bractwolider.org
-strona główna

Bractwo Liderów to szlacheckie stowarzyszenie o charakterze patriotycznym i międzynarodowym

Zmarła dr Maria Bożena Mościcka-Wesołowska
działaczka naszego Bractwa z Warszawy
  

   

Mościcka    

  

Z wielkim bólem informujemy,
że zmarła dr Maria Bożena Mościcka-Wesołowska,
aktywna działaczka naszego Bractwa

z Warszawy. 

 

          

 Cieszyła się powszechnym uznaniem członków Bractwa

ze względu na swą uczynność

i pogodę ducha.

  Mościcka

 Ślepowron

   Dr Maria Bożena Mościcka-Wesołowska herbu Ślepowron (na ilustracji od lewej) pochodziła z rodziny Prezydenta RP w latach 1926-1939, światowej sławy uczonego i wynalazcy prof. Ignacego Mościckiego, z rodziny o korzeniach tatarskich. Była wieloletnim pracownikiem naukowym – specjalizacje: transfuzjologia, immunologia, chirurgia transplantacyjna i mikrochirurgia, w instytutach naukowo-badawczych i w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Pełniła funkcję Komandora Piątej Komandorii Bractwa w Warszawie (herb na ilustracji od prawej). Była także członkiem władz naczelnych Bractwa jako Wielki Mincerz Kapituły Głównej Bractwa.   

 Piąta Komandoria

    Była aktywnym uczestnikiem wszystkich imprez Bractwa, pełniąc także funkcje reprezentacyjne w charakterze ceremonialnego gospodarza uroczystości Bractwa - oficjalnie witając uczestników

(głównie wraz z dr Antonina Danutą Komorowską).  

   

Kwiatkowski   Osiejewski  Wichniewicz

 Powyżej kilka fotografii przedstawiających dr Mościcką-Wesołowską witającą niektórych uczestników Uroczystości Bractwa w dniu 23 stycznia 2016 roku. Od lewej: mjr pil. Andrzej Kwiatkowski z Radomia, emerytowany oficer Wojska Polskiego, wykonawca fotoalbumów z uroczystości Bractwa. W środku: płk Marek Roman Osiejewski herbu Ostoja,
emerytowany starszy oficer Policji, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przy Komendzie Głównej Policji. Od prawej: kpt. Dariusz Krzysztof Wichniewicz herbu Gozdawa, emerytowany funkcjonariusz Policji, wiceprzewodniczący Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przy Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie.

 

 Mościcka

 

Dr Maria Bożena Mościcka-Wesołowska wykazywała wielki hart i zdumiewającą pogodę ducha, choć cierpiała na ciężką chorobę układu krążenia (miała wszczepiony rozrusznik serca).
Do końca życia zachowywała się niezwykle dzielnie

i wręcz tryskała energią.

 

 

 
   

Na fotografii obok scena

z jej przedstawienia przez Wielkiego Mistrza Bractwa Ryszarda Murata
na uroczystości patriotycznej

w dniu 23 lipca 2016 roku.

 

    Mościcka

   

Dr Mościcka-Wesołowska

wprowadzała pozytywną,

choć zarazem dostojną atmosferę

na każdej imprezie, także towarzyskiej. Na fotografii

(siedzi w centrum) w otoczeniu niektórych innych członków Bractwa w trakcie cateringu po uroczystości patriotycznej w Warszawie

w dniu 23 lipca 2016 roku.

 

   
Było to jej ostatnie spotkanie

w ramach Bractwa. 

Murat

Nagła śmierć dr Mościckiej-Wesołowskiej

pogrążyła nas w głębokim smutku.
 

Wielki Mistrz Bractwa Ryszard Murat (na fotografii od lewej), którego Zmarła była przyjaciółką i bliskim współpracownikiem, podjął decyzję o uczczeniu Jej pamięci w trakcie najbliższej uroczystości w siedzibie Bractwa w Warszawie

w dniu 24 września 2016 roku.
Zmarłej dedykujemy przepiękny utwór "Cisza":
https://www.youtube.com/watch?v=vwioguHNW2s

(wystarczy kliknąć w ten link).

   

Zmarłą utwór ten bardzo wzruszał i opowiadała,

że zawsze płakała, gdy słuchała go (był dedykowany

w podobny sposób na tej stronie zmarłemu przed

kilkoma miesiącami innemu działaczowi Bractwa,

mec. Edwardowi Dulewiczowi z Łodzi).
       

 Warszawa
 Bractwo

Prosimy członków Bractwa o odtworzenie tego utworu    

dla uczczenia pamięci wszystkich zmarłych,

swych krewnych i znajomych,

wśród nich dr Mościckiej-Wesołowskiej. 

   

Cześć Jej pamięci!       

   

Śmierć, zwłaszcza osoby bliskiej, znajomej i drogiej, jest okazją

do kontemplacji i refleksji. Umrzeć musi każdy, gdyż śmierć jest nieuchronna.   


