bractwolider.org
-strona główna

Bractwo Liderów to szlacheckie stowarzyszenie o charakterze patriotycznym i międzynarodowym

Uroczystość Bractwa Liderów
18 grudnia 2021 roku w Warszawie

Murat  Murat 

W sobotę 18 grudnia 2021 roku

o godz. 12:30 w siedzibie Bractwa

przy ul. Patriotów 247

w Warszawie Radości odbyła się 
Uroczystość Patriotyczna Bractwa.
Imprezę zorganizował Wielki Mistrz Bractwa
 gen. dyw. Ryszard Murza Murat herbu Murat.
Warszawa
   Uroczystość rozpoczęto polskim hymnem narodowym. Potem odegrano hymny Tajlandii, Wietnamu i Mongolii - z powodu obecności gości z tych krajów, a także hymn tatarski - ze względu na naszą Szlachecką Tradycję Polsko-Tatarską i obecność osób o korzeniach tatarskich.
 
Bractwo
Hymny narodowe.

   Po hymnach Wielki Mistrz Ryszard Murat otworzył uroczystość i powitał  zebranych, a także przedstawił 17 obecnych sztandarów, chorągwi i buńczuków.
 
Krittika
Przedstawianie Krittki Baronowej Manoch z Bangkoku. Obok niej chorągiew Królestwa Tajlandii eksponuje
jako chorąży ppłk Antoni Konard Urbanek herbu Urbanek, komandor Trzeciej Komandorii Warszawa.

   Rolę ceremonialnego gospodarza uroczystości - witając uczestników - pełniły:
 • ppłk dr Antonina Danuta Hrabina Komorowska herbu Korczak z rodziny Prezydenta RP w latach 2010-2015 Bronisława Komorowskiego; dr nauk przyrodniczych; wieloletni pracownik naukowy w placówkach naukowo-badawczych w Warszawie - specjalizacje: immunologia, biologia molekularna, chemia doznań smakowych (odkryła sposób wytwarzania piwa bezalkoholowego; jednak głównie prowadziła badania nad bronią biologiczną); działaczka opozycji w latach 1981-89, więziona za działalność polityczną; b. wiceprezes Zarządu Środowiskowego „Grupa Kampinos” Światowego Związku Żołnierzy AK; przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego WiN - Zrzeszenia Oficerów i Żołnierzy Oddziałów Partyzanckich RP Wolność i Niezawisłość; autorka szeregu publikacji; komandor Czwartej Komandorii Warszawa Bractwa;
 • Krittika Baronowa Manoch herbu Manoch, z arystokratycznej rodziny Królestwa Tajlandii, prezes pierwszej tajskiej firmy w Polsce i właścicielka restauracji tajskiej Suparom Thai Food przy al. Wilanowskiej 309 w Warszawie.
Bractwo
Przykład przedstawienia uczestników imprezy. Goście pochodzący z Hanoi w Wietnamie: Nguyen Thi Thanh
Huyen i jej mąż Nguyen Le Hung. Oboje są z wykształcenia ekonomistami, a prowadzą w Warszawie
przy ul. Żeromskiego 1 azjatycki bar "HAMI Foods". Nguyen Le Hung jest też wiceprezydentem
Klubu Hanoi Ha Thanh, prężnego stowarzyszenia zrzeszającego przebywających w Polsce
Wietnamczyków pochodzących ze stolicy Hanoi. 
 
   Potem obecni zostali uroczyście przedstawieni. 
   W uroczystości uczestniczyły 64 osoby, wśród nich trzy z tytułem Księcia, jedna z tytułem Hrabiego, jedna z tytułem Barona, dwie z tytułem profesora, sześć z tytułem naukowym doktora, dziewięciu generałów i osiemnastu pułkowników.
  
Bractwo
Płaszcz rycerski na ramiona gen. dyw. Jana Faleckiego zakładają damy, pełniłące rolę ceremonialnego
gospodarza uroczystości: Krittika Baronowa Manoch i ppłk dr Antonina Danuta Komorowska.
 
