bractwolider.org
-strona główna

Bractwo Liderów to szlacheckie stowarzyszenie o charakterze patriotycznym i międzynarodowym

Uroczystość Patriotyczna

w Chojnicach 5 września 2020 roku 

 

Chojnice Reszkowski

 

Chojnice 

 Chojnice

 

 

W sobotę

5 września 2020 roku

w Chojnicach

w woj. kujawsko-pomorskim,

przy ul. Gdańskiej 26a,

odbyła się

Uroczystość Patriotyczna. 

 

Uroczystość

poświęcona została

40-tej rocznicy Solidarności,

a także powołaniu

Pierwszej Komandorii 

Bractwa Liderów Chojnice

 im. Świętego Stanisława Biskupa. 


Organizatorem imprezy był

 kpt. Leon Zbigniew Reszkowski,   komandor Komandorii w Chojnicach. 

 Chojnice

Chojnice

Otwarcie uroczystości. Przemawia organizator imprezy kpt. MW Leon Zbigniew Reszkowski (pierwszy od prawej). Od lewej widoczni: poseł na Sejm RP z Ziemii Chojnickiej Aleksander Mikołaj Mrówczyński, wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczak, wiceadmirał BL Ryszard Woliński (komandor Piątej Komandorii Gdynia Bractwa Liderów), gen. dyw. BL Ryszard Murza Murat

(Wielki Mistrz Bractwa Liderów), kmdr por. Edward Budzyń (komandor Siódmej Lotniczej Komandorii Gdynia Bractwa Liderów), kmdr por. Leszek Ryszard Stachowiak (komandor

Szóstej Komandorii Gdynia Bractwa Liderów), płk Marian Sikorski (b. dowódca jednostek

Wojska Polskiego, między innymi w Chojnicach).    

 

ChojniceW trakcie uroczystości ks. kan. dr Janusz Chyła (któremu towarzyszył inny ksiądz, przybyły

z Francji) poświęcił obraz Świętego Stanisława, namalowany na desce specjalnie z okazji powołania Pierwszej Komandorii Bractwa Liderów Chojnice im. Świętego Stanisława Biskupa.

 

   Ksiądz kanonik dr Janusz Chyła jest proboszczem Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach i wicedziekanem Dekanatu Chojnickiego. Doktor teologii. W 2007 roku obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Wykłada teologię dogmatyczną w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Autor kilku książek.  

   

Chojnice 

   Okolicznościowe przemówienia na uroczystości wygłosili: wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczak (wyżej) i poseł na Sejm RP z Ziemii Chojnickiej Aleksander Mikołaj Mrówczyński (niżej). Przekazali wyrazy uznania i gratulacje dla kpt. Leona Reszkowskiego z okazji powołania Pierwszej Komandorii Bractwa Liderów Chojnice im. Świętego Stanisława Biskupa oraz wykonania i poświęcenia obrazu Świętego Stanisława. 

 

Chojnice 

Murat 

  W uroczystości udział wziął Wielki Mistrz Bractwa Liderów Ryszard Murza Murat (Warszawa),

który złożył gratulacje kpt. Leonowi Reszkowskiemu z okazji jego aktywnego udziału

w organizacji "Solidarności" w Chojnicach 40 lat temu oraz powołania obecnie

Pierwszej Komandorii Bractwa Liderów Chojnice im. Świętego Stanisława Biskupa. 

 

Murat  ChojniceW uroczystości udział wziął Wielki Mistrz Bractwa Liderów Ryszard Murza Murat (Warszawa),

który wręczył kpt. Leonowi Reszkowskiemu Akt Nominacyjny, powołujący go na Komandora Pierwszej Komandorii Bractwa Liderów Chojnice im. Świętego Stanisława Biskupa.  

 

Reszkowski 

 

 

 

 

 

 Następnie kpt. Leon Reszkowski zaprezentował okolicznościową

pamiątkową statuetkę, wykonaną

z okazji powołania Pierwszej Komandorii Bractwa Liderów Chojnice 

im. Świętego Stanisława Biskupa.

Z jej jednej strony widoczny jest

obraz Świętego Stanisława Biskupa,

o którym była mowa wyżej, 

a z drugiej strony herb Pierwszej Komandorii Chojnice Bractwa Liderów.

 Reszkowski

Reszkowski

Następnie wręczył tę statuetkę w prezencie Wielkiemu Mistrzowi Bractwa.   

 

ChojniceUroczystość miała charakter kameralny i odbyła się we wspaniale urządzonym ogrodzie

przy domu kpt. Leona Reszkowskiego w Chojnicach. Na ilustracjach wyżej i niżej

spotkanie towarzyskie po części oficjalnej.

 

ChojniceChojnice

   Chojnice

Chojnice  

Chojnice

 

 

 


Uczestnicy uroczystości

otrzymali w prezencie

książkę Marcina Waldocha

pt. "Chojnicki czerwiec '89. Studium lokalne

fali uderzeniowej procesu demokratyzacji".

 

Autor jest doktorem nauk o polityce i adiunktem

w Zakładzie Historii Myśli Politycznej i Ruchów

Społecznych, Instytutu Nauk Politycznych

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.   

 

W tej historycznej publikacji

wielokrotnie wspominany jest organizator

opisywanej uroczystości kpt. Leon Reszkowski

jako jeden z głównych bohaterów "Solidarności"

w Chojnicach. 

  

   Wypada zatem przedstawić króko sylwetkę organizatora uroczystości.