Najważniejszą kwestią jest jednak właściwe, słuszne i przyzwoite zachowanie

oraz użyteczna działalność, a także pozostawienie po sobie pozytywnych

wspomnień w pamięci innych osób, które są w stanie docenić    

postawę, osiągnięcia i zasługi zmarłego. 

Dr Maria Bożena Mościcka-Wesołowska zmarła (zasnęła) w swoim mieszkaniu w Warszawie

w nocy z soboty 17 września na niedzielę 18 września 2016 roku.

Pozostawiła osieroconego jedynego syna Mateusza, już dorosłego i posiadającego własną rodzinę.

 

Pogrzeb:

 

   Pogrzeb dr Mościckiej-Wesołowskiej odbył się w piątek 30 września 2016 roku o godz. 12:30 na Cmentarzu Komunalnym Północnym. Cmentarz Komunalny Północny (zwany popularnie "Cmentarzem na Wólce Węglowej") położony jest w północnej części Warszawy, przy ul. Wóycickiego 14.

 
   Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się mszą św. o 12:30 w kaplicy na cmentarzu, zlokalizowanej przy bramie głównej. Mszę św. odprawiło dwóch kapłanów: miejscowy proboszcz oraz kapelan naszego Bractwa - słynny ks. prałat Józef Roman Hrabia Maj herbu Starykoń, przyjaciel Zmarłej. On też wygłosił okolicznościowe kazanie, zawierające szereg osobistych dygresji na temat drogiej Zmarłej oraz związków z Prezydentem RP prof. Ignacym Mościckiem.
  

  Następnie zgromadzeni: rodzina, przyjaciele i znajomi, koledzy z pracy w instytucjach naukowych i Polskiej Akademii Nauk oraz przedstawiciele naszego Bractwa odprowadzili Zmarłą na miejsce wiecznego spoczynku. Dla zainteresowanych odwiedzeniem mogiły Zmarłej podajemy, że zlokalizowana jest w kwaterze S-VII-15/16, 6-1.

 

   Drogą Zmarłą pożegnali przedstawiciele kierownictwa naszego Bractwa, którego członkiem była zmarła dr Maria Bożena Mościcka-Wesołowska (pełniąc funkcję Wielkiego Mincerza):

 • Wielki Mistrz - gen. bryg. Ryszard Murza Murat
 • Wielki Rektor - dr Antonina Danuta Komorowska
 • Wielki Admirał - wiceadmirał Henryk Leopold Jerzy Książę Kalinowski.

   W pogrzeie udział wzięło 14-tu Komandorów Bractwa (kolejność alfabetyczna):

 1. płk Jacek Chmielewski - Komandor Dziesiątej Komandorii Warszawa
 2. gen. bryg. Henryk Dziudek - Komandor Lubelskiej Komandorii
 3. wiceadmirał Henryk Leopold Jerzy Murza Książę Kalinowski - Komandor Morskiej Komandorii Warszawa
 4. dr Antonina Danuta Komorowska - Komandor Czwartej Komandorii Warszawa
 5. gen. bryg. Ryszard Murza Murat - Komandor Wielkiej Komandorii Warszawa (z małżonką Renatą Murza Murat)
 6. płk Marek Roman Osiejewski - Komandor Komandorii Osa Warszawa
 7. Andrzej Pachowski - Komandor Elitarnej Komandorii Warszawa
 8. płk Jacek Pastuszka - Komandor Siódmej Komandorii Warszawa
 9. Krzysztof Patla - Komandor Komandorii Jaworzno
 10. płk Tomasz Sulik - Komandor Szóstej Komandorii Warszawa
 11. ppłk Baron Truong Anh Tuan - Komandor Tajsko-Wietnamskiej Komandorii Warszawa (z małżonką Kirittiką Manoch-Truong - księżniczką z Tajlandii)
 12. lek. med. Marek Bogdan Walkiewicz - Komandor Pierwszej Komandorii Poznań
 13. gen. bryg. Arda Książę Yurdatapan - Komandor Polsko-Tureckiej Komandorii Warszawa (z małżonką księżną Anną)
 14. ppłk Zbigniew Józef Murza Żurowski - Komandor Dziewiątej Komandorii Warszawa.

   Dalej zamieszczamy kilka fotografii z uroczystości pogrzebowych.

 Mościcka

 

 

 

 

  

 

 

 

   

   

   

 Msza święta.

Mođcicka Mościcka

Przed kaplicą po mszy świętej.

Mościcka    Mościcka

Kondukt pogrzebowy.

Mościcka  Mościcka

 

 Mościcka Mościcka
 Walkiewicz Truong

      

   Dr Maria Bożena Mościcka-Wesołowska na zawsze pozostanie w naszej pamięci.  

  

   Niech spoczywa w pokoju.

   

  Tych, którzy odwiedzają tę stronę, prosimy o odtworzenie dedykowany przez nas Zmarłej dla uczczenia Jej pamięci przepiękny utwór "Cisza":
https://www.youtube.com/watch?v=vwioguHNW2s
(wystarczy kliknąć w ten link).

 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
562600