   Na początku uroczystości odbyło się uroczyste wręczenie płaszcza rycerskiego. Otrzymał go gen. dyw. Jan Falecki herbu Falecki, komandor Pierwszej Komandorii Lublin Bractwa i sekretarz Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RPiBWP Województwa Lubelskiego. 

  Następnie odbyło się uroczyste wręczenie dokumentów (aktów nominacyjnych i legitymacji) potwierdzających stopnie generalskie i oficerskie, z prawem do oficjalnego i legalnego noszenia mundurów Wojska Polskiego, które jest unikalnym przywilejem naszego Bractwa, wyróżniającym go spośród innych organizacji.
   Są zgodne z polskim prawem, gdyż prawo do nadawania stopni oficerskich i generalskich zostało przyznane przez Sąd (Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy 29 grudnia 2014 roku; sygn. akt WA.XIV NS-REJ.KRS/22493/14/665) Wielkiemu Mistrzowi Bractwa.
 
Bractwo"Marsz Generalski" po wręczeniu nominacji na stopnie generalskie i oficerskie. 
 
   Stosowane dokumenty, potwierdzające nominację na określony stopień otrzymały dwie osoby z Zamojszczyzny: 
 1. Tadeusz Stefan Mroszczuk, komandor Pierwszej Komandorii Zamość – otrzymał nominację na stopień generała brygady;
 2. Andrzej Janusz Janczarek, komandor Drugiej Komandorii Zamość – otrzymał nominację na stopień podpułkownika.
   Akty nominacyjne wymienionym osobom wręczył gen. dyw. Tadeusz Bogdan Pokrowski, komandor Pierwszej Siedleckiej Komandorii Bractwa, zaś legitymacje gen. bryg. Elżbieta Sadzyńska herbu Junosza, sekretarz generalny Zarządu Głównego Związku Kombatantów RPiBWP.
   Z tej okazji wyróżnieni oraz obecni generałowie i oficerowie, kandydaci na generałów, którymi są wszyscy członkowie Bractwa, uhonorowani zostali utworem „Marsz Generalski”.

Bractwo
Po wręczeniu Orderu Świętego Stanisława Klasy I – Wielkiej Wstęgi i Wielkiego Krzyża
Orderu Świętego Stanisława.
 
  Później Wielki Mistrz Bractwa gen. dyw. Ryszard Murza Murat i płk dr Stanisław Zduńczyk herbu Kościesza (komandor Drugeij Komandorii Józefów) wręczyli Order Świętego Stanisława Klasy I – Wielką Wstęgę i Wielki Krzyż Orderu Świętego Stanisława dwojgu profesorom (małżeństwu) nauk humanistycznych z Konstancina. Ordery te otrzymali:
 • prof. Małgorzata Zakrzewska,
 • prof. Paweł Michał Zakrzewski.
Bractwo
Pierwsza grupa odznaczonych po wręczeniu Złotego Krzyża Zasługi dla Kawalerów
Orderu Wojennego Virtuti Militari. 
 
BractwoDruga grupa odznaczonych po wręczeniu Złotego Krzyża Zasługi dla Kawalerów
Orderu Wojennego Virtuti Militari.  
 
Bractwo Trzecia grupa odznaczonych po wręczeniu Złotego Krzyża Zasługi dla Kawalerów
Orderu Wojennego Virtuti Militari.
   
   Potem odbyło się wręczenie odznaczenia Złoty Krzyż Zasługi dla Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari.
   Wręczyli je: gen. bryg. Elżbieta Sadzyńska i wiceadmirał Ryszard Woliński, komandor Pierwszej Komandorii Gdynia.
   Odznaczenie to otrzymali: 
 1. kmdr por. Lidia Kusz herbu Miąc-Rekowski, komandor Pierwszej Komandorii Malbork;
 2. kmdr por. Gertruda Miąc herbu Miąc-Rekowski, komandor Drugiej Komandorii Malbork;
 3. płk dr Marta Bolesława Kościelecka herbu Ogończyk, komandor Pierwszej Komandorii Konstancin; 
 4. płk Roman Surdacki herbu Gordon, komandor Komandorii Urzędów;
 5. płk pil. Ryszard Szułakiewicz, komandor Komandorii Lotniczej Warszawa;
 6. płk dr  Stanisław Zduńczyk herbu Kościesza, komandor Drugiej Komandorii Józefów; 
 7. ppłk Andrzej Janusz Janczarek, komandor Drugiej Komandorii Zamość;
 8. ppor. Wojciech Maternowski herbu Wrony, z Reszowa;
 9. płk Maciej Krystek ze Strzelina.
Bractwo
Pierwsza grupa odznaczonych po wręczeniu Złotego Krzyża Zasługi dla Kawalerów
Orderu Wojennego Krzyż Grunwaldu. 
 
