bractwolider.org
-strona główna

Bractwo Liderów to szlacheckie stowarzyszenie o charakterze patriotycznym i międzynarodowym

WYKAZ ODZNACZONYCH

PRESTIŻOWYM MEDALEM

Wojenny Medal Pamiątkowy Kolonia Zbędowice 1942

 

   W tym dziale publikujemy WYKAZ OSÓB ODZNACZONYCH prestiżowym medalem: Wojenny Medal Pamiątkowy Kolonia Zbędowice 1942.

 

  Inicjatorem i autorem tego odznaczenia jest gen. bryg. Marek Roman Osiejewski (wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Policjantów przy Komendzie Głównej Policji w Warszawie), który wręcza ten medal.

 

   Odznaczenie to przyznaje natomiast Wielki Mistrz Bractwa Ryszard Murat (potomek jednej z rodzin rozstrzelanych w Kolonii Zbędowice i przewodniczący Społecznego Komitetu Ochrony Pamięci Bitwy Partyzanckiej i Zagłady Kolonii Zbędowice 1942). Do niego należy kierować zgłoszenia o przyznanie tego medalu (zobacz dalej). 

 

   Medal ma tradycyjny okrągły kształt o średnicy 4,2 mm, wykonany jest w barwie antycznego srebra, na wstążce o kolorach czerwono-niebiesko-żółtych - do noszenia w trakcie uroczystości na lewej piersi.

 

   Czerwony kolor wstążki nawiązuje do krwawych wydarzeń, jakie miały miejsce w Kolonii Zbędowice, i symbolizuje walkę oraz poświęcenie dla narodu. Kolor niebieski symbolizuje nadzieję i nawiązuje do Związku Zawodowego Policjantów (którego wiceprzewodniczącym jest inicjator odznaczenia gen. bryg. Marek Osiejewski), zaś kolor żółty symbolizuje dostojność i powagę, nawiązując do barw herbowych Wielkiego Mistrza Bractwa Ryszarda Murata, którego przodkowie zostali rozstrzelani w Kolonii Zbędowice.   

 

   Na medalu widnieje w postaci trójwymiarowej wizerunek pomnika, który stoi przed cmentarzem wojennym w Kolonii Zbędowice w miejscu, gdzie Niemcy rozstrzeliwali Polaków za działalność partyzancką. Pomnik ten przedstawia polską rodzinę idącą na rozstrzelanie - jako symboliczny przykład rozstrzelanych tu polskich rodzin. Pod wizerunkiem pomnika na medalu wyryty jest napis: KOLONIA ZBĘDOWICE 1942.

 

   Na drugiej stronie medalu widnieje wizerunek orła, który znajduje się na drugim pomniku, ustawionym przy mogiłach poległych partyzantów i rozstrzelanych mieszkańców na cmentarzu wojennym w Kolonii Zbędowice. Nad wizerunkiem orła na medalu umieszczony jest napis: CZCIJ PAMIĘĆ POLAKÓW.

 

   Ten lapidarny napis odnosi się nie tylko do Kolonii Zbędowice 1942. Jest symbolicznym i ponadczasowym przesłaniem zwracającym uwagę, że świadomość patriotyczna wiąże się nie tylko z szacunkiem dla ojczystego kraju i własnego narodu, ale również z czynnym zaangażowaniem w upamiętnianie historycznych dla narodu polskiego wydarzeń. Na świadomość patriotyczną składa się głównie pamięć o przodkach i historii własnego narodu. Jest to najważniejsza cecha, stanowiąca o istocie danego narodu i odróżniająca go od innych narodów.

 

   Odznaczenie upamiętnia polskich bohaterów - mieszkańców Kolonii Zbędowice (między Puławami i Kazimierzem Dolnym), którzy zostali masowo rozstrzelani przez niemieckich hitlerowskich zbrodniarzy w 1942 roku za działalność partyzancką (według Niemców "bandycką") - za współpracę z oddziałem partyzanckim por. Jana Płatka ps. "Kmicic".  

