bractwolider.org
-strona główna

Bractwo Liderów to szlacheckie stowarzyszenie o charakterze patriotycznym i międzynarodowym

Najważniejsze imprezy w 2024 roku
w Warszawie oraz innych miejscowościach
Bractwo 
Warszawa 

  

Szereg najważniejszych imprez

Bractwa Liderów odbywa się

w siedzibie Bractwa

 

w Warszawie przy ul. Patriotów 247.

 Murat

 Warszawa Honbu Dojo 

Od lewej: widok na centrum Warszawy od strony siedziby Bractwa,

z Mostu Siekierkowskiego; od prawej: wejście do siedziby Bractwa.  

 Ryszard Murat  

Najważniejsze imprezy organizuje i prowadzi zwykle Wielki Mistrz Bractwa 

 

Ryszard Murat.

 

Niektóre imprezy prowadzą upoważnieni przez niego działacze.

 

                                           TERMINY NAJWAŻNIEJSZYCH IMPREZ BRACTWA 

w Warszawie i innych miejscowościach w 2024 roku: 

 • sobota 27 stycznia 2024 roku - Uroczystość patriotyczna Bractwa (godz. 12-14; Warszawa Radość, ul. Patriotów 247) w trakcie uroczystości wręczenie patentów, nominacji, odznaczeń i innych wyróżnień
 • sobota-niedziela 10-11 lutego 2024 roku - Uroczystość patriotyczna słowackich komandorii Bractwa (Słowacja, Nitra) w trakcie uroczystości wręczenie nominacji, odznaczeń i innych wyróżnień
 • sobota 24 lutego 2024 roku - Uroczystość patriotyczna Bractwa (godz. 12-14; Warszawa Radość, ul. Patriotów 247) w trakcie uroczystości wręczenie patentów, nominacji, odznaczeń i innych wyróżnień
 • sobota 23 marca 2024 roku Uroczystość patriotyczna Bractwa (godz. 12-14; Warszawa Radość, ul. Patriotów 247) w trakcie uroczystości wręczenie patentów, nominacji, odznaczeń i innych wyróżnień
 • sobota 16 marca 2024 roku - XIX OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI KARATE TSUNAMI - I Edycja: rozgranie wszystkich konkurencji z wyjątkiem łuczniczych, shuriken i tameshi-wari (godz. 10-18; hala widowiskowo-sportowa, Warszawa Falenica, ul. Poezji 5) - uczestnicy: drużyny ośrodków Karate Tsunami i innych stylów; uroczysta GALA MISTRZOSTW (godz. 12-13) z udziałem działaczy Bractwa
 • sobota 20 kwietnia 2024 roku Uroczystość patriotyczna Bractwa (godz. 12-14; Warszawa Radość, ul. Patriotów 247) w trakcie uroczystości wręczenie patentów, nominacji, odznaczeń i innych wyróżnień
 • niedziela 12 maja 2024 roku - Kurs Tatarskiego Łucznictwa Bojowego (godz. 11-15; Warszawa, ul. Patriotów 247) szkolenie podstawowe z zakresu tatarskiego łucznictwa bojowego, zakończone wręczeniem certyfikatów ukończenia kursu
 • sobota 18 maja 2024 roku - Uroczystość patriotyczna Bractwa (godz. 12-14; Warszawa Radość, ul. Patriotów 247) w trakcie uroczystości wręczenie odznaczeń i innych wyróżnień
 • sobota 8 czerwca 2024 roku - XIX OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI KARATE TSUNAMI - II Edycja (Sztuki Wojenne): rozgranie konkurencji łuczniczych, shuriken, tameshi-wari, sprawnościowych i innych (godz. 10-18; Warszawa Radość, ul. Patriotów 247) - uczestnicy: drużyny ośrodków Karate Tsunami i innych stylów 
 • sobota 29 czerwca 2024 roku - Uroczystość patriotyczna Bractwa (godz. 12-14; Warszawa Radość, ul. Patriotów 247) w trakcie uroczystości wręczenie patentów, nominacji, odznaczeń i innych wyróżnień
 • sobota 20 lipca 2024 roku - Uroczystość patriotyczna Bractwa (godz. 12-14; Warszawa Radość, ul. Patriotów 247) w trakcie uroczystości wręczenie patentów, nominacji, odznaczeń i innych wyróżnień
 • sobota 17 sierpnia 2024 roku - Uroczystość patriotyczna Bractwa (godz. 12-14; Warszawa Radość, ul. Patriotów 247) w trakcie uroczystości wręczenie patentów, nominacji, odznaczeń i innych wyróżnień
 • sobota 21 września 2024 roku - KOLONIA ZBĘDOWICE koło Kazimierza Dolnego, Lubelszczyzna: uroczystości patriotyczne Bractwa (godz. 12 - cmentarz wojenny w Kolonii Zbędowice) ku pamięci bitwy partyzanckiej stoczonej przez oddział Kedywu AK por. Jana Płatka ps. "Kmicic" i w odwecie rozstrzelania przez Niemców mieszkańców Kolonii Zbędowice (oraz godz. 15:30 - "Dworek Różany" w miejscowości Stok-Zażuk 112 - uroczysty obiad dla zainteresowanych) 
 • niedziela 22 września 2024 roku - ZBĘDOWICE koło Kazimierza Dolnego, Lubelszczyzna: kurs i ćwiczenia strzelania z broni palnej - pistoletów i karabinów
 • sobota 19 października 2024 roku - Uroczystość patriotyczna Bractwa (godz. 12-14; Warszawa Radość, ul. Patriotów 247) w trakcie uroczystości wręczenie patentów, nominacji, odznaczeń i innych wyróżnień
 • sobota 16 listopada 2024 roku - Uroczystość patriotyczna Bractwa (godz. 12-14; Warszawa Radość, ul. Patriotów 247) w trakcie uroczystości wręczenie patentów, nominacji, odznaczeń i innych wyróżnień
 • sobota 14 grudnia 2024 roku - Uroczystość patriotyczna Bractwa (godz. 12-14; Warszawa Radość, ul. Patriotów 247) w trakcie uroczystości wręczenie patentów, nominacji, odznaczeń i innych wyróżnień

    W przypadku zmian w podanym planie - będą one tu na bieżąco publikowane.

