bractwolider.org
-strona główna

Bractwo Liderów to szlacheckie stowarzyszenie o charakterze patriotycznym i międzynarodowym

WYKAZ ODZNACZONYCH

Tatarskim Orderem

Zwycięstwa pod Grunwaldem 1410

 

Grunwald

 W tym dziale publikujemy WYKAZ OSÓB ODZNACZONYCH prestiżowym odznaczeniem: Tatarskim Orderem Zwycięstwa pod Grunwaldem 1410.

  

   Tatarski Order Zwycięstwa pod Grunwaldem 1410 to odznaczenie pamiątkowe, nadawane za upamiętnianie i popularyzowanie pamięci o czynach zwycięzców bitwy pod Grunwaldem, wśród nich wojowników tatarskich, którzy uśmiercili w niej wielką liczbę wrogów, także ich wodza Ulricha von Jungingena.

  

  Bitwa pod Grunwaldem, stoczona 15 lipca 1410 roku, była największym i mającym największe znaczenie zwycięstwem w dziejach naszego narodu polskiego.

  

   Inne bitwy w dziejach Polski (jak choćby bitwa pod Wiedniem w 1683 roku, pod Warszawą w 1920 roku, powstanie warszawskie w 1944 roku czy szturm Berlina w 1945 roku) były ważne i bardzo ważne, ale o losach i istnieniu naszego narodu nie decydowały. 

  

   Tymczasem bitwa pod Grunwaldem miała decydujące znaczenie w dziejach narodu polskiego, ponieważ uratowała jego byt, co obecnie mało kto rozumie i docenia. W 1410 roku wrogowie Polski – Krzyżacy otwarcie zapowiadali, że zamierzają nie tylko zdobyć nasze tereny, ale i całkowicie wymordować naród polski (tak jak wcześniej skutecznie uczynili z narodem pruskim, po którym ślad nie pozostał), a przy okazji inne sąsiednie narody, między innymi litewski i ruski. 

Grunwald

Współczesne wyobrażenie krzyżackiej szarży. W ówczesnej Europie armia krzyżacka

była uznawana za najlepszą i wręcz nie do pokonania.

   

   Aby ten cel osiągnąć, Krzyżacy pod płaszczykiem walki religijnej (niby w obronie chrześcijaństwa) zorganizowali ogromną i doborową armię tak zwanej koalicji zachodniej, złożoną nie tylko z wojsk Zakonu Krzyżackiego, ale także z oddziałów ze wszystkich ówczesnych państw Europy Zachodniej i Środkowej, wśród których najwięcej było zbrojnych niemiecko-języcznych.

  

Grunwald 

 

 

Od lewej: naczelny dowódca

wojsk krzyżackich i koalicji zachodniej Ulrich von Jungingen

ze swym herbem rodowym

Jungingen (w lewym górnym rogu).

 

  

Od prawej: chorągiew

wielkiego mistrza krzyżackiego

(główny sztandar wojsk krzyżackich), zdobyta pod Grunwaldem

i do dziś publicznie eksponowana

w katedrze na Wawelu w Krakowie. 

Grunwald 

   Tej zachodniej koalicji w bitwie pod Grunwaldem przeciwstawiły się wojska tak zwanej koalicji wschodniej, wśród których największymi, bo liczącymi po około 30 tysięcy zbrojnych, były trzy odrębnie obozujące armie: Królestwa Polskiego (dowodzona przez króla Władysława Jagiełłę), Wielkiego Księstwa Litewskiego (dowodzona przez wielkiego księcia Witolda) i tatarskiego imperium Złotej Ordy (dowodzona przez chana Dżelal-ed Dina), wspomagane przez silne korpusy z Mołdawii, Serbii, Republiki Nowogrodzkiej, Republiki Pskowskiej i Księstwa Smoleńskiego.

   

   W starciu pod Grunwaldem (największej bitwie w średniowiecznej Europie) armie te doszczętnie rozbiły wojska koalicji zachodniej i uśmierciły całą elitę niemieckiego Zakonu Krzyżackiego, ratując w ten sposób istnienie głównie naszego narodu polskiego

  

   Wedle pisemnych dokumentów krzyżackich i niemieckich, największą liczbę naszych wrogów zlikwidowali wojownicy tatarscy, wybijając ich celnymi strzałami z łuków (na wzór późniejszego działania karabinów maszynowych), a także zabili wodza krzyżackiego Ulricha von Jungingena - po ściągnięciu go z konia arkanem zarzuconym na szyję został on tatarskim sposobem uduszony cięciwą łuku (zresztą na polecenie polskiego króla Władysława Jagiełły).