 

   Zasady noszenia medalu (zawsze na lewej piersi):

 • na uroczystościach w Kolonii Zbędowice - tak, aby widoczny był pomnik w Kolonii Zbędowice, gdyż ta strona medalu upamiętnia walkę i męczeństwo narodu polskiego właśnie w Kolonii Zbędowice;
 • na wszystkich innych uroczystościach - tak, aby widoczny był orzeł z napisem: CZCIJ PAMIĘĆ POLAKÓW, ponieważ ta strona medalu symbolizuje ogólnie wszystkie miejsca walki i męczeństwa Polaków. 

   Odznaczenie upamiętnia również bohaterskich partyzantów z oddziału OW-KB (później Kedywu AK) por. Jana Płatka ps. "Kmicic", którzy w tym miejscu w stoczonej dzień wcześniej krwawej bitwie odnieśli spektakularne zwycięstwo nad przeważającymi siłami niemieckich okupantów. Zginęło w niej ponad 100 niemieckich żołdaków i tylko 3 partyzantów, których mogiły także znajdują się na cmentarzu wojennym w Kolonii Zbędowice.

 

   Medal ten przyznawany jest nie za zasługi, lecz ma charakter pamiątkowy.

 

   Osoba posiadająca i nosząca to odznaczenie wyraża w ten sposób szacunek dla najwyższego poświęcenia w obronie polskiego narodu, które okazali mieszkańcy Kolonii Zbędowice (poświęcenia życia własnego i swoich rodzin).

 

   Z tego względu medal ten otrzymać może każda osoba, która docenia to poświęcenie. W związku z tym i Ty oraz rekomendowane przez Ciebie osoby mogą go otrzymać. Zgłoszenie należy kierować do Wielkiego Mistrza Bractwa:

Ryszard Murat, tel. 795 143 378, e-mail: ryszard.murat@gmail.com

 

   Wręczenie medalu (wraz z certyfikatem, potwierdzającym jego autentyczność) dokonywane jest uroczyście w trakcie uroczystości patriotycznych Bractwa Liderów.

 

   Pierwsze egzemplarze tego unikalnego odznaczenia wręczone zostały na uroczystości patriotycznej w sobotę 23 listopada 2019 roku w hotelu "Bochotnicka Grota" w Bochotnicy (obok Kolonii Zbędowice, między Puławami i Kazimierzem Dolnym).

 

   Kolejne osoby otrzymają go w trakcie następnych uroczystości Bractwa Liderów, również w Warszawie. Serdecznie zapraszamy.

 

WYKAZ OSÓB ODZNACZONYCH

prestiżowym medalem:

Wojenny Medal Pamiątkowy Kolonia Zbędowice 1942

(w kolejności alfabetycznej nazwisk wraz z datą wręczenia odznaczenia) 