Bractwo Druga grupa odznaczonych po wręczeniu Złotego Krzyża Zasługi dla Kawalerów
Orderu Wojennego Krzyż Grunwaldu. 
 
Bractwo  Trzecia grupa odznaczonych po wręczeniu Złotego Krzyża Zasługi dla Kawalerów
Orderu Wojennego Krzyż Grunwaldu. 
   
   Następnie odbyło się wręczenie odznaczenia Złoty Krzyż Zasługi dla Kawalerów Orderu Wojennego Krzyż Grunwaldu.
   Wręczyli je: gen. dyw. Tadeusz Bogdan Pokrowski i wiceadmirał Ryszard Woliński.
   Odznaczenie to otrzymali: 
 1. kmdr por. Lidia Kusz herbu Miąc-Rekowski, komandor Pierwszej Komandorii Malbork;
 2. kmdr por. Gertruda Miąc herbu Miąc-Rekowski, komandor Drugiej Komandorii Malbork;
 3. gen. dyw. Jan Falecki herbu Falecki, komandor Pierwszej Komandorii Lublin;
 4. gen. bryg. Tadeusz Miroszczuk, komandor Pierwszej Komandorii Zamość;
 5. płk pil. Ryszard Szułakiewicz, komandor Komandorii Lotniczej Warszawa;
 6. ppłk Aleksander Nowak herbu Reduta, komandor Pierwszej Komandorii Wrocław;
 7. dr Hubert Stanisław Czerniak herbu Topór z Petrykozów;
 8. mjr Sławomir Schab herbu Schab, komandor Pierwszej Komandorii Tomaszów Mazowiecki; 
 9. ppor. Wojciech Maternowski herbu Wrony, z Reszowa;
BractwoOrder Róża Piękności, Dzielności i Dobroci otrzymuje Renata Murza Murat. 

BractwoKmdr por. Lidia Kusz i kmdr por. Gerturda Miąc z Malborka po otrzymaniu 
Orderów Róża Piękności, Dzielności i Dobroci.
 
Bractwo Księżniczka Krittika Manoch z Tajlandii po otrzymani
Orderu Róża Piękności, Dzielności i Dobroci.

   Później w kolejności zgłoszeń odbyło się wręczenie unikalnego odznaczenia pod nazwą Order Róża Piękności, Dzielności i Dobroci:
 1. Renata Murza Murat otrzymała ten order od jego fundatorek: kmdr por. Lidii Kusz i kmdr por. Gertrudy Miąc z Malborka;
 2. kmdr por. Gerturda Miąc otrzymała ten order od jego fundatorki, a swej córki Lidii Kusz;
 3. kmdr por. Lidia Kusz otrzymała ten order od jego fundatorki, a swej matki Gertrudy Miąc;  Takie uznanie ze strony córki i matki, będące wzorem dla wszystkich innych osób, wywołało brawa aplauzu ze strony zgromadzonych.
 4. księżniczka Krittika Manoch z Tajlandii otrzymała ten order od jego fundatorki Renaty Murza Murat;
 5. Zdzisława Miroszczuk z Zamościa otrzymała ten order od jego fundatora i swego męża gen. bryg. Tadeusza Miroszczuka;
 6. Grażyna Maria Maternowska z Rzeszowa otrzymała ten order od jego fundatora i swego męża ppor. Wojciecha Maternowskiego;
 7. gen. bryg. Genowefa Szwejk herbu Olewniczak-Szwejk z Irlandii otrzymała ten order od jego fundatora kontradmirała Bogdana Puczyńskiego;
 8. Nguyen Thi Kim Dung z Wietnamu otrzymała ten order od jego fundatora wielkiego mistrza Nguyen Ngoc Noi herbu Nguyen;  
 9. Bui Thi Bao Van z Wietnamu otrzymała ten order od jego fundatora wielkiego mistrza Nguyen Ngoc Noi;  
 10. Nguyen Thi Thanh Huyen z Wietnamu, otrzymała ten order od jego fundatora wielkiego mistrza Nguyen Ngoc Noi oraz swego męża Nguyen Le Hung;
 11. mjr Barbara Wybraniec z Lublina otrzymała ten order od jego fundatora gen. dyw. Jana Faleckiego.
Bractwo Zdzisława Miroszczuk z Zamościa po otrzymaniOrderu Róża Piękności, Dzielności i Dobroci.
 