 

Grunwald

Współczesne malowidło, ukazujące typową taktykę tatarską. Wybijanie wrogów strzałami z łuków (na wzór późniejszych karabinów maszynowych) podczas szarży i pozorowanej ucieczki. 

 

GrunwaldWspółczesny obraz, ukazujący pobojowisko pod Grunwaldem.

Tysiące zwłok Krzyżaków trafionych tatarskimi strzałami. 

  

     Miejsce śmierci Jungingena pod Grunwaldem do dziś oznaczone jest wielkim kamieniem, jaki ustawili tu rok później Krzyżacy.

  

Grunwald 

   Obok: istniejący do dziś kamień, ustawiony przez Krzyżaków

rok po bitwie (kiedy dobrze pamiętali każdy jej szczegół) na oznaczenie miejsca, w którym Tatarzy uśmiercili ich wodza Jungingena, co odnotowali w wielu swych przekazach, listach

i wystąpieniach, także podczas soboru w Konstancji.

  

Oczywiście napis ten sporządzony był w języku niemieckim,

ale w 1945 roku miejscowe władze polskie nakazały skuć go

i w tym miejscu wykuć napis w języku polskim. 

   Kształt orderu: charakterystyczny czarny krzyżacki krzyż z chorągwi wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego (po zdobyciu pod Grunwaldem jest do dziś eksponowana w katedrze na Wawelu - zobacz wyżej).

Grunwald 

 

      

   W środku tego krzyżackiego krzyża znajduje się okrągła tarcza, nawiązująca do tradycyjnej tatarskiej tarczy (tatars. kałkan), emaliowanej w kolorze niebieskim (jest to narodowa barwa imperium Złotej Ordy, której wojska uczestniczyły w bitwie pod Grunwaldem, i barwa Chanatu Krymskiego). 

 


Obok: Tamga - tatarski herb emira Murata i rodziny Murat, zarezerwowany dla członków cesarskiego rodu Czyngis-chana.

Od tego herbu pochodzi także znak rodowy panującej w Chanacie Krymskim dynastii Girej oraz współczesne godło Tatarów krymskich.

 

Murat  

  Na tej tarczy widnieje tatarski herb (tatars. tamga) emira Murata, który według tradycji tatarskiej i przekazów krzyżackich uśmiercił wielkiego mistrza krzyżackiego Ulricha von Jungingena (udusił go cięciwą łuku).

   Emir Murat, pochodzący z cesarskiego rodu Czyngis-chana, osiadł w Polsce i zapoczątkował rodzinę Murat (tatars. "marzenie") oraz był przodkiem Ryszarda Murzy Murata, inicjatora tego odznaczenia. 
   W młodości emir Murat był uczestnikiem zdobycia i całkowitego zniszczenia Moskwy przez wojska tatarskie w 1382 roku, a później jako dowódca straży wielkiego księcia litewskiego i króla polskiego Władysława Jagiełły wziął udział w bitwie pod Grunwaldem. 
  
Obok: emir Murat, pogromca wodza krzyżackiego Ulricha von Jungingena. Pochodził z cesarskiego rodu Czyngis-chana i władców imperium Złotej Ordy. Osiadł w Polsce
i zapoczątkował tu rodzinę Murat (tatars. "marzenie").
Grunwald 

 

 

Obok: fragment słynnego obrazu

"Bitwa pod Grunwaldem" Jana Matejki,

ukazujacy ściągnięcie Jungingena

przez Tatarów z konia arkanem za szyję.

 

Zarzucanie arkana (postronka z pętlą na końcu) na głowę przeciwników oraz ściąganie ich z koni było umiejętnością, w której Tatarzy nie mieli sobie równych, podobnie jak w strzelaniu z łuku.

GrunwaldPrezentacja przez Ryszarda Murata, jak jego przodek Murat udusił cięciwą łuku Ulricha

von Jungingena. Uroczystość Bractwa Liderów 8 sierpnia 2020 roku w Warszawie.

Po założeniu cięciwy na gardło i jej napięciu, łuk jest obracany, przez co cięciwa

samoistnie i mocno zaciska się na szyji ofiary, powodując jej śmieć w krótkim czasie. 

