bractwolider.org
-strona główna

Bractwo Liderów to szlacheckie stowarzyszenie o charakterze patriotycznym i międzynarodowym

Uroczystość Patriotyczna

19 grudnia 2015 roku Warszawa

Bractwo

 

 

    

W sobotę 19 grudnia 2015 roku o godz. 12:00

w siedzibie Bractwa w Warszawie, ul. Patriotów 247 

odbędzie się kolejna Uroczystość Patriotyczna Bractwa. 

 
Warszawa

Walne Zgromadzenie Bractwa

 

   Zaraz po zakończeniu tej Uroczystości odbędzie się Walne Zgromadzenie Bractwa, poświęcone kwestii zmiany nazwy organizacji.   

  

   Na podstawie art. 19 pkt 10 Statutu Bractwa, z uwagi na to, że ilość członków Bractwa przekroczyła liczbę stu, Walne Zgromadzenie odbędzie się z udziałem delegatów, wyłonionych w proporcji i trybie określonych decyzją Kapituły Polskiej.

 

   Kapituła Polska zdecydowała (każdy z członków Kapituły wyraził swą wolę pisemnie), że – zgodnie z treścią przywołanego przepisu - delegatami na Walne Zgromadzenie będą Komandorzy Komandorii, reprezentujący członków swych Komandorii, a także członkowie władz naczelnych Bractwa (Kapituły Polskiej, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Honorowego) , którzy nie pełnią funkcji Komandorów.

 

   Propozycja zmiany aktualnej nazwy Bractwa na: Bractwo Liderów - została złożona przez licznych członków i działaczy naszego Bractwa, a po konsultacjach zaaprobowana (w pisemnych oświadczeniach woli) przez przygniatającą liczbę (96%) Komandorów (wypowiadających się także w imieniu członków ich Komandorii, z którymi konsultowali tę kwestię) i przez tych członków władz naczelnych Bractwa, którzy nie pełnią funkcji Komandorów.

  

   Ponadto na Walnym Zgromadzeniu odbędzie się wybór nowych członków Kapituły Polskiej w proponowanych osobach: dr Marii Bożeny Mościckiej-Wesołowskiej na funkcję Wielkiego Mincerza i dr Antoniny Danuty Komorowskiej na funkcję Wielkiego Rektora – jako uzupełnienie wakujących funkcji.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
388483