Bractwo Grażyna Maria Maternowska z Rzeszowa po otrzymaniu Orderu Róża Piękności, Dzielności i Dobroci. 

Bractwo Gen. bryg. Genowefa Szwejk herbu Olewniczak-Szwejk z Irlandii 
po otrzymaniu Orderu Róża Piękności, Dzielności i Dobroci. 
 Order

 
Order Róża Piękności, Dzielności i Dobroci
to odznaczenie symboliczne,
przyznawane kobietom uznaniowo.  

Został pomyślany tak, aby z jednej strony 
wyrażał najwyższe uznanie, jak inne odznaczenia,
ale z drugiej strony jest dostosowany do upodobań kobiecych, czyli ma postać nie tradycyjnego medalu na wstążce,
albo na szyję, bo takiego kobiety nie chciałyby nosić,
tylko zwykłej, ale eleganckiej broszki, którą kobiety
mogą nosić jako dodatek do każdej sukni,
w każdej sytuacji i w  każdych okolicznościach.  
   Uwzględniając postulaty mądrych kobiet odznaczenie to ma kształt nie tylko eleganckiej broszki, ale nie jest też ani za małe, ani za duże, ani szczególnie zbyt masywne i za ciężkie, bo gdyby przykładowo było za ciężkie, to marszczyłoby suknię i kobieta byłaby z tego tytułu niezadowolona. 
   W związku z tym, aby maksymalnie zmniejszyć ciężar tego odznaczenia, a równocześnie zachować jego elegancję, udało się wyprodukować ten order ze specjalnej miedzi, zwłaszcza że miedź, jak wiadomo, ma też właściwości lecznicze.
   Nie jest też order ten malowany, ja niektóre marnej jakości odznaczenia, lecz pokryty specjalną porcelaną lakową, bo znawcy odznaczeń wiedzą, że najwyższej jakości odznaczenie ma być z „porcelanką”.  
   Jak wiadomo, kobiety lubią nosić broszki i od zawsze je noszą i zawsze będą nosić. W tym jednak przypadku chodzi o to, że nie jest to broszka kupiona w sklepie, lecz jest autentycznym orderem, i ma charakter uznaniowy; a nie tylko ozdobny, jak każda broszka, lecz przede wszystkim uznaniowy; uznaniowy dla najważniejszych cech, jakimi szczycić się może kobieta: piękności, dzielności i dobroci.
   Order ten wzorowany jest na przepięknej tradycyjnej polskiej róży rycerskiej, umieszczanej od zamierzchłych czasów w polskich herbach szlacheckich, bo przecież kobieta to róża, a róża to królowa kwiatów.
   Kobiety piękne, dzielne i dobre, jak prawdziwe róże, które błyszczą i okazują swą wspaniałość w pełnym słońcu, powinny być doceniane, zwłaszcza przez osoby, na którym im zależy, zwłaszcza męża, dzieci, krewnych, dla których przecież wiele się poświęcają. 
   I jest to też dobra rada dla meżczyzn: docenijcie w ten symboliczny sposób swoje kobiety, a zobaczycie, jak się odwdzięczą i będą błyszczeć. Bo królowe potrzebują doceniania. I to właśnie dla takich kobiet: pięknych, dzielnych i dobrych jest ten unikalny order.