Ten honorowy (szybki, mało bolesny i bez przelewania krwi) sposób likwidacji

był u Tatarów stosowany tylko przez dowódców i tylko wobec wodzów. 

Zresztą obdukcja (kilkakrotnie przeprowadzane pod bitwie oględziny zwłok Jungingena) jednoznacznie wykazała, że nie odniósł on żadnych poważnych ran (kłótych lub ciętych),

które zagrażałyby jego życiu, z wyjątkiem lekkich otarć na czole i piersi, przypuszczalnie spowodowanych jego upadkiem w ciężkiej zbroji z konia.

Zaraz po bitwie Jagiełło honorowo odesłał zwłoki Jungingena Krzyżakom,

którzy uroczyście pochowali je w sarkofagu w kaplicy na zamku w Malborku. 

   

Grunwald 

 

 

Obok: zwłoki Ulricha von Jungingena

z Pomnika Grunwaldzkiego, wzniesionego

z fundacji Ignacego Jana Paderewskiego

w 1910 roku w Krakowie. 

Sienkiewicz 

 

 

 

Obok: wizerunek tatarskiego łuku

z trzema strzałami jako symbolem skuteczności

z tatarskiego herbu Oszyk (tatars. „łabędź”)

słynnego pisarza Henryka Sienkiewicza,

mającego tatarskie pochodzenie, który swymi

utworami rozbudził polską świadomość patriotyczną,

a wśród nich powieścią „Krzyżacy”, z opisem właśnie

atmosfery czasów i przebiegu bitwy pod Grunwaldem. 

    Nad tarczą orderu widoczny jest półksiężyc, który w tradycji tatarskiej nie jest - jak się wydaje osobom niezorientowanym - znakiem muzułmańskim, tylko symbolizuje stałą gotowość do walki, nawet w ciemnościach i w nocy, do czego nawiązuje księżyc. 

   

   Na tle krzyża i pod opisaną tarczą umieszczone są ostrzami do góry, skrzyżowane: prosty miecz krzyżacki z lewej strony i krzywa tatarska szabla z prawej. Taki układ broni symbolizuje bitwę, nawet jako charakterystyczny znaczek na mapach. Rękojeści i sztychy tych broni wystają poza tarczę. 

 

   Na rewersie odznaczenia wyryty jest napis: 1410 GRUNWALD ORDER TATARSKI MURAT.

Data 1410 oznacza rok bitwy, słowo GRUNWALD oznacza miejsce jej stoczenia, słowa ORDER TATARSKI oznaczają charakter odznaczenia, zaś słowo MURAT nazwisko jego inicjatora.

 

Grunwald


 
 
 
   
   Order ma dwa rodzaje zawieszek - do wyboru przez odznaczonego: 
 1. na wstążce w polskich barwach narodowych (biało-czerwonych) - do przypinania w tradycyjny dla medali sposób szpilką (ukazany jest na początku tego artykułu);
 2. na metalowej zawieszce z napisem ZASŁUŻONY - do przypinania przytwierdzonym do niej pinsem (ukazany jest obok)

   Przyznający order: Wielki Mistrz Bractwa Liderów gen. dyw. BL Ryszard Murza Murat, jako inicjator tego odznaczenia i z uwagi na bezpośrednie związki jego przodka emira Murata z wydarzeniami pod Grunwaldem.

     

   Przeznaczenie i charakter orderu: order ma charakter pamiątkowy i jest noszony na lewej piersi.

   

   Osoba posiadająca to odznaczenie wyraża w ten sposób pamięć i szacunek dla męstwa i bohaterstwa, wykazanego przez uczestników bitwy pod Grunwaldem (wśród nich o pochodzeniu tatarskim), walczących z krzyżackim wrogiem, który zamierzał wymordować naród polski.

 

   Z tego względu order ten otrzymać może każda osoba, która docenia to poświęcenie. 

  

   Także Ty oraz rekomendowane przez Ciebie osoby mogą go otrzymać.

  

  W związku z tym i Ty oraz rekomendowane przez Ciebie osoby mogą go otrzymać. Zgłoszenie należy kierować do Wielkiego Mistrza Bractwa:

Ryszard Murat, tel. 795 143 378, e-mail: ryszard.murat@gmail.com

 

   Wręczenie orderu (wraz z certyfikatem, potwierdzającym jego autentyczność) dokonywane jest uroczyście w trakcie uroczystości patriotycznych Bractwa Liderów.