 1. Adamczyk Marek - Kozienice, woj. mazowieckie (b. specjalista ds. własności przemysłowej w Biurze Organizacyjnym Korporacji "Enea") - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy
 2. Arak Michał Mirosław - Radom, woj. mazowieckie (redaktor naczelny Telewizji Internetowej "Studio Polaków" oraz komandor Elitarnej Komandorii Legii Słowian Radom Bractwa Liderów) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy
 3. Baracz Andrzej, kpt. MW - Józefów, woj. mazowieckie (prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Otwocku) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy      
 4. Bator Andrzej, ppor. BL - Warszawa, woj. mazowieckie (światowej sławy solista operowy, który występował w operach na wszystkich kontynentach oraz Komandor Komandorii Bator Warszawa Bractwo Liderów) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy
 5. Bernat Józef - Puławy, woj. lubelskie (emeryt; wnuk jednego z partyzantów "Kmicica") - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy 
 6. Bernat Piotr - Lublin, woj. lubelskie (urzędnik, prawnuk jednego z partyzantów "Kmicic") - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy
 7. Bobowik Alfons, dr - Ełk, woj. warmińsko-mazurskie (prezes Krajowej Federacji Kombatanckich Związków Dzieci Ofiar Wojny w Łodzi i prezes Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 25 stycznia 2020 roku w Warszawie  
 8. Brankiewicz Henryk, mjr PDS - Zadole, woj. lubelskie (właściciel gospodarstwa sadowniczego) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy
 9. Budzyń Edward, kmdr por. BL - Gdynia, woj. pomorskie (prezes Okręgu Pomorskiego Związku Oficerów RP im. Marszałka Piłsudskiego i komandor Siuódmej Lotniczej Komandorii Gdynia Bractwa Liderów) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 22 lutego 2020 roku w Warszawie 
 10. Bylinka-Nehrebecki Janusz, st. chor. sztab. - Garwolin, woj. mazowieckie (dowódca 1 Pułku Strzelców Konnych im. Cesarza Napoleona) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy  
 11. Chałupka Marek Franciszek, płk BL - Piastów, woj. mazowieckie (komandor Drugiej Komandorii Piastów Bractwa Liderów) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 14 grudnia 2019 roku w Warszawie 
 12. Chmielewski Jacek Bogdan, gen. bryg. BL - Warszawa, woj. mazowieckie (właściciel Oficyny Drukarskiej i komandor Dziesiątej Komandorii Warszawa Bractwa Liderów) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 14 grudnia 2019 roku w Warszawie  
 13. Chyb Jadwiga - Kozienice, woj. mazowieckie (tłumaczka z jęz. angielskiego) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy 
 14. Czapik Damian - Wąwolnica, woj. lubelskie (dowódca Legii Akademickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła Naukowego Bezpieczeństwa Naukowego KUL, członek Rady Wydziału Nauk Społecznych KUL) - data wręczenia: uroczystość 5 lutego 2020 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie
 15. Czerkas Henryk, gen. bryg. BL - Lublin, woj. lubelskie (kombatant walk z banderowcami z UPA; b. dowódca jednostek wojskowych oraz prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Lublinie) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy
 16. Czerniak Hubert, lek. med. - Petrykozy, woj. łódzkie (lekarz mnedycyny zintegrowanej) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 14 grudnia 2019 roku w Warszawie 
 17. Deluga Henryk, ppłk BL - Radom, woj. mazowieckie (komandor Pierwszej Komandorii Radom Bractwa Liderów) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy    
 18. Domański Stanisław Ryszard, płk BL - Radom, woj. mazowieckie (kombatant Armii Krajowej) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy
 19. Drab Stanisław, płk BL - Wilczy Ług, woj. mazowieckie (kombatant Batalionów Chłopskich ze zgrupowania "Ośki" oraz prezes Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Gminy Kazanów) - data wręczenia:   