   Docenioną tym orderem kobietą może być żona, matka, babcia, siostra, córka, wnuczka lub  każda inna kobieta, która według opinii fundatora orderu wyróżnia się pięknem, dzielnością    i dobrocią. 
   W trakcie opisywanej uroczystości wręczono pierwsze egzemplarze tego orderu, przy czym fundatorami byli z reguły mężczyżni, najczęściej dla swych żon, ale także kobiety dla kobiet.
   Przykładowo kmdr por. Lidia Kusz ufundowała ten order dla swej matki, kmdr por. Gertrudy Miąc, a jej matka odwrotnie, dla swej córki
   Ponadto obie te panie ufundowały ten order dla Renaty Murza Murat, ubiegając jej męża Ryszarda Murata. 
   Z kolei Renata Murat ufundowała ten order dla księżniczki z Tajlandii Krittki Baronowej Manoch.  
   Order ten może być wręczany uroczyście, między innymi w trakcie uroczystości Bractwa,  ale także w innych warunkach, także kameralnych
   Oprócz tych orderów, które zostały wręczone na opisywanej uroczystości Bractwa – poinformował Wielki Mistrz Ryszard Murat - w tych dniach wręczane będą one innym osobom, niektórym nawet w domach, bo z uwagi na różne okoliczności czy choroby osoby odznaczone nie mogą wychodzić. 
   Między innymi właśnie teraz, dosłownie w tych minutach, na uroczystości rodzinnej, a dokładnie po mszy w kościele w Wieluniu nasz działacz płk Marek Chałupka herbu Chałupka (komandor Drugiej Komandorii Piastów) wręcza takie ordery swej żonie oraz trzem siostrom.
   Z kolei gen. bryg. Andrzej Malinowski herbu Klamry z Motylem (komandor Komandorii Pokoju w Warszawie) ordery takie, dziś odebrane, wręczał będzie szeregu kobietom, między innymi znanej aktorce Ewie Błaszczyk.
   Nie ma wątpliwości, że unikalną okazją do takiego wręczenia jest Wigilia, którą Polacy obchodzą pod koniec roku. W Wigilię, na Sylwestra i na innych imprezach jej uczestnikom tradycyjnie wręcza się prezent, z którym zwykle jest kłopot, co to ma być za prezent, zwłaszcza dla kobiet.
   I ten właśnie order Róża Piękności jest najlepszym rozwiązaniem między innymi w takich sytuacjach, a także we wszystkich innych okolicznościach, kiedy zachodzi potrzeba jak najlepszego docenienia kobiety pięknej, dzielnej i dobrej.
   W związku z tym zainteresowani mogą pobierać ten order w celu wręczenia go wybranym przez siebie kobietom. Zapraszamy.
 
BractwoNguyen Thi Kim Dung z Wietnamu po otrzymaniu Orderu Róża Piękności, Dzielności i Dobroci. 
 
Bractwo Bui Thi Bao Van z Wietnamu po otrzymaniu Orderu Róża Piękności, Dzielności i Dobroci. 
 
BractwoNguyen Thi Thanh Huyen z Wietnamu po otrzymaniu Orderu Róża Piękności, Dzielności i Dobroci. 
 
BractwoMjr Barbara Wybraniec z Lublina po otrzymaniu Orderu Róża Piękności, Dzielności i Dobroci.
 
BractwoPłk Maciej Krystek po otrzymaniu nominacji na stopień mistrzowski 7 dan w gun-jutsu. 
 
