bractwolider.org
-strona główna

Bractwo Liderów to szlacheckie stowarzyszenie o charakterze patriotycznym i międzynarodowym

Wręczenie nominacji oficerskich

1 lutego 2021 roku w Zamościu

 

   W dniu 1 lutego 2021 roku w centralnym miejscu w Zamościu (przed ratuszem na Rynku Wielkim) odbyła się nietypowa uroczystość, wynikająca z obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. Impreza wyjątkowo odbyła się na powietrzu ze względu na ograniczenia pandemiczne.

 

   Komandor Pierwszej Komandorii Zamość Bractwa Liderów płk BL Tadeusz Stefan Miroszczuk wręczył nominacje na pierwszy oficerski stopień podporucznika dwóm członkom tej Komandorii. 

 

   W normalnych warunkach nominacje takie wręczane są na uroczystościach patriotycznych Bractwa, głównie w Warszawie. W tym jednak przypadku, z uwagi na pandemię Wielki Mistrz Bractwa Ryszard Murat zastosował wyjątek. 

 

ZamośćPo wręczeniu nominacji oficerskich - w nietypowych okolicznościach. 

 

   Nominacje przyznał w dniu 23 stycznia 2021 roku Wielki Mistrz Bractwa liderów gen. dyw. BL Ryszard Murza Murat. 


   Nominacje otrzymali: 

  • ppor. BL Andrzej Janusz JANCZAREK
  •  ppor. BL Mariusz Sławomir POLAK 

 

Zamość Zamość

Wręczenie nominacji - w śniegu i na mrozie. 

 

   Z powodu wprowadzenia dodatkowych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 uczestnicy zachowali odpowiednią odległość między sobą, jednocześnie zasłaniali usta i nos przepisowymi maseczkami.

 

   Nominowanym członkom Bractwa serdecznie gratulujemy i życzymy szybkiego zdobycia wyższych stopni oficerskich.

 

   Dalej przedstawiamy garść najważniejszych informacji na temat Zamościa

 

 Zamość to miasto położone we wschodniej Polsce, w południowo-wschodniej części Lubelszczyzny. Prawa miejskie uzyskał w 1580 roku, na mocy przywileju lokacyjnego wystawionego przez kanclerza i hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego (1542-1605). 

   W latach 1594-1784 działała tu słynna Akademia Zamojska, zamknięta przez władze austriackie po I rozbiorze Polski. 

 

ZamośćWidok na Stare Miasto w Zamościu z wysokości 100 metrów. 

Od początku istnienia Zamość

był jedną z najpotężniejszych twierdz Rzeczypospolitej. Twierdza ta obroniła się między innymi w 1648 roku przed wojskami kozackimi Bohdana Chmielnickiego oraz w 1656 roku przed armią szwedzką króla Karola Gustawa Wazy.

   W twierdzy Zamość,

po klęsce Wielkiej Armii Napoleona w Rosji, aż do listopada 1813 roku skutecznie bronił się polski garnizon, powstrzymując ataki rosyjskie.

 

 

Obok: Twierdza Zamość

na sztychu z dzieła

Georga Brauna i Franza Hogenberga z 1617 roku. 

Zamość

   Twierdza Zamość odegrała też dużą rolę w trakcie powstania listopadowego 1830-31 i skapitulowała przed wojskami rosyjskimi jako ostatni polski punkt oporu.  

   W sierpniu 1920 roku Zamość został okrążony przez wojska bolszewickie. W trwającej tu trzy dni zaciekłej bitwie wojska polskie (wspomagane przez oddziały ukraińskie) powstrzymały wszystkie ataki bolszewickie, a w końcu pod niedalekim Komarowem rozbiły najgroźniejszą formację bolszewicką - 1 Armię Konną Siemiona Budionnego. 


     
W 1992 roku Zamojskie Stare Miasto zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa  UNESCO.

Za sprawą unikalnego zespołu architektoniczno - urbanistycznego Starego Miasta Zamość bywa nazwany perłą renesansu, miasten arkad
i Padwą Północy.
 

   W latach 1975-1999 Zamość był stolicą województwa zamojskiego. Obecnie liczy ponad 63 tysiące mieszkańców.

      

Obok: plan Starego Miasta

w Zamościu. 

 

Zamość

 

 

 

 

Na Rynku Wielkim Starego Miasta

Zamościa odbywają się różne uroczystości patriotyczno-wojskowe. 


Coroczne obchody: Święto Konstytucji

3 Maja, Święto Wojska Polskiego

i Narodowe Święto Niepodległości

wpisują się w kalendarz życia mieszkańców Zamościa i okolic, którzy licznie gromadzą się na płycie Rynku Wielkiego. 


Z entuzjazmem mieszkańcy Zamojszczyzny uczestniczą także w okazjonalnych uroczystościach jak: przysięga wojskowa, promocje na pierwszy stopień oficerski żołnierzy WP i funkcjonariuszy Policji

oraz wręczenia sztandarów jednostkom wojskowym i innych służb mundurowych. 

 

 


Obok: ratusz

na Rynku Wielkim w Zamościu. 

Zamość

 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
562615