 20. Drapała Marek, gen. bryg. pil. BL - Magnuszew, woj. mazowieckie (Wójt Gminy Magnuszew i organizator uroczystości w Mniszewie upamiętniających walki o Przyczółek Magnuszewski 1944) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 22 lutego 2020 roku w Warszawie 
 21. Dzięgiel Zygmunt, gen. bryg. BL - Puławy, woj. lubelskie (kombatant Batalionów Chłopskich oraz wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Ochrony Pamięci Bitwy Partyzanckiej i Zagłady Kolonii Zbędowice 1942) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy
 22. Falecki Jan, gen. dyw. BL - Lublin, woj. lubelskie (komandor Pierwszej Komandorii Lublin Bractwa Liderów oraz sekretarz Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Lublinie) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy
 23. Frais-Ligaj Maciej - Lublin, woj. lubelskie (przewodniczący Komisji Rewizyjnej Legii Akademickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego) - data wręczenia: uroczystość 5 lutego 2020 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie  
 24. Gradowski Grzegorz - Żychlin, woj. wielkopolskie (podinspektor Policji) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy
 25. Gromow Ołeksandr, gen. płk wojsk kozackich - Wołyń, Ukraina (mistrz sportu w podnoszeniu ciężarów i adwokat) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 25 stycznia 2020 roku w Warszawie
 26. Gronda Jan, kmdr por. BL - Gdynia, woj. pomorskie - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 22 lutego 2020 roku w Warszawie        
 27. Grzegorzek Alojzy - Katowice, woj. śląskie - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy
 28. Hartinger Wolfgang - Salzburg, Austria/Oesterreich - data wręczenia:
 29. Jasik Artur - Kazimierz Dolny, woj. lubelskie (przedsiębiorca - branża kamieniarska) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 22 lutego 2020 roku w Warszawie       
 30. Kaczmar Andrzej - Bytom, woj. śląskie (prezes Śląskiego Centrum Karate Tsunami) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy 
 31. śp. Kalinowski Henryk Leopold Jerzy, admirał BL - Warszawa, woj. mazowieckie (komandor Morskiej Komandorii Bractwa Liderów i prezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 25 stycznia 2020 roku w Warszawie   
 32. Kicki Ignacy, ppłk BL - Siedlce, woj. mazowieckie (dowódca Siedleckiej Grupy ogólnopolskiej Kościelnej Służby Porządkowej Totus Tuus przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki) - data wręczenia: 
 33. Klatka Zbigniew, płk BL - Radom, woj. mazowieckie (komendant Instruktorskiego Kręgu Seniorów ZHP "Starówka" w Radomiu) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy
 34. Komorowska Antonina Danuta, dr nauk przyrodniczych, ppłk BL - Warszawa, woj. mazowieckie (komandor Czwartej Komandorii Warszawa Bractwa Liderów oraz wiceprezes Środowiska AK "Grupa Kampinos" Światowego Związku Żołnierzy AK) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy
 35. Korga Wiesław Franciszek, dr nauk o wojskowości, płk - Warszawa, woj. mazowieckie (komandor Jedenastej Komandorii Warszawa Bractwa Liderów i prezes Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego) - data wręczenia:  
 36. Kosiński Jan - Klementowice, woj. lubelskie (zastępca rzecznika prasowego Legii Akademickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego) - data wręczenia: uroczystość 5 lutego 2020 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie      
 37. Kościelny Henryk, gen. płk wojsk kozackich - Łuck, Wołyń, Ukraina (prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy "4 Władza" oraz komandor Pierwszej Komandorii Łuck Bractwa Liderów) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 25 stycznia 2020 roku w Warszawie    
 38. Kowalczyk Zygmunt Wacław, gen. bryg. BL - Warszawa, woj. mazowieckie (komandor Pierwszej Komandorii Warszawa Wilanów Bractwa Liderów) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy 