   Płk Maciej Krystek ze Strzelina, który od lat prowadzi szkolenia anty-terrorystyczne głównie w Szwajcarii, otrzymał certyfikat potwierdzający przyznanie mu kolejnego wysokiego stopnia mistrzowskiego 7 dan w gun-jutsu (jap. sztuce walki z wykorzystaniem przyrządów i broni).
   Certyfikat ten i nominację na ten stopień przyznał mu Wielki Mistrz Bractwa, gen. dyw. Ryszard Murza Murat, który pełni funkcję prezesa Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, posiada najwyższy na świecie stopień mistrzowski w sztukach walki 10 dan oraz prowadzi kursy instruktorskie w różnych specjalnościach z zakresu sztuk walki i nadaje stopnie mistrzowskie. 

BractwoPłk dr Marta Bolesława Kościelecka po otrzymaniu odznaczenia 
Złoty Krzyż Oficerski I Klasy 100-lecia Polskich Drużyn Strzeleckich.
 
   Potem  płk dr Marta Bolesława Kościelecka otrzymała odznaczenie Złoty Krzyż Oficerski I Klasy 100-lecia Polskich Drużyn Strzeleckich, które wręczył kontradmirał Bogdan Puczyński hebu Puc, komandor Komandorii Skierniewice i zastępca naczelnego komendanta PDS.
 
BractwoKmdr por. Lidia Kusz i kmdr por. Gertruda Miąc z Malborka po otrzymaniu odznaczenia Złote Serce. 

   Później kontradmirał Bogdan Puczyński wręczył unikalne odznaczenie pod nazwą Złote Serce, które otrzymały: kmdr por. Lidia Kusz i kmdr por. Gertruda Miąc z Malborka.
 
BractwoBractwoBractwoBractwo  
   Ponadto wręczono jeszcze kilka odznaczeń, które wybranym osobom wręczyli: kmdr por. Leon Zbigniew Reszkowski, komandor Pierwszej Komandorii Chojnice oraz kontradmirał Bogdan Puczyński.
 
Bractwo
Ryszard Murza Murat do wręczeniu mu pamiątkowej statuetki przez ppłka Krystiana Herncisza.
 
   Na koniec ppłk Krystian Herncisz herbu Herncisz, komandor Pierwszej Komandorii Otwock i były przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Bractwa wręczył ufundowaną przez siebie piękną statuetkę Wielkiemu Mistrzowi Ryszardowi Murat, z podziękowaniem za jego działalność.
 
   Na zakończenie Wielki Mistrz Ryszard Murat w nadchodzącym Nowym Roku 2022 życzył wszystkim wszystkiego najlepszego, a zwłaszcza tego, czego sami sobie życzą, a także zaprosił obecnych (i osoby przez nich rekomendowane) na następne uroczystości patriotyczne Bractwa w Warszawie - w soboty: 22 stycznia, 19 lutego i 19 marca 2022 roku.
 
BractwoBractwo 

   Uroczystości te połączone będą z wręczeniem wyróżnień i odznaczeń, do których kandydatury można zgłaszać, zwłaszcza chodzi o dwa unikalne odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi dla Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Kawalerów Orderu Wojennego Krzyż Grunwaldu, a także znany już Order Róża Piękności.
 
Bractwo 

   Ponadto poinformował, że przygotowywane jest wyjątkowe odznaczenie: Tatarski Order Grunwaldu. Ustanowione zostało dla upamiętnienia udziału wojsk tatarskich w największym dla Polski zywcięstwie – w bitwie pod Grunwaldem, a także dla upamiętnienia zabicia właśnie przez Tatarów głównodowodzącego siłami zachodnioeuropejskimi, które wtenczas zamierzały podbić nasz kraj i wymordowac naród polski – krzyżackiego mistrza Ulricha von Jungingena.
 
BractwoWyprowadzenie sztandarów i chorągwi. 
 
   Potem, po wyprowadzeniu sztandarów przez gen. dyw. Tadeusza Bogdana Pokrowskiego, odbył się catering i część towarzyska.                                          

WALNE ZGROMADZENIE BRACTWA
 
   Uroczystość w sobotę 18 grudnia 2021 roku wykorzystana została dodatkowo na Walne Zgromadzenie naszego Bractwa Liderów, które odbyło się w godz. 12:00-12:30.
 
BractwoDelegatami na walne Zgromadzenie Bractwa byli komandorowie Komandorii. 
 