 

   Pierwszych dwadzieścia egzemplarzy tego unikalnego odznaczenia wręczonych zostało na uroczystości patriotycznej w sobotę 15 lipca 2023 roku w Warszawie (dokładnie w rocznicę bitwy pod Grunwaldem). 


   Kolejne osoby otrzymają go w trakcie następnych uroczystości Bractwa Liderów.

 

   Serdecznie zapraszamy zainteresownych.

 

______________________________________________________________ 

 

WYKAZ OSÓB ODZNACZONYCH

prestiżowym odznaczeniem:

Tatarski Order Zwycięstwa pod Grunwaldem 1410

(w kolejności alfabetycznej nazwisk wraz z datą wręczenia odznaczenia) 

 1. Buńczuk Emira Ryszarda Murzy Murata - Warszawa, woj. mazowieckie (u Tatarów buńczuk jest odpowiednikiem sztandaru i symboliczną oznaką władzy dowódcy) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 15 lipca 2023 roku w Warszawie
 2. Chałupka Marek Franciszek herbu Chałupka - Młynisko koło Wielunia, woj. łódzkie oraz Walencja, Hiszpania (płk BL, Hrabia) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 15 lipca 2023 roku w Warszawie
 3. Cukier Mirosław - Jakubów koło Tomaszowa Mazowieckiego, woj. łódzkie (mjr) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 16 grudnia 2023 roku w Warszawie
 4. Czerniak Hubert Stanisław herbu Topór - Petrykozy koło Opoczna, woj. łódzkie (lekarz, biskup Polskiego Kościoła Naturalnego) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 15 lipca 2023 roku w Warszawie
 5. Domański Stanisław Ryszard - Radom, woj. mazowieckie (płk BL; kombatant Armii Krajowej) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 19 sierpnia 2023 roku w Warszawie
 6. Falecki Jan Adam herbu Falecki - Lublin, woj. lubelskie (gen. broni BL, Baron) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 15 lipca 2023 roku w Warszawie
 7. Janczarek Andrzej - Zamość, woj. lubelskie (ppłk BL) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 19 sierpnia 2023 roku w Warszawie
 8. Jurczakowski Adam herbu Polonus - Piastów, woj. mazowieckie (ppor. BL) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 15 lipca 2023 roku w Warszawie
 9. Kicki Ignacy - Siedlce, woj. mazowieckie (płk BL) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 19 sierpnia 2023 roku w Warszawie
 10. Klatka Zbigniew - Radom, woj. mazowieckie (gen. bryg. BL)  - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 15 lipca 2023 roku w Warszawie
 11. Komorowska Antonina Danuta herbu Korczak - Warszawa, woj. mazowieckie (ppłk BL, dr nauk przyrodniczych, Hrabina) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 15 lipca 2023 roku w Warszawie
 12. Kościelecka Marta Bolesława herbu Ogończyk - Konstancin, woj. mazowieckie (gen. bryg. BL, dr nauk prawnych) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 15 lipca 2023 roku w Warszawie
 13. Kraszewski Tadeusz - Małkinia, woj. mazowieckie (płk BL) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 21 października 2023 w Warszawie
 14. Kusz Lidia - Malbork, woj. pomorskie (gen. bryg. BL) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 21 października 2023 w Warszawie
 15. Lenicky Jan herbu Gorazd - Nitra, Słowacja (płk BL) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 września 2023 roku w Kolonii Zbędowice
 16. Lorczyński Ryszard - Gdańsk, woj. pomorskie (kpt. BL) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 21 października 2023 w Warszawie
 17. Malazi Nabil - Sulejówek, woj. mazowieckie (dr nauk technicznych) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 15 lipca 2023 roku w Warszawie 
 18. Maternowski Wojciech - Rzeszów, woj. podkarpackie (ppor. BL; emeryt. funkcjonariusz Policji) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 27 stycznia 2024 roku w Warszawie 
 19. Miroszczuk Tadeusz Stefan herbu Miroszczuk - Kalinowice koło Zamościa, woj. lubelskie (gen. dyw. BL) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 15 lipca 2023 roku w Warszawie
 20. Mulawa Marian Sariusz - Puławy, woj. lubelskie (płk BL) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 września 2023 roku w Kolonii Zbędowice
 21. Nguyen Ngoc Noi - Hanoi, Wietnam (płk BL) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 18 listopada 2023 roku w Warszawie