 39. Kowalski Mariusz, ppor. BL - West Mersea, Great Britain (komandor Pierwszej Komandorii Colchester Bractwa Liderów - The First of Colchester Commandory) - data wręczenia:
 40. Kubińska Wiesława - Warszawa, woj. mazowieckie - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy
 41. Kublik Edward Kazimierz, gen. bryg. BL - Warszawa, woj. mazowieckie (kombatant - uczestnik szturmu Berlina 1945; komandor Dwunastej Komandorii Bractwa Liderów oraz zastępca komendanta naczelnego Polskich Drużyn Strzeleckich) - data wręczenia:             
 42. Kurzydło Tomasz Zdzisław, kmdr BL - Warszawa, woj. mazowieckie (sekretarz Klubu Kombatantów 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy  
 43. Kuśmierek Jan, ppor. BL - Wyszyna, woj. wielkopolskie (przedsiębiorca - mechanika samochodowa) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 22 lutego 2020 roku w Warszawie
 44. Kuśmierz Ryszard, mjr BL - Konopnica, woj. lubelskie (kapelmistrz Orkiestry Dętej OSP Konopnica; syn komendanta Narodowych Sił Zbrojnych w rejonie Lublina) - data wręczenia: 
 45. Kwiatkowski Andrzej, ppłk pil. BL - Radom. woj. mazowieckie - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy 
 46. Lechowski Jerzy, dr nauk technicznych, prof. zw. dr hab. inż., gen. bryg. BL - Warszawa, woj. mazowieckie (komandor Pierwszej Komandorii Warszawa oraz przewodniczący Głównego Sądu Honorowego Bractwa Liderów) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 14 grudnia 2019 roku w Warszawie   
 47. Lemieszek Adam, ks. kanonik, ppłk BL - Piotrawin, woj. lubelskie (proboszcz Parafii Piotrawin i kustosz Sanktuarium Świętego Stanisława oraz komandor Komandorii Piotrawin Bractwa Liderów) - data wręczenia:   
 48. Maciąga Stanisław, gen. bryg. BL - Puławy, woj. lubelskie ("dziecko Zamojszczyzny"; komandor Pierwszej Komandorii Puławy Bractwa Liderów oraz prezes Zarządu Powiatowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych i Zarządu Powiatowego Związku Inwalidów Wojennych RP) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy
 49. Maj Józef Roman, ks. prałat, ppłk BL - Warszawa, woj. mazowieckie (b. proboszcz Parafii Św. Katarzyny Warszawa Służew i b. kapelan NSZZ "Solidarność" oraz kapelan Bractwa Liderów) - data wręczenia:  
 50. Al Malazi Nabil, dr nauk technicznych - Warszawa, woj. mazowieckie (przewodniczący Arabskiego Stowarzyszenia Ekspatriantów Syryjskich w Polsce - Klub Syryjski) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 25 stycznia 2020 roku w Warszawie    
 51. Malinowski Andrzej, ppłk - Warszawa, woj. mazowieckie (komandor Komandorii Pokoju Bractwa Liderów oraz komendant główny Fundacji Polski Korpus Pokoju) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy
 52. Manoch Krittika - Bangkok, Tajlandia; Warszawa, woj. mazowieckie (właścicielka Suparom Thai Food Warszawa) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy                
 53. Maś Wiesław, gen. bryg. PDS - Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie (emerytowany oficer Państwowej Straży Pożarnej) - data wręczenia:   
 54. Maternowski Wojciech, ppor. BL - Bagnor Regis, Great Britain (emeryt policyjny) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy
 55. Metera Tomasz, starszy ułan - Chromin, woj. mazowieckie (sołtys wsi Chromin i radny Gminy Borowie) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy 
 56. Michalski Adam - Urzędów, woj. lubelskie - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku 
 57. Mirosław vel Zieliński Mieczysław, kpt. MW BL - Gdynia, woj. pomorskie (b. dowódca grupy kutrów) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 22 lutego 2020 roku w Warszawie
 58. Miśta Antoni Robert, gen. dyw. BL - Warszawa, woj. mazowieckie (komandor Trzynastej Komandorii Warszawa Bractwa Liderów oraz wicekról Warszawy i Mazowsza Bractwa Kurkowego) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy
 59. śp. Morek Jan, gen. dyw. pil. BL - Warszawa, woj. mazowieckie (komandor Drugiej Komandorii Warszawa Bractwa Liderów) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy 
 60. Mulawa Marian Sariusz, płk BL - Puławy, woj. lubelskie ("dziecko Zamojszczyzny"; komandor Drugiej Komandorii Puławy Bractwa Liderów oraz członek Zarządu Puławskiego Towarzystwa Tradycji Narodowych) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy 
 61. Murat Ryszard, gen. dyw. BL - Warszawa, woj. mazowieckie (Wielki Mistrz Bractwa Liderów oraz przewodniczący Społecznego Komitetu Ochrony Pamięci Bitwy Partyzanckiej i Zagłady Kolonii Zbędowice 1942) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy
 62. Myczka Maciej, ppłk BL - Wolsztyn, woj. wielkopolskie (Komandor Komandorii Wolsztyn Bractwa i wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy 
 63. Nguyen Ngoc Noi, ppłk BL - Hanoi, Wietnam (lider wietnamskiej szkoły walki Vinh Xuan Kung-fu oraz wiceprezes Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki) - data wręczenia: 
 64. Nguyen Van That, kpt. - Hanoi, Wietnam; Warszawa, woj. mazowieckie (dziennikarz, bohater wojny wietnamsko-amerykańskiej, wielokrotnie ciężko ranny) - data wręczenia:      
 65. Nowak Aleksander, ppłk BL - Kamieniec Wrocławski, woj. dolnośląskie (komandor Pierwszej Komandorii Wrocław Bractwa Liderów) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy               
 66. Osiejewski Marek Roman, gen. bryg. BL - Warszawa, woj. mazowieckie (komandor Komandorii Osa w Warszawie Bractwa Liderów oraz wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Policjantów przy Komendzie Głównej Policji) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy  
 67. Otulak Tadeusz - Warszawa, woj. mazowieckie (sekretarz generalny Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 14 grudnia 2019 roku w Warszawie  
 68. śp. Pachowski Andrzej, ppłk BL - Warszawa, woj. mazowieckie (komandor Elitarnej Komandorii Warszawa Bractwa Liderów oraz fundator Fundacji Pokój Polsce, Europie, Światu) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 14 grudnia 2019 roku w Warszawie
 69. Pastuszka Jacek, płk BL - Warszawa, woj. mazowieckie (komandor Siódmej Komandorii Warszawa Bractwa Liderów oraz I zastępca komendata głównego WiN Zrzeszenia Oficerów i Żołnierzy Oddziałów Partyzanckich RP Wolność i Niezawisłość) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy, woj. lubelskie
 70. śp. Pawłowski Tadeusz, kpt. BL - Gdynia, woj. pomorskie (skarbnik Pomorskiego Okręgu Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 22 lutego 2020 roku w Warszawie  
 71. Pietrasiewicz Kazimierz Jerzy, kmdr por. BL - Gdynia, woj. pomorskie - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 14 grudnia 2019 roku w Warszawie      
 72. Podbielski Jędrzej - Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie (komandor Pierwszej Komandorii Mińsk Mazowiecki Bractwa Liderów) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy
 73. Podolski Aleksander, gen. bryg. PDS - Wrocław, woj. dolnośląskie (Regent i Wielki Ksiażę Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych) - data wręczenia:
 74. Pokrowski Bogdan Tadeusz, gen. dyw. BL - Biel, woj. mazowieckie (b. dowódca jednostek wojskowych; komandor Siedleckiej Komandorii Bractwa Liderów i sekretarz generalny Stowarzyszenia Tradycji LWP im. gen. Zygmunta Berlinga oraz b. przewodniczący Związku Emerytów i Rencistów) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 14 grudnia 2019 roku w Warszawie
 75. Prysiażniuk Ala - Łuck, Wołyń, UKraina (działaczka Kozactwa Ukrainy) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 25 stycznia 2020 roku w Warszawie    
 76. Przewłoka Anna - Puławy, woj. lubelskie (prawnuczka komendanta oddziału partyzanckiego Jana Płatka ps. "Kmicic") - data wręczenia:   
 77. Puczyński Bogdan, kontradmirał BL - Warszawa, woj. mazowieckie (komandor Komandorii Działdowo Bractwa Liderów oraz zastępca komendanta głównego Polskich Drużyn Strzeleckich) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy
 78. Reszkowski Leon Zbigniew, kmdr por. BL - Chojnice, woj. pomorskie (b. przewodniczący NSZZ "Solidarność" PKP w Chojnicach oraz wiceprezes Zarządu Głównego Związku Solidarność Polskich Kombatantów) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 22 lutego 2020 roku w Warszawie    
 79. Rębecki Paweł - Warszawa, woj. mazowieckie (pracownik banku) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy
 80. Romaniuk Jan Mieczysław, mjr BL - Lubartów, woj. lubelskie (wiceprezes Koła Związku Kombatantów RPiBWP w Lubartowie oraz komandor Drugiej Komandorii Lubartów Bractwa Liderów) - data wręczenia:    
 81. Rybak Jan, gen. bryg. BL - Żyrzyn, woj. lubelskie (b. dowódca jednostek wojskowych oraz wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Ochrony Pamięci Bitwy Partyzanckiej i Zagłady Kolonii Zbędowice 1942) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy
 82. Rycerz Wojciech Niemira, dr nauk weterynaryjnych, por. - Warszawa, woj. mazowieckie (b. pracownik naukowy SGGW oraz instruktor starszo-harcerski) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy 
 83. Sadzyńska Elżbieta, gen. bryg. PDS - Warszawa, woj. mazowieckie (sekretarz generalny Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz przewodnicząca Rady Krajowej Środowiska Kombatanckiego Synów Pułku) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy
 84. Skiba Maciej - Lublin, woj. lubelskie (członek Komisji Rewizyjnej Legii Akademickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, instruktor Legii Akademickiej) - data wręczenia: uroczystość 5 lutego 2020 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie      
 85. Stachowiak Leszek, kmdr. por. BL - Gdynia, woj. pomorskie (komandor Szóstej Komandorii Gdynia Bractwa Liderów oraz sekretarz Pomorskiej Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 22 lutego 2020 roku w Warszawie   
 86. śp. Stachyra Edward, gen. bryg. BL - Zagrody, woj. lubelskie (kombatant Batalionów Chłopskich) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy
 87. Stachyra Tadeusz, por. BL - Zagrody, woj. lubelskie (emeryt policyjny; radny Gminy Żyrzyn) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy 
 88. Stępień Mieczysław, ppłk BL - Zwoleń, woj. mazowieckie (kombatant Batalionów Chłopskich i Armii Ludowej) - data wręczenia:  
 89. Strzępek Tadeusz, ppłk BL - Męćmierz, woj. lubelskie (komandor Komandorii Kazimierz Dolny Bractwa Liderów oraz architekt, malarz i dziennikarz) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy
 90. Sulik Tomasz, płk BL - Warszawa, woj. mazowieckie (komandor Szóstej Komandorii Warszawa Bractwa Liderów oraz skarbnik Komendy Głównej WiN Zrzeszenia Oficerów i Żołnierzy Oddziałów Partyzanckich RP Wolność i Niezawisłość) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy
 91. Surdacka Irena - Urzędów, woj. lubelskie - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy 
 92. Surdacki Roman Marian, płk ZP - Urzędów, woj. lubelskie (komandor Komandorii Urzędów Bractwa Liderów) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy 
 93. Swoboda Jacek Tomasz - Hartlepool, Great Britain (komandor Pierwszej Komandorii Newcastle Bractwa Liderów - The First of Newcastle Commandory oraz prezes Akademii Aikido w Wielkiej Brytanii) - data wręczenia: uroczystość wręczenia wyróżnień i medali 24 listopada 2019 roku w Warszawie                
 94. Szułakiewicz Ryszard, płk BL - Warszawa, woj. mazowieckie (komandor Lotniczej Komandorii Bractwa Liderów oraz sekretarz generalny partii Stronnictwo Pracy) - data wręczenia odznaczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy
 95. Szwed Edward, gen. bryg. BL - Opole Lubelskie, woj. lubelskie (komandor Komandorii Opole Lubelskie oraz Wielki Komandor Kapituły Głównej Bractwa Liderów) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy
 96. Truong Anh Tuan, baron - Hanoi, Wietnam; Warszawa, woj. mazowieckie (komandor Pierwszej Wietnamsko-Tajskiej Komandorii Warszawa Bractwa Liderów oraz przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy
 97. Uliasz Łukasz Karol - Utniki, woj. mazowieckie (ksiądz Kościoła Polskokatolickiego oraz komandor Kozienickiej Komandorii Bractwa Liderów i prezes organizacji Polski Czarny Krzyż) - data wręczenia:   
 98. Węgrzyn Kazimierz Józef - Istebna, woj. śląskie (polski poeta - wieszcz narodowy) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy
 99. Wichniewicz Dariusz Krzysztof, gen. bryg. BL - Warszawa, woj. mazowieckie (komandor Pierwszej Komandorii Warszawa Radość Bractwa Liderów i b. wiceprzewodniczący Związku Terenowego Policjantów przy Komendzie Stołecznej Policji) - data wręczenia; uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy  
 100. Wielgus Stanisław, prof. dr hab., arcybiskup - Lublin, woj. lubelskie (b. wieloletni Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Metropolita Warszawski Senior) - data wręczenia:  
 101. Wierzchucki Henryk, ppłk BL - Łosice, woj. mazowieckie (komandor Pierwszej Komandorii Łosice i wiceprzewodniczący Głównego Sądu Honorowego Bractwa Liderów) - data wręczenia: 
 102. Wiewiórowski Arkadiusz, por. - Warszawa, woj. mazowieckie (komandor Komandorii Wielkiej Lechii Warszawa Bractwa Liderów oraz sekretarz generalny WiN Zrzeszenia Oficerów i Żołnierzy Oddziałów Partyzanckich RP Wolność i Niezawisłość) - data wręczenia:
 103. Wiórkiewicz Maria - Warszawa, woj. mazowieckie (b. pracownik instytutów naukowych) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 14 grudnia 2019 roku w Warszawie  
 104. Wiśniewski Zbigniew, ppor. BL - Gdańsk, woj. pomorskie (członek Rady Nadzorczej Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 22 lutego 2020 roku w Warszawie            
 105. Wojtas Marian, gen. bryg. BL - Lublin, woj. lubelskie (kombatant Batalionów Chłopskich oraz wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Lublinie i członek Zarządu Głównego Związku Żołnierzy BCh w Warszawie) - data wręczenia:  
 106. Wojtowicz Wiesław, gen. bryg. BL - Horyniec Zdrój, woj. podkarpackie (prezes Okregu Roztoczańskiego Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej) - data wręczenia:   
 107. Wolanin Bolesław, gen. bryg. BL - Sanok, woj. podkarpackie (komandor Komandorii Sanok Bractwa Liderów oraz właściciel firmy turystyczno-transportowej "Avanti" i prezes Okręgu Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego) - data wręczenia:  
 108. Woliński Ryszard, kontradmirał BL - Gdynia, woj. pomorskie (komandor Piątej Komandorii Gdynia Bractwa Liderów i członek Zarządu Krajowego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 22 lutego 2020 roku w Warszawie    
 109. Wójcik Ryszard - Szczuczki, woj. lubelskie (współorganizator uroczystości upamiętniających zamordowanie przez Niemców 102 polskich mężczyzn w Szczuczkach w 1939 roku) - data wręczenia:
 110. śp. Wójcik Zdzisław, gen. BL - Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie (kombatant walk z banderowcami z UPA oraz komandor Komandorii Ostróda Bractwa Liderów) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 25 stycznia 2020 roku w Warszawie 
 111. Zielinski Eugeniusz, ppłk - Radom, woj. mazowieckie (b. dowódca jednostek lotniczo-spadochronowych Wojska Polskiego) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy 
 112. śp. Zimecka Elżbieta - Lublin, woj. lubelskie (radca prawny i poetka patriotyczna) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 listopada 2019 roku w Bochotnicy
 113. Zmijewski Dariusz Jacek, ppłk BL - Warszawa, woj. mazowieckie (sędzia pokoju Krajowego Sądu Obywatelskiego) - data wręczenia:    

 

   Serdecznie gratulujemy odznaczonym i zapraszamy zainteresowanych do składania wniosków o przyznanie tego odznaczenia.  

   
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
562604