   Zgodnie z postanowieniami Statutu delegatami na to Walne Zgromadzenie byli komandorzy Komandorii, reprezentujący pozostałych członków, skupionych w ich komandoriach, a także mieli prawo głosować.
   Na przewodniczącego Zgromadzenia wybrany został gen. dyw. Ryszard Murat, a na protokołującego obrady płk Jacek Pastuszka herbu Past, komandor Siódmej Komandorii Warszawa.
   Następnie jednogłośnie przyjęto:
 • sprawozdanie z działalności Bractwa w okresie poprzedniej 6-letniej kadencji;
 • absolutorium Głównej Komisji Rewizyjnej dla ustępującej Kapituły Głównej;
 • główne kierunki działalności Bractwa w kolejnej 6-letniej kadencji.
   Wybrano także na kolejną 6-letnią kadencję naczelne władze Bractwa, a mianowicie członków Kapituły Głównej, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Honorowego.    
   Do organów tych wybrano następujące osoby:
 
   Kapituła Główna:
 • Wielki Mistrz – gen. dyw. Ryszard Murza Murat (Warszawa),
 • Wielki Kanclerz – ppłk Aleksander Nowak (Wrocław),
 • Wielki Skarbnik – płk Tomasz Sulik (Warszawa),
 • Wielki Marszałek – Waldemar Hrabia Gintowt (Białystok),
 • Wielki Komandor – gen. bryg. Edward Szwed (Opole Lubelskie),
 • Wielki Rektor – prof. dr hab. gen. bryg. Jerzy Lechowski (Warszawa),
 • Wielki Mincerz – gen. dyw. Bogdan Tadeusz Pokrowski (Siedlce),
 • Wielki Admirał – wiceadmirał Ryszard Woliński (Gdynia).
   Główna Komisja Rewizyjna:
 • Przewodniczący – ppłk Henryk Hrabia Wierzchucki (Łosice),
 • Wiceprzewodniczący – płk Nguyen Ngoc Noi (Hanoi),
 • Wiceprzewodniczący – płk Marek Chałupka (Wieluń).
   Główny Sąd Honorowy:
 • Przewodniczący – ppłk dr Antonina Danuta Hrabina Komorowska (Warszawa),
 • Wiceprzewodniczący – gen. dyw. Jan Falecki (Lublin),
 • Wiceprzewodniczący – ppłk Tadeusz Strzępek (Kazimierz Dolny).
   Przegłosowano także trzy kosmetyczne poprawki w Statucie Bractwa oraz – na wniosek płka pil. Ryszarda Szułakiewicza, komandora Lotniczej Komandorii Warszawa, podwyższono składkę roczną Bractwa z powodu inflacji do kwoty 200 zł, a na wniosek Ryszarda Murata dopuszczono możliwość płacenia tej składki w połowie wysokości, to jest 100 zł przez tych emerytów i rencistów, którzy będą chcieli korzystać z takiego przywileju.
 
   Osobom wybranym do władz naczelnych Bractwa serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej działalności dla dobra Bractwa, jej wszystkich członków oraz całego społeczeństwa w trakcie 6-letniej kadencji. 
 
   W artykule tym wykorzystane zostały fotografie, które wykonali:
 • ppłk Krystian Herncisz z Otwocka,
 • ppłk pil. Andrzej Kwiatkowski z Radomia. 
   Informujemy także, że ppłk pil. Andrzej Kwiatkowski przygotuje z opisanej uroczystości książkę - kolorowy fotoalbum, który można u niego zamawiać: tel. 606 977 490, e-mail: endriu11@wp.pl 
 
Bractwo
Przepiękna róża, pochodząca z plantacji w Kolonii Zbędowice, pomimo warunków zimowych
i dość dużych mrozów, zakwitła w pełni przed wejściem do miejsca uroczystości w Warszawie Radości.
Po uroczystości różę tę otrzymała od Wielkiego Mistrza Ryszarda Murata ppłk dr Antonina Danuta Komorowska.
Fotografia Krystian Herncisz. 
  Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
562585