bractwolider.org
-strona główna

Bractwo Liderów to szlacheckie stowarzyszenie o charakterze patriotycznym i międzynarodowym

 Order Róża Piękności

Pełna nazwa: Order Róża Piękności, Dzielności i Dobroci

 

Order Róża Piękności 
    Order Róża Piękności, Dzielności i Dobroci to unikalne w świecie odznaczenie przyznawane wyjątkowym kobietom, wyjątkowym z powodu ich piękności, dzielności i dobroci.

   Piękno, Dzielność i Dobroć są najlepszymi cechami, jakimi może szczycić się kobieta. Ich zaś połączenie daje prawdziwy ideał kobiecości. Oczywiście są to kwestie uznaniowe, a o ich uznaniu decyduje subiektywnie osoba, nazywana tu Fundatorem.

  Kobiety są zbyt rzadko lub późno doceniane za ich piękno, dzielność, pracowitość i dobroć. Zresztą wielu osobom trudno jest wyrażać swoje uczucia albo też nie zawsze mają do tego sprzyjającą okazję. Order ma zatem rangę symbolu, konkretnego i namacalnego potwierdzenia najwyższego uznania

 Odznaczenie to ustanowiono, aby ułatwić Fundatorom docenianie wyjątkowych kobiet i w ogóle skłaniać ich do myślenia o takim docenianiu i o tym, co zawdzięczają innym osobom, w tym przypadku kobietom.

   Doceniając – zachęcaj: brzmi motto przy ustanawianiu tego Orderu. Doceniając takie pozytywne cechy, jak piękno, dzielność i dobroć zachęcamy wyróżnioną osobę do jeszcze aktywniejszego okazywania tych ze wszech miar pożądanych cnót. Im więcej zaś takich cech, tym życie, nasze otoczenie i zarazem świat będą piękniejsze.

    Nie ma większej satysfakcji i radości, i to zarówno dla osoby docenianej, jak doceniającej, niż fakt słusznego docenienia. A kobiety piękne, dzielne, pracowite i dobre ze wszech miar przecież na takie docenienie zasługują.

    Bractwo Liderów (ang. Brotherhood Leaders) jest stowarzyszeniem rycerskim – szlacheckim, o charakterze patriotycznym i międzynarodowym. Jest to organizacja polska, ale o charakterze międzynarodowym, gdyż ma wiele oddziałów (komandorii) w różnych krajach na różnych kontynentach i członków pochodzących z różnych narodów.

   Celem Bractwa jest podtrzymywanie i krzewienie wartości i tradycji rycerskich i szlacheckich oraz patriotyzmu i użytecznego zaangażowania na rzecz narodu polskiego i całej ludzkości. A docenianie kobiet, ich piękna, dzielności i dobroci należy do odwiecznych zasad tradycji rycerskiej na całym świecie.

  Kształt odznaczenia: odznaczenie ma charakter orderu, a z wyglądu przypomina przepiękną polską różę rycerską o rozmiarach 4,5x4,5 cm.

   Jest to róża z podwójnymi pięcioma (łącznie dziesięcioma) płatkami w barwie intensywnie czerwonej, przy czym płatki tej róży nie bez przyczyny mają kształt serca. Płatki te oddzielają od siebie zielone działki kielichowe, a w centrum róży znajduje się centralny dysk w barwie żółtej oznaczający dno kwiatowe zawierające pręciki i słupki.

   Róża to - jak kobieta - kwiat niezwykły. Zachwyca urodą, zapachem i wdziękiem. Słusznie nazywana jest królową kwiatów i wszystkich roślin. Tak samo królową powinna być nazywana kobieta łącząca piękno, dzielność i dobroć.

    Nazwa Orderu: ORDER PIĘKNOŚCI jest wygrawerowana na odwrotnej stronie odznaczenia. 

  Sposób uzyskania: O przyznaniu i wręczeniu tego Orderu decyduje osoba, nazywana w Regulaminie odznaczenia Fundatorem. Najczęściej jest to mężczyzna, ale może to być także kobieta.

   Osoby wyróżnione: osobą docenianą tym unikalnym Orderem może być tylko kobieta.

   Może to być żona, matka, babcia, siostra, córka, wnuczka lub każda inna kobieta, która według opinii Fundatora wyróżnia się Pięknem, Dzielnością i Dobrocią, to znaczy jest ideałem kobiecości i która na takie docenienie w pełni zasługuje.

   Order ten może być wręczany publicznie i uroczyście - na uroczystościach Bractwa, a także podczas uroczystości rodzinnych, jak też w warunkach kameralnych i wręcz intymnych, bez obecności świadków, gdyż to czyn i gest są najważniejsze, choć oprawa też ma znaczenie i nie należy jej lekceważyć.

   Osobą wręczającą Order jest jego Fundator, choć w wyjątkowych sytuacjach może on upoważnić do tego inną osobę.

   Przeznaczenie: Order powinien być noszony na lewej piersi. Ten unikalny, piękny, ale skromny Order może być noszony przez wyróżnioną kobietę w każdych warunkach i jako wspaniała ozdoba każdego stroju, zwłaszcza że nie jest to przecież zwykła ozdoba, zakupiona w sklepie, lecz wyraża najgłębsze uczucia najwyższego uznania.

   Niech Order ten cieszy oczy tych, którzy go widzą i oglądają, a także niech cieszy serca kobiety pięknej, dzielnej i dobrej – odznaczeniem tym docenionej, jak też tego, który docenił. 

  Przyznający: odznaczenie przyznaje zgodnie z posiadanymi prerogatywami Wielki Mistrz Bractwa Liderów gen. dyw. BL Ryszard Murza Murat.

    Projekt odznaczenia: gen. dyw. BL Ryszard Murza Murat.  

   Zgłoszenia: drogą pisemną (na e-mail: ryszard.murat@gmail.com) lub ustnie (tel. 795 143 378).

  Wniosek: w celu przyznania tego odznaczenia do Wielkiego Mistrza trzeba złożyć pisemny wniosek (na przygotowanym do tego celu druku). Druk tego wniosku otrzymać można od dowolnego działacza Bractwa lub drogą elektroniczną (pisząc w tym celu na podany e-mail Wielkiego Mistrza). Dla przyspieszenia załatwienia sprawy skan wniosku (po jego wypełnieniu) można przesłać e-mailem, a oryginał wysłać pocztą zwykłą.

    Koszt przygotowania odznaczenia: 200 zł.

  Certfikat: wraz z odznaczeniem uroczyście wręczany jest certyfikat (z podpisami Wielkiego Mistrza Bractwa Liderów oraz Fundatora Orderu), oficjalnie potwierdzający jego przyznanie. 

  Wymagany dokument: opisemny wniosek o przyznanie odznaczenia Orderu Róża Piękności, Dzielności i Dobroci.

    Serdecznie zapraszamy zainteresowanych. 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
562622