 22. Nguyen Thi Kim Dung - Raszyn, woj. mazowieckie (prezeska Klubu Hanoi Ha Thanh) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 18 listopada 2023 roku w Warszawie
 23. Nguyen Xuan Phuong - Raszyn, woj. mazowieckie (przedsiębiorca) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 18 listopada 2023 roku w Warszawie
 24. Nowak Aleksander herbu Reduta - Kamieniec Wrocławski, woj. dolnośląskie (ppłk BL) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 15 lipca 2023 roku w Warszawie
 25. Nowicki Romuald herbu Osęki - Lutomia Górna, woj. dolnośląskie (mjr PDS, Hrabia) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 15 lipca 2023 roku w Warszawie (zaocznie)
 26. Olech Helena - Lublin, woj. lubelskie (ppłk BL) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 września 2023 roku w Kolonii Zbędowice
 27. Pastuszka Jacek - Warszawa, woj. mazowieckie (płk BL) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 21 października 2023 w Warszawie
 28. Pietruszka Mirosław - Błaziny Górne, woj. mazowieckie - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 15 lipca 2023 roku w Warszawie (zaocznie)
 29. Pokrowski Bogdan Tadeusz - Biel koło Siedlec, woj. mazowieckie (gen. dyw. BL) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 15 lipca 2023 roku w Warszawie
 30. Puczyński Bogdan herbu Puc - Skierniewice, woj. mazowieckie (kontradmirał BL, Hrabia) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 19 sierpnia 2023 roku w Warszawie
 31. Schab Sławomir Andrzej herbu Schab - Nowy Olszowiec koło Tomaszowa Mazowieckiego, woj. łódzkie (gen. bryg.) - data wręczenia: 
 32. Sklenár Ivan - Nitra, Slovensko (Słowacja) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 16 lutego 2024 roku w Nitrze 
 33. Stachowiak Leszek - Gdynia, woj. pomorskie (kmdr por. BL) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 21 października 2023 w Warszawie
 34. Strzępek Tadeusz herbu Strzęp - Męćmierz koło Kazimierza Dolnego, woj. lubelskie (ppłk BL; architekt i malarz) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 15 lipca 2023 roku w Warszawie
 35. Sulik Tomasz herbu Asztom - Warszawa, woj. mazowieckie (płk BL) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 15 lipca 2023 roku w Warszawie
 36. Surdacki Roman herbu Gordon - Urzędów, woj. lubelskie (płk ZP) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 września 2023 roku w Kolonii Zbędowice
 37. Szalast Sławomir Józef herbu Szalast - Lublin, woj. lubelskie (ppłk BL) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 15 lipca 2023 roku w Warszawie
 38. Szułakiewicz Ryszard herbu Szułakiewicz - Warszawa, woj. mazowieckie (płk pil.) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 19 sierpnia 2023 roku w Warszawie
 39. Szwed Edward herbu Szwed - Opole Lubelskie, woj. lubelskie (gen. bryg. BL) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 września 2023 roku w Kolonii Zbędowice
 40. Tokarski Stanisław - Warszawa, woj. mazowieckie (prof. dr. hab.; b. pracownik naukowy PAN; wybitny mistrz judo 9 dan; kaskader, występujący przy upadkach z konia w scenach bitwy pod Grunwaldem w filmie "Krżyżacy") - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 19 sierpnia 2023 roku w Warszawie
 41. Trinh Trong Thuy - Warszawa, woj. mazowieckie (przedsiębiorca) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 18 listopada 2023 roku w Warszawie
 42. Walczak Czesław - Lublin, woj. lubelskie (gen. bryg. BL; b. partyzant BCh) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 23 września 2023 roku w Kolonii Zbędowice
 43. Wierzchucki Henryk herbu Wierzchucki - Łosice, woj. mazowieckie (gen. bryg. BL, Hrabia) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 15 lipca 2023 roku w Warszawie
 44. Wojtasiewicz Łukasz Adam herbu Ślepowron-Radwan-Akszak - raszyn, woj. mazowieckie (gen. bryg. BL) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 19 sierpnia 2023 roku w Warszawie
 45. Zloch Jozef - Nitra, Slovensko (Słowacja) - data wręczenia: uroczystość patriotyczna 16 lutego 2024 roku w Nitrze  

 

   Serdecznie gratulujemy odznaczonym i zapraszamy zainteresowanych do składania wniosków o przyznanie tego odznaczenia.  
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
562630