ppłk. Tomaszowi Sulikowi

herbu Asztom - Komandorowi Szóstej Komandorii Bractwa w Warszawie szablę oficerską z wygrawerowanym

imieniem i nazwiskiem właściciela. Ta oficerska szabla wzór 1921/22 wręczana była w II Rzeczypospolitej

w latach 1921-39 zasłużonym oficerom i urzędnikom państwowym oraz wyróżniającym się żołnierzom.

Wręczona szabla wykonana została przez renomowaną Pracownię Rzemiosło Artystyczne Biała Broń Bogdań Kuś

 Warszawa Radość. Z inicjatywy Wielkiego Mistrza Bractwa Ryszarda Murzy Murata szablę tę poświęcił jeden

z najwyższych dostojników kościelnych w Polsce w dniu 30 stycznia 2015 roku w intencji, aby nie musiała być

używana do walki, lecz tylko do celów paradnych i ceremonialnych, co poświadcza wręczony dokument -

Akt Nadania Szabli (na fotografii niżej po lewej). Zarówno w tradycji tatarskiej, jak polskiej szabla symbolizuje

męstwo i stałą gotowość do poświęceń i zgodnie uznawana jest za "królową" wszystkich rodzajów broni.

Z tego względu otrzymujący szablę całuje ją na znak najwyższego szacunku (fotografia u góry po prawej).

 Sulik  Sulik

Bractwo 

Następnie odbyło się wręczenie reprodukcji obrazu pt. „Tatarzy na koniach”, który namalował słynny polski malarz Aleksander Orłowski, żyjący w latach 1777-1832.  

   Otrzymały je dwie osoby pochodzenia tatarskiego: dr Maria Bożena Mościcka-Wesołowska herbu Ślepowron, z rodziny Prezydenta RP Ignacego Mościckiego

oraz chan tatarski Jerzy Dzirdżis Murza

Kniaź Szahuniewicz, a wręczył ich

fundator Ryszard Murza Murat.  

W tradycji tatarskiej, tak samo jak w polskiej, konie uznawane są za najbardziej szlachetne zwierzęta, a ich wizerunki mają pozytywny wpływ na psychikę i symbolizują elegancję, wytrwałość, wysiłek, zdrowie i pomyślność. Nawet buńczuki (tatarskie symbole władzy)

nie bez przyczyny wykonywane są

z włosia końskich ogonów.

 Bractwo  Bractwo

 Morek  Morek

Na koniec ppłk pil. Jan Morek herbu Morek - Komandor Drugiej Komandorii Bractwa w Warszawie otrzymał

od Wielkiego Mistrza Ryszarda Murata szczególny prezent w postaci zabytkowej kabury do pistoletu TT

z użytecznym wyposażeniem w postaci lupy powiększającej, która bardziej od pistoletu

przyda się sędziwemu i doświadczonemu oficerowi (lat 87) - do czytania tekstów i map.

 Murat

   Uroczystość zamknął Wielki Mistrz Ryszard Murza Murat, który powiedział:

 

   Serdecznie gratuluję wszystkim odznaczonym i wyróżnionym osobom.

   Wasze wyróżnienie ma za zadanie nie tylko słuszne docenienie Waszych zasług oraz stanowić dla Was zachętę do dalszych wysiłków. To wyróżnianie ma również za zadanie zwrócenie uwagi innym osobom, w najbardziej skuteczny sposób - poprzez przykład, że warto angażować się w użyteczną działalność społeczną i patriotyczną, i że takie słuszne angażowanie się jest godne najwyższej pochwały i uznania.

   Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaszczycili obecnością naszą uroczystość.

   Życzę wszystkim zdrowia i pomyślności, zwłaszcza czcigodnym kombatantom, szczególnie tym, którzy ukończyli już przepiękny wiek 80 lat, a niektórzy nawet 90 lat.  
   Naszą uroczystość uważajmy za zakończoną.

Marsz Emira Nogaja

    

   Uroczystość zakończyła się odtworzeniem słynnej wojennej pieśni tatarskiej „Marsz Nogaja – Dombora”. Z inicjatywy Wielkiego Mistrza Bractwa Ryszarda Murzy Murata zadedykowana została obecnym na uroczystosci: chanowi tatarskiemu w Polsce Jego Wysokości Jerzemu Dzirdżisowi Murzy Kniaziowi Szahuniewiczowi i Omarowi Murzy Kniaziowi Asanowiczowi.