 

                                             Kpt. MW Leon Zbigniew Reszkowski 


   Urodził się w 1950 roku w Chojnicach, zamieszkały także w Chojnicach.

   Od 1967 roku pracowanik PKP w Chojnicach, w 1980 roku założyciel i przewodniczący NSZZ „Solidarność” PKP w Chojnicach, członek Prezydium Okręgu Gdańskiego „Solidarności” PKP, delegat na I Krajowy Zjazd Kolejarzy NSZZ „Solidarność”.

   W stanie wojennym internowany, inwigilowany i wielokrotnie zatrzymywany. Aktywny działacz podziemnej „Solidarności” w latach 1980-tych.

   W 1988 roku był współzałożycielem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” i przewodniczącym tego Komitetu w wyborach samorządowych w Chojnicach w 1990 roku, a później AWS w Chojnicach.

  Prowadził Związkowy Dom Kultury „Solidarność” PKP w Chojnicach, był przewodniczącym Podręgionu „Solidarności” w Chojnicach i delegatem na Zjazdy Regionów Bydgoszcz i Gdańsk oraz Krajowe Zjazdy Transportowców „Solidarności”. 

   Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Solidarność Polskich Kombatantów.

   Komandor Pierwszej Komandorii Bractwa Liderów Chojnice im. Świętego Stanisława Biskupa. 

 

ReszkowskiKpt. MW Leon Zbigniew Reszkowski w otoczeniu przyjaciół podczas opisywanej uroczystości. 

Jak przystało na komandora Pierwszej Komandorii Bractwa Liderów Chojnice im. Świętego Stanisława Biskupa udekorowany jest szczególnym odznaczeniem: Wielkim Łańcuchem

Orderu Świętego Stanisława GCCStC (zobacz Statut Bractwa Liderów).

 

   Serdecznie gratulujemy kpt. Leonowi Reszkowskiemu powołania Pierwszej Komandorii Bractwa Liderów Chojnice im. Świętego Stanisława Biskupa oraz organizacji opisywanej uroczystości (kameralnej, ale bardzo udanej, uroczystej i wzniosłej).

 

   W imieniu Bractwa Liderów życzymy mu wielkich sukcesów w rozbudowie zapoczątkowanej organizacji (jego Komandorii oraz kolejnych komandorii, które się z niej wyłonią*1), a także zdrowia i wszelkiej pomyślności.

 

   Przy okazji stawiamy go jako wzór dla innych działaczy Bractwa Liderów i sugerujemy im organizowanie podobnych udanych imprez.  

    _________________________________________ 

 

        Objaśnienie:

   *1 Komandoria jest w Bractwie Liderów jednostką organizacyjną (oddziałem), skupiającym co najmniej 6-ciu (włącznie z Komandorem) członków Bractwa. Bliższe informacje na ten temat podane są w Statucie Bractwa (zobacz: Statut Bractwa - na niniejszej stronie) oraz w artykule - wykazie: Komandorie (zobacz także na tej stronie).

   Komandorię organizuje i kieruje nią Komandor, którego powołuje Wielki Mistrz Bractwa.

   Do czasu skupienia statutowej liczby 6-ciu członków jednostka ta nosi status Komandorii w organizacji.

  Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Bractwie Liderów Komandor Komandorii ma prawo otrzymać nominację na stopień podpułkownika BL (lub odpowiednik morski: komandora porucznika BL), o ile posiada już stopień oficerski (uzyskany w dowolnej instytucji, np. w Wojsku, Policji, Straży Pożarnej itp. lub w Bractwie Liderów). Nominacja ta wiąże się z przyznanym przez Sąd przywilejem noszenia przez nominowanego odpowiedniego munduru wojskowego z tradycyjnym oznaczeniem danego stopnia.

   Jeśli natomiast Komandor Komandorii nie posiada jeszcze stopnia oficerskiego, wtedy - przed nominacją na wyższy stopień - uzyskuje najpierw pierwszy oficerski stopień podporucznika w Bractwie Liderów.  

  Każdy członek Komandorii ma prawo zorganizować własną Komandorię i w ten sposób przyczyniać się do rozwoju Bractwa oraz zaspokajać u innych osób naturalne potrzeby zrzeszania się i społecznie użytecznej działalności. Inicjatywy tych członków (organizowania własnych Komandorii) z oczywistych powodów popiera Komandor macierzystej Komandorii.  

   W ten sposób z jednej Komandorii wyłaniają się kolejne Komandorie. W przypadku, jeśli z danej Komandorii wyłonią się co najmniej trzy kolejne Komandorie, struktura ta w Bractwie Liderów określana jest nazwą Korpus Komandorii. W takiej sytuacji Komandor macierzystej Komandorii jako osoba, która praktycznie udowodniła swe zdolności organizacyjne i kierownicze - dowódcze, ma prawo otrzymać nominację na stopień generała brygady BL z sądowym przywilejem noszenia stosownego munduru.

   Zachęcamy zatem wszystkich członków Bractwa do wykazywania inicjatywy w tym zakresie dla dobra Bractwa, siebie oraz społeczeństwa.

 

   Uwaga: W Bractwie Liderów termin Komandor piszemy z dużej litery, jeśli określamy funkcję kierownika Komandorii, zaś z małej litery, np. komandor (w skrócie: kmdr), komandor porucznik (w skrócie: kmdr por.) lub komandor podporucznik (w skrócie: kmdr ppor.) - jeśli określamy w ten sposób stopień danej osoby (w Marynarce Wojennej komandor to odpowiednik pułkownika, komandor porucznik - podpułkownika, a komandor podporucznik - majora).  

    

 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
562587