 

   Serdecznie zapraszamy zainteresowanych.

 

Udział w szkoleniach z zakresu sztuki walki  

    

   Sztuka walki: jak łatwo zauważyć, wśród zalecanych członkom Bractwa imprez znajdują się nie tylko imprezy patriotyczne, podnoszące poziom świadomości narodowej i patriotycznej, ale również zawody sportowe i różnego rodzaju szkolenia - kursy podnoszące poziom wyszkolenia w zakresie sztuki walki.

   

   Nasze Bractwo, z uwagi na osobę Wielkiego Mistrza, ma unikalną możliwość łączenia patriotyzmu ze sztuką walki (zresztą patriotyzm od zawsze związany był z obroną Ojczyzny, a zatem ze sztuką walki).

 

   W wymienionych szkoleniach - kursach sztuki walki udział wziąć mogą także członkowie Bractwa. Każdy członek Bractwa może (i powinien) podnosić swój poziom wyszkolenia, zwłaszcza w zakresie sztuki walki, ponieważ może mu się to przydać w każdej chwili, do obrony własnej i swych bliskich

      

Udział w Gali Mistrzostw Polski w Warszawie

   

   Szczególnie zalecamy członkom Bractwa udział w najważniejszej imprezie sportowej sztuki walki - Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami, które odbywają się corocznie w hali widowiskowo-sportowej w Warszawie Falenicy przy ul. Poezji 6.

  

   Z jednej strony poprzez udział w tej imprezie członkowie Bractwa będą mieć możliwość naocznie przekonać się, jak liczna jest grupa młodzieży i dzieci, zainteresowanych sztuką walki, i ocenić ogromne zaangażowanie i poziom wyszkolenia tej społeczności, będącej przecież przyszłością narodu polskiego, gdyż za kilkadziesiąt lat to oni będą decydować o tym, jak wyglądać będzie naród polski i nasza Ojczyzna. Szczególnie członkowie Bractwa będą mogli na własne oczy przekonać się, że nieprawdą jest, jakoby cała polska młodzież była całkowicie stracona - zdemoralizowana przez używki i komputery.

    

   Z drugiej strony obecność członków Bractwa, zwłaszcza w mundurach i płaszczach szlacheckich na tych Mistrzostwach Polski, szczególnie podczas uroczystej Gali o godz. 12:00 pozytywnie wpływać będzie na tę grupę młodzieży, która - na podstawie obserwacji swego otoczenia - naprawdę wątpi w to, aby dorośli i starsi (zainteresowani zwykle narzekaniem, napojami i siedzeniem przed telewizorem) mogli być dla niej wzorem, zwłaszcza w zakresie patriotyzmu.

 

   W związku z tym zapraszamy członków Bractwa, zwłaszcza tych o najwyższym stopniu świadomości, do udziału w wymienionej Gali na Mistrzostwach Polski, dla podniesienia zarówno swojej świadomości, jak też świadomości uczestniczącej w tej imprezie licznej młodzieży z całego kraju. 
 
   Na przykład członkowie Bractwa mogą uczestniczyć w następującej imprezie:   
   sobota 16 marca 2024 roku - XIX OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI KARATE TSUNAMI - I Edycja: rozgranie wszystkich konkurencji z wyjątkiem łuczniczych, shuriken i tameshi-wari (godz. 10-18; hala widowiskowo-sportowa, Warszawa Falenica, ul. Poezji 5) - uczestnicy: drużyny ośrodków Karate Tsunami i innych stylów; uroczysta GALA MISTRZOSTW (godz. 12-13) z udziałem członków Bractwa  

          

Kandydatury do wyróżnień    


   Zainteresowani: działacze i członkowie Bractwa mogą zgłaszać kandydatury do wręczanych na wymienionych wyżej imprezach wyróżnień, patentów, nominacji na stopnie i odznaczeń, zwłaszcza do prestiżowych odznaczeń: 

 • Złoty Krzyż Zasługi dla Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
 • Złoty Krzyż Zasługi dla Kawalerów Orderu Wojennego Krzyż Grunwaldu
 • Order Pamięci Pogromców i Ofiar Hitlerzymu, Banderyzmu i Komunizmu
 • Tatarski Order Zwycięstwa pod Grunwaldem 1410
 • Wieluński Krzyż Pamiątkowy: POGROMCOM HITLERYZMU PAMIĘĆ Wieluń 1939-1945
 • Order Róża Piękności, Dzielności i Dobroci 

   Bliższe informacje na temat tych odznaczeń znaleźć można w zakładce: ODZNACZENIA w Bractwie Liderów - rodzaje i zasady uzyskania .

 

   Serdecznie zapraszamy zainteresowanych.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
562591