 

   Emir Nogaj z rodu Czyngis-chana żył w XIII wieku (zginął w 1299 roku w bitwie pod Kagamlik) i był wodzem Złotej Ordy, słynnym z wielu zwycięstw. Był faktycznym władcą imperium Złotej Ordy, a w ruskich kronikach określano go tytułem: car.

Nogaj
 Marsz Nogaja

 

 

 

     

   Pieśń odtworzona została w języku Tatarów Nogajskich, którzy w Chanacie Krymskim stanowili pięć tak zwanych Ord Przednich, mieszkając na terenach na zachód i północ od Morza Czarnego, od Dobrudży do ujścia Dniepru. 


   Napisy podawane były w języku tureckim, ponieważ zapis ten przygotowany został dla odbiorców z Turcji, aby rozumieli słowa pieśni.

 

 

 

    

   Pieśń wykonywana jest przy dźwiękach tatarskiego instrumentu, zwanego dombora, podobnego do gitary. Mówi o odczuciach młodych ludzi, wyruszających na wojnę, z której wielu może nie wrócić.


   Jako tło filmowe do tej pieśni posłużył fragment głośnego filmu „Czyngis-chan”, przedstawiającego jedną z bitew tego słynnego wodza i typową dla Tatarów taktykę wojenną.  

 Marsz Nogaja
 Marsz Nogaja

 

 

 

 

   

 

Obecni z wielką uwagą wysłuchali

tatarską pieśń wojenną "Marsz Nogaja"

i obejrzeli fragment filmu "Czyngis-chan".

 
Marsz Nogaja

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieśń i film wywarły na wszystkich

duże wrażenie.

 
Marsz Nogaja

Część towarzysko-dyskusyjna


   Po zakończeniu uroczystości odbyła się tradycyjna część towarzysko-dyskusyjna. Miała charakter luźny, a jej celem była integracja uczestników poprzez umożliwienie im wymiany poglądów i opinii oraz dyskusje na interesujące ich tematy.

 Bractwo

 

 

 

 

Niektórzy wykonywali 

 pamiątkowe  

 fotografie. 

 Bractwo

 Bractwo  Bractwo

 Bractwo Bractwo 

 Bractwo  Bractwo
 Bractwo  Bractwo

 Bractwo

 

 

 

Piękny gest pojednania,

charakterystyczny dla członków Bractwa.

Dawni przeciwnicy polityczni uścisnęli

sobie ręce na znak pojednania.

 

Od lewej: ppłk Mieczysław Cybulski, lat 81, kombatant - oficer NSZ (Narodowych Sił Zbrojnych), kilkakrotnie skazywany na

więzienie w PRL za walkę o niepodległość.

Od prawej: Albin Siwak, lat 80, były

członek Biura Politycznego KC PZPR.

 

W tle ppor. Henryk Dziuba ps. "Śmiga",

lat 86, kombatant AK, członek oddziału

partyzanckiego AK w Górach Świętokrzyskich.

 Bractwo

 

 

 

 

 

Ci uczestnicy, którzy nie rozjechali się szbko

do miejsc zamieszkania, dyskutowali do późnego wieczora. 

   Zamieszczone w tym artykule fotografie wykonali:

 1. ppłk Mieczysław Cybulski (Warszawa)
 2. ppor. Zbigniew Michalec (Łomianki)
 3. mjr pil. Andrzej Kowalski (Radom)
 4. mjr Paweł Szczepanik (Gdynia).  
 Bractwo

  

Kolejna uroczystość patriotyczna 

11 kwietnia 2015

 

  W sobotę 11 kwietnia 2015 roku w siedzibie Bractwa w Warszawie odbędzie się kolejna podobna uroczystość patriotyczna.

 

   Wyróżnionym osobom wręczone zostaną Patenty szlacheckie, nominacje na stopnie oficerskie, nominacje na funkcje Komandorów Komandorii oraz odznaczenia.

 

   W związku z tym zapraszamy zainteresowanych do śmiałego zgłaszania kandydatur do Patentów szlacheckich, odznaczeń i nominacji na stopnie oficerskie.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
562607